Дозвіл на ввезення на територію України, вивезення з території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Ідентифікатор послуги
00615
Строк
до 30 днів
Повна назва
Видача дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Інформація про послугу
Для ввезення, вивезення або транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів підприємству потрібно отримати дозвіл. Рішення про видачу такого дозволу приймає Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками на підставі заяви та після розгляду поданих документів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява на бланку підприємства на ім'я голови Держлікслужби
Рахунок-фактура або рахунок - проформа, що підтверджує відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що будуть ввозитись
Реєстраційні посвідчення на лікарські засоби, які ввозяться в Україну заявником (в період воєнного стану подається Копія реєстраційного посвідчення )
Нотаріально засвідчена копія контракту, згідно з яким провадиться ввезення в Україну наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (під час воєнного стану подається Засвідчена заявником копія контракту, згідно з яким провадиться ввезення в Україну наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів)
Зобов'язання підприємства імпортера про використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів тільки для заявлених цілей
Засвідчені заявником відомості про кількісний хімічний склад наркотичного засобу або психотропної речовини, або прекурсору за показниками специфікації або відповідної технічної документації виробника (експортера)
Нотаріально засвідчена копія статуту підприємства (під час воєнного стану не подається)
Умови і випадки надання

Видача дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів підприємствами, установами та організаціями є можливою за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.


Для одержання дозволу на ввезення в Україну наркотичних  засобів, психотропних речовин і прекурсорів підприємством подається заява на бланку підприємства на ім'я голови Держлікслужби та визначені документи.


У заяві на видачу дозволу зазначаються: 

-  мета, з якою здійснюється ввезення; 

- повні назви, точні адреси, номери телефонів (телефаксів) імпортера (вантажоодержувача) і експортера; 

- міжнародна непатентована назва імпортованої продукції, якщо така є, і (або) перша назва, під якою вона була випущена, і (або) назва, під якою вона виробляється в країнах імпортерах та експортерах; 

- кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що мають бути ввезені; 

- лікарська форма наркотичного засобу, психотропної речовини і прекурсора; 

- назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які ввозяться згідно з контрактом, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю згідно з чинним законодавством України (далі - включених до переліку контрольованих речовин); 

- назва фірми-виробника: - номер контракту поставки; - вартість контракту поставки; - найменування і кількість одиниць тари – для наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у вигляді субстанції, яка використовується для виробництва лікарських засобів; - вид транспорту для поставки; - термін здійснення поставки; - назва пункту пропуску на державному кордоні України, через який здійснюватиметься ввезення.


Розгляд Держлікслужбою документів на оформлення дозволу і його видача здійснюються в термін до 30 днів. 


В умовах воєнного стану видача дозволу на ввезення на територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється виключно за погодженням із СБУ.


Для одержання дозволу на ввезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку контрольованих речовин, у вигляді лікарських засобів, а також лікарських засобів, до складу яких входять включені до переліку контрольовані речовини, в умовах воєнного стану суб’єкт господарювання подає до Держлікслужби в електронному вигляді: 

заяву на бланку суб’єкта господарювання; 

рахунок-фактуру або рахунок-проформу, що підтверджує відомості про кількість;

засвідчену заявником копію контракту, згідно з яким здійснюється ввезення на територію України; 

засвідчену заявником копію реєстраційного посвідчення на лікарські засоби, 

засвідчені заявником відомості про кількісний хімічний склад наркотичного засобу або психотропної речовини; 

зобов’язання підприємства-імпортера про використання. 


Суб’єкти господарювання, які отримали відповідно до цієї постанови дозволи на ввезення на територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в умовах воєнного стану, протягом 30 календарних днів повинні забезпечити подання в паперовому вигляді документів відповідно до Порядку видачі дозволу  на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Результат та способи отримання результату
Дозвіл на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Розмір плати становить 1% вартості контракту на імпортні операції
Адміністративний збір
1%
Строк надання
30 днів (календарні)
Розмір плати становить 2% вартості контракту на експортні операції
Адміністративний збір
2%
Строк надання
30 днів (календарні)
Видача дозволу на право ввезення на територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в умовах воєнного стану
Адміністративний збір
Розмір плати становить 1% вартості контракту на імпортні операції
Строк надання
30 днів (календарні)
За оформлення та видачу дозволу на експорт сірчаної та соляної кислоти і здійснення контролю за їх обігом з підприємств - виробників цих кислот
Адміністративний збір
Розмір плати станосить 0,2% вартості відповідного контракту поставки
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Відсутня заява
Виявлення у поданих документах недостовірної інформації
Документи подано не в повному обсязі
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи у всіх випадках дозволи видаються платно?
Ні. Безплатно видаються дозволи на імпорт в Україну або експорт з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що надходять як гуманітарна допомога, у випадках стихійного лиха, катастроф та епідемій, або мають бути ввезені на територію України як зразки для МОЗ України.
Яка специфічна особливість видачі дозволу?
При видачі дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, враховує встановлені Кабінетом Міністрів України квоти на ввезення (вивезення) наркотичних засобів і психотропних речовин (ч.4 ст.24 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори").
Яка диференціація плати за видачу дозволу?
За оформлення і видачу дозволу та здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на експорт або імпорт яких видано відповідний дозвіл, крім експорту сірчаної та соляної кислоти, справляється плата у розмірі одного відсотка вартості контракту на імпортні операції і двох відсотків вартості контракту на експортні операції. За оформлення і видачу дозволу на експорт сірчаної та соляної кислоти і здійснення контролю за їх обігом з підприємств - виробників цих кислот справляється плата у розмірі 0,2 відсотка вартості відповідного контракту поставки.
Де подати докумети на розгляд для отримання дозволу на право ввезення на територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в умовах воєнного стану в електронному вигляді?
Заява та документи до неї для отримання дозволу на право ввезення на територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в умовах воєнного стану направляють на офіційну електронну пошту Держлікслужби dls@dls.gov.ua

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги: