Перереєстрація проектів (програм) міжнародної технічної допомоги

Ідентифікатор послуги
01636
Строк
10 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Перереєстрація проектів (програм) міжнародної технічної допомоги
Інформація про послугу
Проекти (програми) міжнародної теєхінчної допомоги підлягають перереєстрації Секретаріатом Кабінету Міністрів у разі зміни партнера з розвитку, виконавців, реципієнтів, бенефіціара, їх найменування, назви, цілей, змісту, кошторисної вартості, строків виконання проекту (програми), подання плану закупівлі.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Секретаріат Кабінету Міністрів України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, електронною поштою.
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
У разі зміни реципієнта (реципієнтів) реципієнт (реципієнти) та партнер з розвитку або уповноважена партнером з розвитку особа подає: клопотання про державну реєстрацію проекту (програми); документ (меморандум, заява про наміри, план діяльності, технічне завдання, партнерська угода тощо), який підтверджує узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом (програмою) між партнером з розвитку або виконавцем і реципієнтом (бенефіціаром)
У разі продовження строків виконання проекту (програми) на строк від одного до шести місяців без зміни кошторисної вартості партнер з розвитку або уповноважена ним особа подає: клопотання про державну реєстрацію проекту (програми); засвідчену партнером з розвитку або виконавцем копію контракту, укладеного між партнером з розвитку і виконавцем, або його частини
У разі продовження строків виконання проекту (програми) на строк понад дванадцять місяців документи подаються: документ (меморандум, заява про наміри, план діяльності, технічне завдання, партнерська угода тощо), який підтверджує узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом (програмою) між партнером з розвитку або виконавцем і реципієнтом (бенефіціаром); завірену копію грантової угоди
У разі зміни кошторисної вартості проекту (програми) партнер з розвитку або уповноважена ним особа подає: клопотання про державну реєстрацію проекту (програми); засвідчену партнером з розвитку або виконавцем копію контракту, укладеного між партнером з розвитку і виконавцем, або його частини
У разі зміни виконавців проекту (програми) партнер з розвитку або уповноважена ним особа подає: клопотання про державну реєстрацію проекту (програми); засвідчену партнером з розвитку або виконавцем копію контракту, укладеного між партнером з розвитку і виконавцем, або його частини, крім листа від бенефіціара
Якщо план закупівлі не було подано для здійснення державної реєстрації проекту (програми) (у разі потреби в реалізації права на податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними договорами України), реципієнт (бенефіціар) або партнер з розвитку подає: клопотання про державну реєстрацію проекту (програми); засвідчений партнером з розвитку або виконавцем план закупівлі
У разі зміни бенефіціара партнер з розвитку або уповноважена ним особа подає: клопотання про державну реєстрацію проекту (програми); засвідчену партнером з розвитку або виконавцем копію контракту, укладеного між партнером з розвитку і виконавцем, або його частини, за винятком копії контракту
У разі зміни найменування бенефіціара бенефіціар подає: засвідчену партнером з розвитку або виконавцем копію контракту, укладеного між партнером з розвитку і виконавцем, або його частини, крім копії контракту, та копію документа, який став підставою для зміни найменування
У разі зміни найменування партнера з розвитку або виконавця партнер з розвитку або уповноважена ним особа подає: клопотання про державну реєстрацію проекту (програми), та копію документа, який став підставою для зміни найменування
Умови і випадки надання

Проекти (програми) підлягають перереєстрації у разі зміни партнера з розвитку, виконавців, реципієнтів, бенефіціара, їх найменування, назви, цілей, змісту, кошторисної вартості, строків виконання проекту (програми), подання плану закупівлі.


У разі зміни реципієнта (реципієнтів) для перереєстрації проекту (програми) реципієнт (реципієнти) та партнер з розвитку або уповноважена партнером з розвитку особа подає до Секретаріату Кабінету Міністрів України документи, визначені підпунктами 1 і 3 пункту 14 Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги (далі - Порядок).


У разі продовження строків виконання проекту (програми) на строк від одного до шести місяців без зміни кошторисної вартості партнер з розвитку або уповноважена ним особа подає до Секретаріату Кабінету Міністрів України документи, визначені підпунктами 1 і 2 пункту 14  Порядку, за винятком листа від бенефіціара. У разі продовження строків виконання проекту (програми) на строк від шести до дванадцяти місяців без зміни кошторисної вартості партнер з розвитку або уповноважена ним особа подає до Секретаріату Кабінету Міністрів України документи, визначені підпунктами 1 і 2 пункту 14  Порядку. У разі якщо у документі, передбаченому підпунктом 1 пункту 14  Порядку, зазначається інформація про погодження бенефіціаром продовження строків виконання проекту (програми) лист від бенефіціара не подається.


У разі продовження строків виконання проекту (програми) на строк понад дванадцять місяців документи, визначені підпунктами 3 та 3-1 пункту 14  Порядку, у разі відсутності необхідності внесення до них змін для перереєстрації проекту (програми) не подаються.


У разі зміни кошторисної вартості проекту (програми) партнер з розвитку або уповноважена ним особа подає до Секретаріату Кабінету Міністрів України документи, визначені у підпунктах 1 і 2 пункту 14  Порядку, крім листа від бенефіціара. У разі потреби в реалізації права на податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними договорами України, подається документ, передбачений підпунктом 2-1 пункту 14 Порядку.


У разі зміни виконавців проекту (програми) партнер з розвитку або уповноважена ним особа подає до Секретаріату Кабінету Міністрів України документи, визначені у підпунктах 1 і 2 пункту 14  Порядку, крім листа від бенефіціара.


Якщо план закупівлі не було подано для здійснення державної реєстрації проекту (програми) (у разі потреби в реалізації права на податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними договорами України), реципієнт (бенефіціар) або партнер з розвитку подає до Секретаріату Кабінету Міністрів України документи, визначені у підпунктах 1 та 2-1 пункту 14  Порядку.


У разі зміни бенефіціара партнер з розвитку або уповноважена ним особа подає до Секретаріату Кабінету Міністрів України документи, визначені підпунктами 1 і 2 пункту 14 цього Порядку, за винятком копії контракту. У разі виникнення необхідності в реалізації права на податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними договорами України, також подається документ, передбачений підпунктом 2-1 пункту 14  Порядку.


У разі зміни найменування партнера з розвитку або виконавця партнер з розвитку або уповноважена ним особа подає до Секретаріату Кабінету Міністрів України документ, зазначений у підпункті 1 пункту 14  Порядку, та копію документа, який став підставою для зміни найменування.


У разі зміни найменування реципієнта реципієнт подає до Секретаріату Кабінету Міністрів України документ, зазначений у підпункті 1 пункту 14  Порядку, та копію документа, який став підставою для зміни найменування.


У разі зміни найменування бенефіціара бенефіціар подає до Секретаріату Кабінету Міністрів України документ, зазначений у підпункті 2 пункту 14  Порядку, крім копії контракту, та копію документа, який став підставою для зміни найменування.


В інших випадках перереєстрація проекту (програми) здійснюється в тому ж порядку, що і реєстрація.

Результат та способи отримання результату
Робиться відповідний запис у реєстрі проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та розміщується план закупівлі на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади (крім інформації, що становить комерційну таємницю)
Оформлення та видача реєстраційної картки проекту (програми) міжнародної технічної допомоги
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
10 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Виявлення в поданих документах недостовірної інформації
Невідповідність поданих заявником документів вимогам пункту 14 Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153
Невідповідність проекту (програми) узгодженій з донором стратегічній або щорічній програмі
Завершення строку реалізації проекту (програми)
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

З яких підстав проекти (програми) міжнародної технічної допомоги підлягають перереєстрації?
Проекти (програми) підлягають перереєстрації у разі зміни партнера з розвитку, виконавців, реципієнтів, бенефіціара, їх найменування, назви, цілей, змісту, кошторисної вартості, строків виконання проекту (програми), подання плану закупівлі. В інших випадках перереєстрація проекту (програми) здійснюється в тому ж порядку, що і реєстрація.

Пов'язані послуги