Дозвіл на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі

Ідентифікатор послуги
00848
Строк
20 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Надання дозволу на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі
Інформація про послугу
Магазин безмитної торгівлі — це спеціалізований торговельний заклад, розташований у пункті пропуску через державний кордон України, відкритий для міжнародного сполучення, а також на повітряному і водному транспортному засобі комерційного призначення, що виконує міжнародні рейси, та призначений для реалізації товарів, поміщених у митний режим безмитної торгівлі. Магазин безмитної торгівлі здійснює свою діяльність на підставі дозволу, що видається Державною митною службою України.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державна митна служба України
Адміністрація Державної прикордонної служби України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 08.06.2012 № 692
Довідка банку (банків) про поточні рахунки заявника в національній та/або іноземній валюті
Згода заявника на обробку його персональних даних відповідно до законодавства України
Копії документів, що підтверджують право власності або користування приміщенням, у якому плануються відкриття та експлуатація магазину безмитної торгівлі
Копії установчих документів
План приміщення магазину безмитної торгівлі
План пункту пропуску через державний кордон України з позначенням місця, де планується відкрити магазин безмитної торгівлі (у разі відкриття магазину безмитної торгівлі у пункті пропуску через державний кордон України)
Умови і випадки надання
Документи подаються до митниці та органу охорони державного кордону, у зоні діяльності яких планується відкрити магазин безмитної торгівлі, особисто заявником, уповноваженою на це особою або направляється заявником поштоюЗаява реєструється в день її надходження і розглядається митним органом та органом охорони державного кордону протягом 5 робочих днів після її реєстрації. Під час розгляду Заяви перевіряється достовірність відомостей, зазначених у поданих заявником документах. Митним органом також перевіряється відповідність передбачуваного для МБТ приміщення вимогам статей 420 та 421 Митного кодексу України. Мотивовані висновки щодо можливості або неможливості відкриття МБТ разом з документами, митний орган та орган охорони державного кордону подають відповідно до Державної митної служби України та Адміністрації Держприкордонслужби України. Висновок митного органу, зокрема, має містити повні відомості про МБТ та організацію в ньому митного контролю за товарами, що переміщуються через митний кордон України. Копії документів зберігаються у митному органі та органі охорони державного кордону. Подані до Державної митної служби України та Адміністрації Держприкордонслужби України документи розглядаються спільною робочою групою, створеною відповідно до наказу Державної митної служби України та Адміністрації Держприкордонслужби України. Якщо документи відповідають вимогам, установленим Митним кодексом України та законодавством України з питань охорони державного кордону, наказом Державної митної служби України й Адміністрації Держприкордонслужби України протягом 15 робочих днів після надходження документів до Державної митної служби України заявнику надається дозвіл на відкриття та експлуатацію МБТ.
Результат та способи отримання результату
Видання витягу з реєстру магазинів безмитної торгівлі
Включення підприємства, що отримало дозвіл до реєстру магазинів безмитної торгівлі
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Для юридичних осіб та ФОП
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
20 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Приміщення магазину безмитної торгівлі не відповідає вимогам статей 420 та 421 Митного кодексу України
Розташування магазину безмитної торгівлі в пункті пропуску через державний кордон України ускладнюватиме забезпечення режиму, установленого у цьому пункті пропуску відповідно до законодавства
Відсутність документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, або наявність у цих документах неправдивих відомостей
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

До якого органу має право звернутися підприємство, щоб отримати послугу з надання дозволу на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі ?
Для одержання дозволу на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі підприємство повинно звернутися до митного органу та органу охорони державного кордону, у зоні діяльності яких планується відкрити МБТ.
З якого моменту підприємство може розпочати провадження діяльності з відкриття та експлуатації магазину безмитної торгівлі? На яких інформаційних електронних сайтах підприємство може ознайомитися про включення до реєстру магазинів безмитної торгівлі?
З моменту включення підприємства до реєстру магазинів безмитної торгівлі, який розміщується та ведеться на веб-порталі http://cabinet.customs.gov.ua «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» «Реєстри та публічна інформація» «Інші реєстри».
Яким органом та у який спосіб приймається рішення про надання дозволу на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі ?
На підставі наказу Державної митної служби України й Адміністрації Держприкордонслужби України підприємство включається Державною митною службою України до реєстру магазинів безмитної торгівлі.