Дозвіл на здійснення експорту/імпорту товарів військового призначення або подвійного використання

Ідентифікатор послуги
01049
Строк
до 45 днів
Повна назва
Оформлення та видача дозволу на здійснення експорту/імпорту товарів військового призначення або подвійного використання
Інформація про послугу
Експорт та імпорт товарів може здійснюватися суб'єктами підприємницької діяльності за наявності відповідного дозволу, що видається Державною службою експортного контролю України. Розгляд заяв суб'єктів щодо експорту товарів до держав, стосовно яких встановлено часткове ембарго або обмеження на експорт, виходячи з міжнародних зобов'язань України чи інтересів національної безпеки, здійснює Міжвідомча комісія з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державна служба експортного контролю України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника.
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Відомості про мету ввезення
Документ про походження товарів
Засвідчена в установленому порядку копія договору комісії, доручення тощо (коли імпортером є підприємство-посередник)
Засвідчена в установленому порядку копія зовнішньоекономічного договору (контракту) на експорт зазначених у заяві товарів
Зобов'язання імпортера та кінцевого споживача не реекспортувати і не передавати отримані товари будь-кому, крім кінцевого споживача, без дозволу на це Держекспортконтролю
Зобов'язання імпортера та кінцевого споживача щодо використання товарів, які ввозяться в Україну
Зобов'язання кінцевого споживача про те, що будь-яка наступна передача товарів буде здійснена тільки після отримання відповідного дозволу чи висновку Держекспортконтролю
Копія довідки про ступінь секретності товару, яку суб'єкт подавав Держекспортконтролю під час проведення попередньої експертизи товарів і реєстрації цього суб'єкта в Держекспортконтролі
Оригінали документів про зобов'язання та гарантії іноземного суб'єкта - кінцевого споживача стосовно імпортованих товарів
Сертифікат кінцевого споживача
Умови і випадки надання
Адміністративну послугу можуть отримувати суб’єкти господарювання (юридичні особи чи фізичні особи-підприємці), які зареєстровані у Держекспортконтролі як суб’єкти здійснення міжнародних передач товарів. Умовою отриманні генерального або відкритого висновку на здійснення тимчасового ввезення/вивезення товарів військового призначення або подвійного використання є створення суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів системи внутрішньофірмового експортного контролю, яка атестується Держекспортконтролем. Умовою отриманні дозволу на право здійснення експорт, імпорту товарів військового призначення та товарів, які місять відомості, що становлять державну таємницю, є наявність у суб’єкта повноважень на право здійснення зазначених експорту та імпорту, які йому надані Кабінетом Міністрів України
Результат та способи отримання результату
Дозвіл на право експорту/імпорту товарів військового призначення та подвійного використання
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника.

Строк та вартість надання послуги

Щодо дозволу на експорт (реекспорт) товарів військового призначення
Строк надання
45 днів (календарні)
Щодо дозволу на експорт (реекспорт) товарів подвійного використання
Строк надання
30 днів (календарні)
Щодо дозволу на імпорт товарів військового призначення/подвійного використання
Строк надання
15 днів (календарні)
Генеральний дозвіл
Адміністративний збір
2550,00 UAH
Генеральний дозвіл на здійснення експорту/імпорту товарів на безоплатній основі (у тому числі гарантійне обслуговування або ремонт і постачання запасних частин за рекламаційними актами)
Адміністративний збір
170,00 UAH
Відкритий дозвіл
Адміністративний збір
4250,00 UAH
Відкритий дозвіл на здійснення експорту/імпорту товарів на безоплатній основі (у тому числі гарантійне обслуговування або ремонт і постачання запасних частин за рекламаційними актами)
Адміністративний збір
340,00 UAH
Разовий дозвіл на здійснення експорту/імпорту товарів на безоплатній основі
Адміністративний збір
85,00 UAH
За разовий дозвіл на здійснення експорту/імпорту товарів за контрактом з вартістю до 50 тис. гривень включно
Адміністративний збір
340,00 UAH
За разовий дозвіл на здійснення експорту/імпорту товарів за контрактом з вартістю від 50 тис. до 500 тис. гривень включно
Адміністративний збір
510,00 UAH
за разовий дозвіл на здійснення експорту/імпорту товарів за контрактом з вартістю від 500 тис. до 5000 тис. гривень включно
Адміністративний збір
1020,00 UAH
За разовий дозвіл на здійснення експорту/імпорту товарів за контрактом з вартістю від 5000 тис. до 50000 тис. гривень включно
Адміністративний збір
1700,00 UAH
За разовий дозвіл на здійснення експорту/імпорту товарів за контрактом з вартістю понад 50000 тис. гривень
Адміністративний збір
3400,00 UAH

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
необхідності проведення Держекспортконтролем додаткової експертизи документів, наданих для отримання дозволу;
припинення в установленому законодавством порядку діяльності юридичної особи – суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів; визнання в установленому законодавством порядку банкрутом суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів;
Виникнення потреби в забезпеченні національних інтересів чи додержанні міжнародних зобов’язань України;
порушення суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів законодавства, у тому числі допущення порушень, передбачених статтею 24 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання"
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Державна служба експортного контролю України
Адміністративний (позасудовий) порядок оскарження
Державна служба експортного контролю України
Спосіб подання скарги:
Поштовим зв’язком (рекомендованим листом з описом вручення)
Особисто (письмова скарга)
Строк для подання скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 рік, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням)
Граничний строк розгляду скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 місяць від дня надходження. Якщо в місячний термін розглянути скаргу неможливо – строк може бути подовжено, при цьому загальний термін розгляду скарги не може перевищувати 45 днів)
У скарзі має бути зазначено:
Повне найменування (ім’я) оскаржувача, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника оскаржувача, якщо скарга подається представником
Зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку оскаржувача
Викладення обставин, якими оскаржувач обґрунтовує свої вимоги
Вимоги оскаржувача
Підпис оскаржувача або його представника із зазначенням дати складання скарги
Відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання
До скарги додаються: Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав оскаржувача, У випадку оскарження представником - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника оскаржувача
Посилання на нормативно-правові документи:
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Куди можливо подати скаргу?
До суду, до органу вищого рівня, Голові Держекспортконтролю або його заступнику.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" Весь НПА Постанова КМУ від 13.07.2011 №746 "Про затвердження Порядку справляння плати за надання платних адміністративних послуг з оформлення та видачі документів у галузі державного експортного контролю і переліку платних адміністративних послуг, що надаються Державною службою експортного контролю, та розміру плати за їх надання" Весь НПА Постанова КМУ від 20.11.2003 №1807 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення" Весь НПА Постанова КМУ від 28.01.2004 №86 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання" Весь НПА Наказ ЦОВВ від 09.01.2004 №5 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення заяв щодо отримання дозвільних документів, документів про гарантії та інших документів, що надаються Держекспортконтролем" Весь НПА