Видача ліцензії на везення в Україну цукру-сирцю з тростини

Ідентифікатор послуги
01757
Строк
до 30 днів
Повна назва
Видача ліцензії на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини в межах тарифної квоти
Інформація про послугу
Для можливосі везення в Україну цукру-сирцю з тростини в межах тарифної квоти необхідно отримати ліцензію на таку діяльність. Для одержання такої ліцензії необхідно звернутися із заявою та необхідними документами до Міністерства економіки України, яке приймає рішення про видачу ліцензії або про її відмову у строк, що не перевищує 30 днів від дати реєстрації заявки.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство економіки України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Лист-звернення в довільній формі
Копія зовнішньоекономічного договору (контракту) з додатками та специфікаціями до нього
Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності
Умови і випадки надання

Ввезення в Україну цукру-сирцю в межах тарифної квоти здійснюється на підставі виданої Мінекономіки  ліцензії. 


Ліцензії видаються за погодженням з Державним агентством резерву і Міністерством аграрної політики та продовольства України. Зазначені погодження додаються суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності до заявки на одержання ліцензії. Розгляд заявок на одержання ліцензій на ввезення цукру-сирцю з тростини в межах тарифної квоти здійснюється в порядку їх надходження.


Ліцензія видається уповноваженому представникові суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності за умови подання до  Мінекономіки України документа, що засвідчує право на її отримання (довіреності або копії довіреності, засвідченої в установленому законодавством порядку), та пред'явлення документа,  що посвідчує особу. 


Рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі повинно бути прийнято у строк, що не перевищує 30 днів від дати реєстрації заявки.

Результат та способи отримання результату
Відмова у видачі ліцензії
Видача ліцензії на везення в Україну цукру-сирцю в межах тарифної квоти
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

У режимі неавтоматичного ліцензування
Адміністративний збір
780,00 UAH
Строк надання
30 днів (календарні)
У режимі автоматичного ліцензування
Адміністративний збір
220,00 UAH
Строк надання
10 днів (календарні)
Під час воєнного стану
Адміністративний збір
До припинення чи скасування воєнного стану в Україні збір за видачу ліцензії на експорт (імпорт) товарів не справляється
Строк надання
10 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Застосування до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності або до його іноземного контрагента спеціальної санкції у вигляді тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"
Погодження Державного агентства резерву і Міністерства аграрної політики та продовольства (у разі видачі ліцензії на імпорт в Україну цукру-сирцю з тростини в межах тарифної квоти)
Вичерпання встановленої квоти
Невідповідність поданих документів законодавству України
Порушення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України або його іноземним контрагентом законодавства України у сфері зовнішньоекономічної діяльності
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Який строк дії ліцензії?
Строк дії ліцензії - 90 днів від дати її підписання, але не пізніше 31 грудня року, на який вона видана, в межах тарифної квоти.