Декларування гуманітарної допомоги

Ідентифікатор послуги
02426
Строк
1 день (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Подання декларації на ввезення гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану
Інформація про послугу
На період воєнного стану в Україні запроваджується спрощений порядок пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон. Товари, пропуск яких здійснюється як гуманітарна допомога, перетинають митний кордон України за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державна митна служба України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://cabinet.customs.gov.ua/, https://bit.ly/3sYusip.
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Умови і випадки надання

На період дії воєнного стану пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги від донорів у значенні Закону України “Про гуманітарну допомогу” здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання декларації, заповненої особою, що перевозить відповідний товар, за формою згідно з додатком без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.


Товари, пропуск яких здійснюється відповідно до абзацу першого пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. № 174, визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги, у тому числі спеціальні засоби індивідуального захисту:  

каски (підшоломи, амортизатори) ;  

бронежилети для потреб правоохоронних органів, Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, інших суб’єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону; 

тканини (матеріали) для виготовлення бронежилетів;

нитки для виготовлення бронежилетів.


Запроваджується спрощений порядок пропуску через митний кордон України та визнання товарів гуманітарною допомогою для окремих категорій товарів військового призначення:   

пластини для бронежилетів;

переносні радіостанції нецивільного призначення;  

безпілотні літальні апарати (квадрокоптери) нецивільного призначення;

біноклі, монокуляри та інші оптичні труби, магніфери (збільшувачі) нецивільного призначення;

коліматорні приціли, оптичні приціли нецивільного призначення;

тепловізори, прилади нічного бачення.


Зазначені товари визнаються гуманітарною допомогою за умови подання митному органу гарантійного листа кінцевого отримувача,  за формою, наведеною в додатку 3.


Декларація на ввезення гуманітарної допомоги може бути подана митниці як в паперовій, так і в електронній формі.


Подати декларацію на ввезення гуманітарної допомоги можливо двома шляхами:

-   іноземним громадянам та громадянам України, які не користуються електронними сервісами електронний підпис, BankID, MobileID.

З будь-якої країни світу можна заповнити заздалегідь митну Е-декларацію для гуманітарного вантажу. Всі анкети відразу потрапляють до бази даних Державної митної служби України та дублюються декларанту на електронну пошту. Після отримання декларації, її потрібно видрукувати та підписати. Роздруковану та підписану декларацію необхідно передати представнику митниці під час проходження українського кордону. У такий спосіб подати декларацію можна через сервіс за посиланням: https://bit.ly/3sYusip


-  громадянам України, які користуються електронними сервісами електронний підпис, BankID, MobileID.

 Оформлення митної Е-декларації гуманітарного вантажу можна також зробити через Особистий кабінет на Єдиному державному інформаційному вебпорталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі"- https://cabinet.customs.gov.ua.

Результат та способи отримання результату
Подання декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, електронною поштою чи на сайті: https://cabinet.customs.gov.ua/.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
1 день (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Законом не встановлені
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи потрібно наразі прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги про пропуск?
Товари визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідних рішень спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги.