Спеціальна ліцензія на імпорт товарів

Ідентифікатор послуги
00384
Строк
до 15 днів
Повна назва
Видача спеціальної ліцензії на імпорт товарів
Інформація про послугу
Відповідно до українського законодавства діяльність з імпорту товарів здійснюється за наявності спеціальної ліцензії. Рішення про її видачу приймає Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство економіки України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://my.gov.ua/info/service/3061/details.
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Лист-звернення щодо оформлення ліцензії
Заявка на отримання спеціальної ліцензії
Копія зовнішньоекономічного договору (контракту), з усіма додатками та специфікаціями або іншого документа, який є підставою для ввезення товару на митну територію України
Оригінал сертифіката про проходження товару та його копія
Акт експертизи товару, виданий Торгово-промисловою палатою України або регіональною торгово-промисловою палатою, з визначенням коду товару згідно з УКТ ЗЕД
Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податку
Інші документи, за бажанням заявника
Умови і випадки надання

Для отримання спеціальної ліцензії на імпорт товарів необхідно звернутись до Мінекономіки із заявою, оформленою за формою згідно з додатком до Інструкції з оформлення заявки на спеціальну ліцензію, та необхідним пакетом документів. Видача спеціальної ліцензії здійснюється тільки за наявності документа, що підтверджує сплату державного збору за видачу ліцензії в розмірі, установленому постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.2005 N 362 "Про встановлення розміру збору за видачу експортних (імпортних) ліцензій". 


Лист-звернення щодо оформлення ліцензії в довільній формі, підписаний керівником суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, на офіційному бланку у якому заявник зобов'язується сплатити державний збір за її оформлення. Спеціальна ліцензія видається в одному примірнику. Заявник отримує ліцензію за формою, що встановлена Інструкцією з оформлення спеціальних ліцензій. 


Ліцензія видається фізичній особі - суб'єкту підприємницької діяльності, керівнику суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності за наявності документа, що посвідчує їх особу, або уповноваженому представнику суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності за умови подання до Мінекономіки або уповноваженого органу оригіналу довіреності, що засвідчує право на отримання ліцензії, та документа, що посвідчує особу представника. 


Рішення про відмову у видачі спеціальної ліцензії має бути мотивованим і надсилатися заявнику в письмовій формі.

Результат та способи отримання результату
Ліцензія з оригіналом сертифікату про походження товару
Відмова у видачі ліцензії з оригіналом сертифікату про походження товару
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
780,00 UAH
Строк надання
15 днів (робочі)
Під час воєнного стану
Адміністративний збір
До припинення чи скасування воєнного стану в Україні збір за видачу ліцензії на експорт (імпорт) товарів не справляється
Строк надання
15 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Застосування до суб'єкта ЗЕД або до його іноземного контрагента спеціальної санкції у вигляді тимчасового зупинення ЗЕД згідно із ст. 37 Закону України "Про зовнішньоеконмічну діяльність" (в редакції що діяла до 07.02.2019)
Вичерпність квоти
Невідповідність поданих документів законодавству України
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи може отримати оригінал ліцензії представник ліцензіата?
Ліцензія може бути видана уповноваженому представнику суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності за умови подання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України або уповноваженого органу оригіналу довіреності, що засвідчує право на отримання ліцензії, та документа, що посвідчує особу представника.
Чи може спеціальна ліцензія бути передана іншим особам?
Ні, спеціальна ліцензія не підлягає передачі іншим особам.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги: