Інформація для розробників

Вивантаження даних ЦНАП до репозиторія

Для вивантаження замовлених послуг до репозиторія, ЦНАП має створити ендпоінт, за яким еРепозиторій може отримувати актуальну інформацію за певний період часу. Схема запиту та відповіді описана в документації. Кожен постачальник має строго дотримуватися схеми. Доступ до такого ендпоінту має бути обмеженим Basic Auth.
Приклад:
Ціль
Зібрати дані з 1 грудня 2019 року по 10 грудня 2019 року (включно)
Базовий URL ендпоінту ЦНАП
https://some_asc.gov.ua/appeals/
Логін та пароль (BasicAuth)
erepository, pa$$word
1. Ми робимо запит на URL https://some_asc.gov.ua/appeals/?start_date=2019-12-01&end_date=2019-12-10:
start_date = 2019-12-01 - перший день обраного діапазону у форматі "YYYY-MM-DD";
end_date = 2019-12-10 - останній день обраного діапазону у форматі "YYYY-MM-DD".
Додаємо HTTP-заголовок Authorization: Basic ZXJlcG9zaXRvcnk6cGEkJHdvcmQ=, де "ZXJlcG9zaXRvcnk6cGEkJHdvcmQ=" - результат кодування "erepository:pa$$word" у Base64
ЦНАП отримує всі створені або оновлені заяви в обраний період та серіалізує їх згідно з схемою. Наприклад, послуга, що була зареєстрована 1 листопада, а надана 5 грудня має входити до даного переліку.
Сервер повертає дані клієнту:
{
  "success": true,
  "next_page": "https://some_asc.gov.ua/appeals/?start_date=2019-12-01&end_date=2019-12-10&page=2",
  "entries": [
    {
    "appealId": "414060",
    "cnapCode": "123",
    "serviceCode": "00001",
    "appealRegDateTime": "2019-12-03T15:13:25.130Z",
    "appealStatus": "успішно надано",
    "answerReceiveDateTime": "2019-12-09T15:13:25.130Z",
    "applicantType": "фізична",
    "paymentAmount": "1092.5",
    "applicantGender": "жіноча",
    "applicantSocialStatus": "Безробітний",
    "applicantPhone": "+380987654321"
    },
    {...},
    {...}
  ]
}
                
Якщо провайдер підтримує пагінацію - повний URL наступної сторінки має бути вказаний у next_page. При зверненні за цією адресою, клієнт має отримати наступну частину набору даних, серіалізовану ідентичним чином.
еРепозиторій зберігає дані до власне репозиторія.

Робота з API Репозиторія

Після того як громадяднин замовив деяку електронну послугу інформація про це потрапляє до репозиторія. Щоб замовити Послугу необхідно надати ідентифікатор послуги, свої паспортні дані, для деяких послуг також необхідно надати результат замовлення інших послуг. У репозиторії до роботи з послугою має доступ організація-власник, яка має право замовляти послугу, змінювати статуси її надання та надавати результат роботи послуги. Для детальної інформації про всі ендпоінти зверніться до розділу "repository" документації.
Створити запис у репозиторії послуг - Замовити послугу https://guide.diia.gov.ua/api/v1/repository/create/
{
  "public_service_identifier": "0200006001",
  "service_foreign_id": "14888",
  "client_inn": "0000000016",
  "client_unzr": "19860606-11616",
  "client_passport": "АВ123456"
}
              
Деталі про замовлення певної послуги по її id та ідентифікатору користувача https://guide.diia.gov.ua/api/v1/repository/detail/{person_identifier}/{service_id}/
Деталі про замовлення певної послуги https://guide.diia.gov.ua/api/v1/repository/detail/{service_id}/
Список замовлених послуг, до яких має доступ проект: https://guide.diia.gov.ua/api/v1/repository/list/
Список замовлених послуг, до яких має доступ проект за певний день: https://guide.diia.gov.ua/api/v1/repository/list/{date}/
Список замовлених послуг, певним користувачем за певний день: https://guide.diia.gov.ua/api/v1/repository​/list​/{person_identifier}​/{date}/
Послуги замовлені певним користувачем https://guide.diia.gov.ua/api/v1/repository​/list​/{person_identifier}​/
Список замовлених послуг по внутрішньому ідентифікатору: https://guide.diia.gov.ua/api/v1/repository/detail/internal/{service_foreign_id}/
Список послуг замовлених певним користувачем по внутрішньому ідентифікатору: https://guide.diia.gov.ua/api/v1/repository/detail/{person_identifier}/internal/{service_foreign_id}/
Змінити статус замовленої послуги: https://guide.diia.gov.ua/api/v1/repository/statuses/create/ Приклад запиту:
{
  "service_id": "2b45eb6e-3e2a-4e4b-964f-234d7f9bc6f5",
  "service_status": "1",
  "service_status_comment": "Передано на перевірку",
  "representative": "Гершун Н.О."
}
              
Отримати інформацію про статус деякої послуги: https://guide.diia.gov.ua/api/v1/repository/statuses/detail/{status_id}/