Дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення

Ідентифікатор послуги
01781
Строк
7 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення
Інформація про послугу
Держмитслужба видає дозволи на застосування таких спеціальних транзитних спрощень, як загальна фінансова гарантія, загальна фінансова гарантія із зменшенням розміру забезпечення базової суми на 50 відсотків, загальна фінансова гарантія із зменшенням розміру забезпечення базової суми на 70 відсотків, звільнення від гарантії, самостійне накладання пломб спеціального типу, авторизований вантажовідправник, авторизований вантажоодержувач, митна декларація з обмеженим обсягом даних. Для їх отримання потрібно звернутись до Держмитслужби з необхідним пакетом документів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державна митна служба України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення
Анкета самооцінки підприємства щодо відповідності умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення
Додаткові відомості та документи, надання яких зумовлено особливостями діяльності підприємства та видом дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення, який воно бажає отримати
Умови і випадки надання

Держмитслужба може дозволити підприємству застосування таких спеціальних транзитних спрощень:

1) загальна фінансова гарантія, загальна фінансова гарантія із зменшенням розміру забезпечення базової суми на 50 відсотків, загальна фінансова гарантія із зменшенням розміру забезпечення базової суми на 70 відсотків, звільнення від гарантії;

2) самостійне накладання пломб спеціального типу;

3) авторизований вантажовідправник;

4) авторизований вантажоодержувач;

5) митна декларація з обмеженим обсягом даних.


Для отримання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення підприємство подає Держмитслужбі заяву про надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення та анкету самооцінки підприємства щодо відповідності умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення формі електронних документів, на які керівником підприємства накладено кваліфікований електронний підпис.


У строк, що не перевищує 30 днів з дати реєстрації в Держмитслужбі поданих підприємством документів:

видається наказ про проведення оцінки відповідності; або

реєструється лист про відмову в проведенні оцінки відповідності.


Копія наказу про проведення оцінки відповідності або лист про відмову в проведенні оцінки відповідності надсилається підприємству невідкладно, але не пізніше ніж на наступний робочий день після дня його видання (реєстрації) в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису.


Оцінка відповідності або невідповідності підприємства умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення проводиться відповідно до Порядку проведення митними органами оцінки (повторної оцінки) відповідності підприємства умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення.


У строк, що не перевищує семи робочих днів з дня підписання висновку про відповідність (невідповідність) підприємства умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення, Держмитслужбою видається наказ про надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення або про відмову в наданні дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення.


У наказі про відмову в наданні дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення обов’язково зазначаються підстави для відмови з посиланням на норми законодавства, а також строк і порядок оскарження такого рішення.

Результат та способи отримання результату
Рішення про надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення
Рішення про відмову у наданні дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
7 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Підприємство перебуває у процедурі санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство або щодо такого підприємства відкрито провадження у справі про банкрутство
Не минуло шести місяців з дати відмови в наданні дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення
Підприємство не перебуває на обліку в митних органах згідно із статтею 455 Митного кодексу України
Не минуло трьох років з дати анулювання виданого підприємству дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення будь-якого виду
Підприємство перебуває у процесі припинення
Неповний пакет документів
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи потрібно подавати додатково документи?
Ні, не потрібно.
Який строк дії дозволу?
Дозволи на застосування спеціальних транзитних спрощень діють безстроково з 0 годин дня, наступного за днем прийняття центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, рішення про надання дозволу, якщо інше не передбачено самим рішенням, але не раніше дати його прийняття. За зверненням підприємства центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, може визначити іншу дату набрання чинності дозволом на застосування спеціального транзитного спрощення. У такому разі дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення набирає чинності з дати, зазначеної у зверненні, за умови що така дата настає пізніше дати.