Водокористування

Погодження місць та періодичності відбору проб, переліку контрольованих показників Погодження проекту робіт на землях водного фонду, пов’язаних з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглиблення дна для судноплавства, видобування корисних копалин Анулювання дозволу на днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду Поновлення договору оренди водних об’єктів Надання у користування водних об’єктів на умовах оренди Переоформлення дозволу на днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду Видача дозволу на днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду Погодження добування піску і гравію у водоохоронній зоні за межами земель водного фонду на сухій частині заплави, у праруслах річок Погодження паспорта водного об’єкта Погодження меж зон санітарної охорони водних об’єктів Переоформлення дозволу на спеціальне водокористування Анулювання дозволу на спеціальне водокористування Видача дубліката дозволу на спеціальне водокористування Видача дозволу на проведення робіт на землях водного фонду (в частині проведення робіт на землях водного фонду у межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах, лиманах і територіальному морі) Анулювання дозволу на проведення робіт на землях водного фонду (в частині проведення робіт на землях водного фонду у межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах, лиманах і територіальному морі) Видача дозволу на спеціальне водокористування

Землеустрій та кадастр

Надання довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі Позбавлення юридичної особи статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру не з вини органу, що здійснює його ведення Проведення добровільної державної експертизи землевпорядної документації, а також вибіркової державної експертизи землевпорядної документації (у разі видачі негативного висновку) Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту Видача дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені безпосередньо законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу Видача рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності Видача рішення про передачу у власність, надання у користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу в оренду земельної ділянки Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь Внесення до Державного земельного кадастру змін до відомостей про земельну ділянку з видачею витягу Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки Затвердження технічної документації з економічної оцінки земель Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки учасникам бойових дій та особам, прирівняних до них Надання довідки про наявність та розмір земельної частки (паю) Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення Внесення змін до договору оренди землі Передача земельної ділянки у користування за проектом землеустрою щодо її відведення Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру Надання довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення Погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, розташованих на території пам'яток місцевого значення, їх охоронних зон та охоронюваних археологічних територіях Надання висновку щодо меж географічного місця, з яким пов’язані особливі властивості, певні якості та інші характеристики товару Внесення до Державного земельного кадастру змін до відомостей про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу Видача довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу Затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки у межах населених пунктів Надання інформації про суб'єкта речового права у Державному земельному кадастрі Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про межі державного кордону України Надання згоди на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду Видача рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності Надання юридичній особі статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції Продаж не на конкурентних засадах земельної ділянки несільського призначення, на якій розташовані об’єкти нерухомого майна, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) Видача витягу з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок Надання згоди на поділ чи об’єднання раніше сформованих земельних ділянок Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Встановлення обмеженого платного або безоплатного користування чужою земельною ділянкою (сервітуту) Проведення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації Видача нової довідки про наявність у фізичної особи земельної ділянки Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у межах безоплатної приватизації Проведення експертизи пропозицій та рішень органів державної влади щодо найменування та перейменування географічних об’єктів Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру Погодження виконання робіт із знесення або перезакладки геодезичних пунктів Видача висновку про погодження документації із землеустрою Укладання договору оренди землі, додаткової угоди про зміну сторони Затвердження технічної документації з бонітування ґрунтів Надання статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою Надання згоди розпорядників земельних ділянок комунальної власності на поділ та об’єднання таких ділянок Припинення права оренди земельної ділянки або її частини у разі добровільної відмови орендаря Поновлення (продовження) договору оренди землі Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць Видача рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території) Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку з видачею витягу Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу Надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) Прийняття рішення про виділення земельних часток (паїв) в натурі (на місцевості) Видача рішення про припинення права власності на земельну ділянку, права постійного користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови землевласника, землекористувача Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для послідуючого продажу Погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідно до вимог Земельного кодексу України

Лісогосподарство та мисливство

Переоформлення спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток) Переоформлення дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов’язаних із веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача Погодження санітарних рубок на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду Погодження переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду Видача дубліката посвідчення мисливця Видача дозволу на відстріл та відлов вовків, лисиці, бродячих собак і котів, сорок, граків, сірих ворон, а також вовка та лисицю не в мисливський сезон в межах території та об’єктів природно заповідного фонду Погодження строків полювання та порядку його здійснення, а також норм добування мисливських тварин Погодження збільшення, у разі необхідності, ширини лісосіки під час проведення суцільних рубок головного користування Видача дозволу на спеціальне використання немисливських видів тварин Затвердження лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення Погодження відстрочення на заготівлю та вивезення деревини Погодження пропозицій користувачів мисливських угідь лімітів використання мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду Анулювання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду Видача дубліката щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання Видача посвідчення мисливця Видача сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій Погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок Анулювання спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток) Видача дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов’язаних із веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача Видача рішення про виділення у встановленому порядку лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами Погодження максимальних норм безоплатного збору дикорослих трав’яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо Погодження пропускної спроможності мисливських угідь Видача дозволів на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення Видача дозволу на селекційний відстріл мисливських тварин у межах території та об’єктів природно-заповідного фонду Видача спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток) Анулювання дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов’язаних із веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача Погодження лімітів на використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісокористувань Видача щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання Видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду Погодження проекту організації та розвитку мисливського господарства Видача дозволу на вибірковий діагностичний відстріл мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи у межах території та об’єктів природно-заповідного фонду Погодження заготівлі деревини під час проведення рубок головного користування додатково в межах невикористаного за попередні роки обсягу діючої розрахункової лісосіки

Надрокористування

Надання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ) Переоформлення гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин, будівництва і експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов‘язаних з видобуванням корисних копалин Внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами Переоформлення гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення Видача гірничих відводів для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення Надання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ Видача гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин, будівництва і експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин Видача погодження забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення Надання спеціального дозволу на користуванння надрами з метою будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод Надання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону на геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку родовищ корисних копалин загальнодержавного значення Надання спеціального дозволу на користування надрами за результатами продажу на аукціоні Надання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону на видобування нафти і газу (промислову розробку родовищ) Надання кадастрової довідки з містобудівного кадастру Надання спеціального дозволу без проведення аукціону на виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції Надання спеціального дозволу на користуванння надрами з метою створення геологічних територій та об’єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам’ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо), в частині їх геологічного вивчення та збереження (крім нафти і газу) Надання спеціального дозволу на користування надрами на геологічне вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промисловою розробкою родовищ) Надання згоди на одержання гірничого відводу під територією, де розміщені будівлі, споруди, населені пункти, джерела водопостачання, водоймища, об'єкти природно-заповідного фонду, пам'ятки історії, культури та мистецтва, об'єкти спеціального й іншого призначення Продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами Надання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону з метою видобування корисних копалин Переоформлення спеціального дозволу на користування надрами Надання спеціального дозволу на забудову площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення

Поводження з відходами

Виключення інформації про суб’єкта господарювання з Переліку суб’єктів господарювання, які здійснюють заготівлю та операції з металобрухтом Анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами Видача ліцензії на провадження діяльності з переробки, зберігання радіоактивних відходів Надання акту обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств на їх відповідність вимогам Закону України "Про металобрухт" Реєстрація декларації про відходи Затвердження паспорта місць видалення відходів Анулювання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами Видача експлуатуючій організації ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів Затвердження реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів Висновок щодо того, чи підпадають відходи Зеленого переліку відходів, які є об'єктом експорту або імпорту, під дію пунктів 6-33 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. № 1120 Переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами Погодження технічного паспорту відходу Внесення інформації до Переліку суб’єктів господарювання, які здійснюють заготівлю та операції з металобрухтом Видача дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами

Екологічна безпека

Розрахунок величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі Переоформлення дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Реєстрація звіту з інвентаризації викидів забруднюючих речовин Видача дозволу на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів для державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу Видача кваліфікаційного документа (сертифіката) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 Закону України “Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами” Прийняття рішення про зупинення строку дії кваліфікаційного документа (сертифіката) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 Закону України “Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами”, за зверненням особи, яка отримала сертифікат Включення препарату, який містить незареєстровані пестициди та/або агрохімікати, до плану державних випробувань Виключення з Єдиного державного реєстру операторів контрольованих речовин Видача допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами Переоформлення спеціального дозволу на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення Видача висновку з оцінки впливу на довкілля Прийняття рішення про дострокове припинення (анулювання) кваліфікаційного документа (сертифіката) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 Закону України “Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами”, за зверненням особи, яка отримала сертифікат Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Видача висновку щодо можливості видачі дозволу на провадження діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях Анулювання дозволу на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях Видача дозволу на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях Затвердження плану моніторингу Надання згоди на розміщення на території села, селища, міста місць чи об’єктів для зберігання та захоронення відходів, сфера екологічного впливу функціонування яких включає відповідну адміністративно-територіальну одиницю Державна реєстрація пестицидів і агрохімікатів Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Прийняття рішення про скасування або зупинення державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів за заявою заявника Внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі операторів контрольованих речовин Внесення організації до Переліку установ, організацій та закладів, яким надається право на розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності Видача свідоцтва про страхування або інше фінансове забезпечення цивільної відповідальності за шкоду від забруднення нафтою Державна реєстрація установки в Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів Видача дубліката спеціального дозволу на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами для об’єктів першої групи Внесення відомостей до Єдиного державного реєстру операторів контрольованих речовин Державна перереєстрація пестицидів і агрохімікатів Внесення змін до реєстраційних документів пестицидів і агрохімікатів щодо змін зміни у складі препарату та появу нових даних про його небезпечність Анулювання дозволу на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів для державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу за заявою заявника