Зовнішньоекономічна діяльність

Державний експортний контроль

Видача свідоцтва про отримання повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю Видача свідоцтва про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів Оформлення та видача посвідчення про реєстрацію суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів Переатестація системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів Видача дубліката свідоцтва про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів Скасування рішення про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів

Імпорт та Експорт

Видача дозволу на імпорт товарів Видача спеціальної ліцензії на імпорт товарів Видача ліцензії на імпорт товарів Видача ліцензії на експорт товарів Видача дозволу на реекспорт товарів українського походження Видача дозволу на реекспорт товарів іноземного походження Оформлення та видача дозволу на здійснення експорту/імпорту товарів військового призначення або подвійного використання Оформлення та видача міжнародного імпортного сертифіката або інших документів про державні гарантії (зобов’язання) щодо використання у заявлених цілях товарів Оформлення та видача висновку на здійснення тимчасового ввезення/вивезення товарів військового призначення або подвійного використання Видача висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком Оформлення та видача висновку на проведення переговорів, які пов'язані з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів, на поставки яких до відповідної іноземної держави встановлено, виходячи з міжнародних зобов'язань України, часткове ембарго Внесення оновленої інформації до Державного реєстру імпортозаміщення та кооперації в оборонно-промисловому комплексі Подання декларації на ввезення гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану Надання відомостей з Державного реєстру імпортозаміщення та кооперації в оборонно-промисловому комплексі Внесення відомостей до Державного реєстру імпортозаміщення та кооперації в оборонно-промисловому комплексі Видача ліцензії на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини в межах тарифної квоти

Інвестиційна діяльність

Державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора Видача дубліката картки реєстрації договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора Державна реєстрація змін і доповнень до договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора Включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустральних (промислових) парків Державна реєстрація довгострокових зобов’язань, взятих розпорядниками бюджетних коштів, які є державними партнерами, у тому числі концесієдавцями, за договорами, укладеними в рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійними договорами Державна реєстрація інноваційних проектів Оцінка інвестиційного проекту із значними інвестиціями

Митні процедури та діяльність

Надання дозволу на здійснення митної брокерської діяльності Зупинення дії дозволу на здійснення митної брокерської діяльності Переоформлення дозволу на здійснення митної брокерської діяльності Анулювання дозволу на здійснення митної брокерської діяльності Надання дозволу на відкриття та експлуатацію вільної митної зони комерційного або сервісного типу Переоформлення дозволу на відкриття та експлуатацію вільної митної зони комерційного або сервісного типу Зупинення дії дозволу на відкриття та експлуатацію вільної митної зони комерційного або сервісного типу Анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію вільної митної зони комерційного або сервісного типу Переоформлення дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу Надання дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу Зупинення дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу Анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу Надання дозволу на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі Переоформлення дозволу на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі Зупинення дії дозволу на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі Анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі Надання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання Зупинення дії дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання Переоформлення дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання Анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання Видача на запит імпортера сертифіката підтвердження доставки, яким засвідчується факт надходження в Україну товарів, визначених у зазначеному сертифікаті Авторизація авторизованого економічного оператора Скасування авторизації АЕО за заявою підприємства Зупинення дії дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення Видача довідки, що підтверджує ввезення лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них на митну територію України відповідно до угод (договорів) Перегляд рішення відповідності підприємства критеріям АЕО за заявою підприємства Видача довідки-підтвердження щодо оплати лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них відповідно до угод (договорів) Взяття на облік осіб, які під час провадження своєї діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи Прийняття рішення про анулювання дозволу на провадження діяльності з видачі фінансових гарантій для забезпечення сплати суми митного боргу за заявою незалежного фінансового посередника Надання статусу гаранта Прийняття рішення про відновлення дії дозволу на провадження діяльності з видачі фінансових гарантій для забезпечення сплати суми митного боргу за заявою незалежного фінансового посередника Зупинення авторизації АЕО за заявою підприємства Видача сертифіката з перевезення товару EUR.1 Прийняття рішення про обмеження дії дозволу на провадження діяльності з видачі фінансових гарантій для забезпечення сплати суми митного боргу за заявою незалежного фінансового посередника Надання незалежному фінансовому посереднику дозволу на провадження діяльності з видачі фінансових гарантій для забезпечення сплати суми митного боргу Анулювання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення Надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення

Міжнародна допомога

Державна реєстрація проектів (програм) міжнародної технічної допомоги Перереєстрація проектів (програм) міжнародної технічної допомоги Видача дубліката реєстраційної картки проекту (програми) Прийняття рішення щодо акредитації виконавця (юридичної особи - нерезидента) Переакредитація виконавця (юридичних осіб - нерезидентів) Видача нового свідоцтва про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) проекту (програми) міжнародної технічної допомоги у зв'язку зі змінами інформації в документах Анулювання рішення про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) за зверненням виконавця Прийняття рішення про реєстрацію представництва донорської установи в України, утворення якого передбачено міжнародним договором України Видача дубліката посвідчення про реєстрацію донорської установи в Україні Анулювання рішення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні