Дозвіл на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання

Ідентифікатор послуги
00655
Строк
20 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Надання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання
Інформація про послугу
Для відкриття та використання складу тимчасового зберігання підприємцю потрібен дозвіл. Його надають після внесення відомостей про складський об’єкт до реєстру складів тимчасового зберігання. Якщо облаштування складу відповідає всім вимогам законодавства, і заява , витяг з Реєстру може бути надісланий поштою.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Територіальні органи Державної митної служби України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про надання дозволу на відкриття СТЗ
Засвідчена заявником у визначеному законодавством порядку копія експлуатаційного дозволу (для складських об'єктів, у яких планується зберігання харчових продуктів тваринного походження)
Засвідчена заявником у визначеному законодавством порядку копія технологічної схеми із зазначенням засобів вимірювальної техніки, що використовується для обліку та контролю (для складських об'єктів, призначених для зберігання наливних та насипних товарів)
Засвідчені заявником у визначеному законодавством порядку копії документів, що підтверджують право власності на складські об'єкти та прилеглу територію, на площах яких планується розташовування СТЗ, або право користування ними, а також державну реєстрацію цих об'єктів в установленому порядку;
Засвідчені заявником у визначеному законодавством порядку копії наказу заявника про створення власного підрозділу охорони та положення про такий підрозділ та/або договору про надання послуг з охорони складських об'єктів і прилеглої до них території з відповідним територіальним органом Національної поліції України або суб'єктом господарювання будь-якої форми власності, створеним і зареєстрованим на території України, що здійснює охоронну діяльність на підставі отриманої у встановленому порядку ліцензії
Засвідчені заявником у визначеному законодавством порядку копії технічних паспортів (специфікацій) на: обладнання СВК; обладнання контрольно-пропускної системи при в'їзді на територію СТЗ та при виїзді з неї, зокрема засобів автоматичної фіксації даних реєстраційних номерних знаків транспортних засобів та електронних ваг з функцією автоматичного внесення інформації про реєстраційний номер транспортного засобу та його загальну вагу до системи електронного обліку транспортних засобів на СТЗ (для СТЗ, ввезення та/або вивезення товарів з яких здійснюється автомобільним транспортом); обладнання для зважування товарів
Підписаний заявником загальний план території, на якій знаходяться складські об'єкти, які планується використовувати як СТЗ, із зазначенням місцезнаходження, лінійних розмірів цих об'єктів, з позначенням під'їзних шляхів, схеми руху транспортних засобів, розташування СВК, розміщення всіх воріт і/або дверних отворів СТЗ, через які здійснюється ввезення та/або вивезення товарів, всіх в'їздів і виїздів з прилеглої до СТЗ території, та план кожного об'єкта СТЗ (із зазначенням розміщення вікон, дверей, воріт, СВК, внутрішнього обладнання тощо)
Підписаний заявником перелік осіб, які матимуть право доступу на територію СТЗ
Повідомлення заявника про реквізити реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
Повідомлення заявника про реквізити реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації (щодо об'єктів, будівництво яких здійснено на підставі будівельного паспорта, або об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1), або самочинно збудованого об'єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду) або виданого органом державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, та комплексів (будов), до складу яких входять об'єкти з різними класами наслідків (відповідальності), або іншого документа про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта(ів), виданого в установленому законодавством порядку;
Умови і випадки надання

Підприємство, яке має намір отримати Дозвіл, подає до митниці в паперовій та/або електронній формі заяву про надання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання.


Заява укладається згідно з додатком 3 до Положення про склади тимчасового зберігання за встановленою формою: https://bit.ly/3ml4npx


Утримувач складу тимчасового зберігання повинен забезпечити: 

- наявність прилеглої до СТЗ території з твердим покриттям, обладнаної для стоянки транспортних засобів; цілодобову охорону складських об’єктів або функціонування на них охоронної сигналізації; 

- обладнання складських об’єктів СТЗ ґратами на вікнах (за їх наявності); функціонування протипожежної сигналізації на складських об’єктах (крім функціонування такої сигналізації на відкритих майданчиках), наявність засобів пожежогасіння; 

-  наявність повірених засобів для зважування товарів (з урахуванням специфіки товарів), а на СТЗ, призначеному для зберігання наливних чи насипних товарів, - повірених засобів обліку таких товарів і контролю за ними; 

- наявність рампи, оглядового майданчика, навантажувально-розвантажувальної техніки (з урахуванням специфіки СТЗ); можливість проведення навантажувально-розвантажувальних робіт на СТЗ або на прилеглій до СТЗ території; 

-  наявність і функціонування СВК за всіма воротами або дверними отворами СТЗ, через які здійснюється ввезення та/або вивезення товарів, в’їздом і виїздом з прилеглої до СТЗ території, фіксування такого відображення для виявлення несанкціонованого доступу до товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, а також ведення архіву відеозаписів СВК; 

- безперешкодний доступ посадових осіб митниці до СВК; 

- наявність і функціонування на в’їзді та виїзді з прилеглої до СТЗ відкритого типу території контрольно-пропускної системи, до якої входять шлагбауми, електронні ваги та засоби автоматичного зчитування (фіксації) реєстраційних номерних знаків транспортних засобів з функцією автоматичного внесення інформації про реєстраційний номер транспортного засобу та його загальну вагу до системи електронного обліку товарів на СТЗ (для СТЗ, ввезення або вивезення товарів з яких здійснюється автомобільним транспортом); 

-  освітлення СТЗ та прилеглої до СТЗ території згідно із встановленими нормативними актами, санітарними нормами та правилами; 

-  обладнання робочих місць для посадових осіб підрозділу митного оформлення (далі - ПМО) згідно із встановленими нормативно-правовими актами, санітарними нормами та правилами (у разі необхідності - розміщення ПМО на території СТЗ відкритого типу); 

- наявність каналів і засобів зв’язку для роботи посадових осіб ПМО та інших державних органів контролю у разі розміщення таких посадових осіб на території СТЗ; обладнання СТЗ не менше ніж двома засобами нанесення забезпечення, один з яких повинен перебувати у віданні митниці, другий - у віданні утримувача СТЗ; 

-  наявність на складських об’єктах СТЗ (місцях накладення забезпечення для резервуарів (елеваторів)) інформаційних вивісок.


Розгляд Заяви про надання Дозволу здійснюється митницею у строк, що не перевищує п’ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації цієї заяви у митниці.


За результатами розгляду заяви про надання Дозволу та з урахуванням відомостей, зазначених у Акті огляду, митниця приймає рішення про надання Дозволу.


Дозвіл оформлюється наказом митниці.

Результат та способи отримання результату
Відомості про складський об’єкт підприємства, включаються до реєстру складів тимчасового зберігання. Митниця письмово повідомляє заявника про включення СТЗ до Реєстру у строк, що не перевищує одного робочого дня з дня отримання повідомлення Держмитслужби, шляхом надсилання заявнику витягу з Реєстру.
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Для юридичних осіб та ФОП
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
20 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Невідповідність складських об’єктів та їх облаштування вимогам Положення про склади тимчасового зберігання, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.05.2012 № 613
Недостовірні дані, що містяться у Заяві про надання Дозволу та документах, поданих заявником разом із нею
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Державна митна служба України
Адміністративний (позасудовий) порядок оскарження
Державна митна служба України
Спосіб подання скарги:
Поштовим зв’язком (рекомендованим листом з описом вручення)
Особисто (письмова скарга)
Строк для подання скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 рік, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням)
Граничний строк розгляду скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 місяць від дня надходження. Якщо в місячний термін розглянути скаргу неможливо – строк може бути подовжено, при цьому загальний термін розгляду скарги не може перевищувати 45 днів)
У скарзі має бути зазначено:
Повне найменування (ім’я) оскаржувача, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника оскаржувача, якщо скарга подається представником
Зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку оскаржувача
Викладення обставин, якими оскаржувач обґрунтовує свої вимоги
Вимоги оскаржувача
Підпис оскаржувача або його представника із зазначенням дати складання скарги
Відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання
Скарга підприємства має містити всі необхідні реквізити цього підприємства та бути підписана керівником зазначеного підприємства або особою, яка виконує його обов’язки. Якщо інше не передбачено законом, скарги підприємств подаються і розглядаються у такому самому порядку і в ті самі строки, що і скарги громадян.
До скарги додаються: Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав оскаржувача, У випадку оскарження представником - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника оскаржувача, Скарга має містити конкретну інформацію про предмет оскарження і бути належним чином аргументованою. У разі якщо особа під час подання скарги не може надати відповідних доказів, такі докази можуть бути представлені пізніше, але в межах строку, відведеного законом на розгляд скарги.
Посилання на нормативно-правові документи:
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Де знаходиться Реєстр складів тимчасового зберігання?
Реєстр складів тимчасового зберігання розміщений на єдиному державному інформаційному вебпорталі Державної митної служби України «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» у рубриці «Інші реєстри».
До якої організації потрібно звертатись з заявою про надання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання?
Суб’єкт господарської діяльності, який має намір провадити діяльність з відкриття та експлуатації складу тимчасового зберігання, повинен звернутись до митниці, в зоні діяльності якої знаходиться складський об’єкт.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Кодекс Митний кодекс України глава 58 розділу XV Закон України Про приєднання України до Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур у зміненій редакції згідно з Додатком I до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур спеціальний додаток а додатка 3 до протоколу внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур Наказ ЦОВВ від 28.05.2012 №613 Про затвердження Положення про склади тимчасового зберігання Наказ ЦОВВ від 28.05.2012 №615 Про затвердження форми Акта про проведення огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів, магазинів безмитної торгівлі, територій вільних митних зон та інших місць, де знаходяться товари, транспортні засоби комерційного призначення, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи