Водокористування

Видача дозволу на спеціальне водокористування Анулювання дозволу на спеціальне водокористування Видача дозволу на днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду Переоформлення дозволу на днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду Анулювання дозволу на днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду Видача дозволу на проведення робіт на землях водного фонду (в частині проведення робіт на землях водного фонду у межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах, лиманах і територіальному морі) Переоформлення дозволу на проведення робіт на землях водного фонду (в частині проведення робіт на землях водного фонду у межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах, лиманах і територіальному морі) Анулювання дозволу на проведення робіт на землях водного фонду (в частині проведення робіт на землях водного фонду у межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах, лиманах і територіальному морі) Погодження добування піску і гравію у водоохоронній зоні за межами земель водного фонду на сухій частині заплави, у праруслах річок Видача довідки про користування водопостачанням Погодження паспорта водного об’єкта Погодження меж зон санітарної охорони водних об’єктів Переоформлення дозволу на спеціальне водокористування Надання у користування водних об’єктів на умовах оренди Погодження договору оренди водних об’єктів Видача дубліката дозволу на спеціальне водокористування Поновлення договору оренди водних об’єктів Погодження проекту робіт на землях водного фонду, пов’язаних з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглиблення дна для судноплавства, видобування корисних копалин Погодження місць та періодичності відбору проб, переліку контрольованих показників

Землевпорядкування

Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників Прийняття рішення про видачу, анулювання, зупинення дії, поновлення кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-геодезиста Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів Прийняття рішення про видачу, анулювання, зупинення дії, поновлення кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника Припинення договору особистого строкового сервітуту Прийняття рішення про припинення чинності сертифіката екологічного аудитора з ініціативи екологічного аудитора Надання земельної ділянки у власність громадянину (громадянці), який (яка) зацікавлена в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації Включення учасників АТО, бойових дій, ветеранів війни та інвалідів внаслідок війни до Списку учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни для отримання земельних ділянок безоплатно у власність Затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки Надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки Уточнення площі земельної частки (паю) Затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки Внесення інформації до Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок Включення до переліку вільних від забудови земельних ділянок комунальної власності, які або права на які виставляються на земельні торги Видача нового свідоцтва про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майнового сертифіката) Поновлення (продовження) договору особистого строкового сервітуту Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки

Землеустрій та кадастр

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку з видачею витягу Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах адміністративно-територіальних одиниць Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, містобудівною документацією, з видачею витягу Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру не з вини органу, що здійснює його ведення Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території) Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель Видача витягу із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Продаж не на конкурентних засадах земельної ділянки несільськогосподарського призначення, на якій розташовані об’єкти нерухомого майна, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) Внесення змін до договору оренди землі Затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки у межах населених пунктів Встановлення обмеженого платного або безоплатного користування чужою земельною ділянкою (сервітуту) Надання згоди розпорядників земельних ділянок комунальної власності на поділ та об’єднання таких ділянок Припинення права оренди земельної ділянки або її частини у разі добровільної відмови орендаря Поновлення (продовження) договору оренди землі Надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) Видача рішення про припинення права власності на земельну ділянку, права постійного користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови землевласника, землекористувача Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру Надання довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у межах безоплатної приватизації Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для послідуючого продажу Надання висновку щодо меж географічного місця, з яким пов’язані особливі властивості, певні якості та інші характеристики товару Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування Погодження виконання робіт із знесення або перезакладки геодезичних пунктів Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь Погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідно до вимог Земельного кодексу України Видача висновку про погодження документації із землеустрою Проведення експертизи пропозицій та рішень органів державної влади щодо найменування та перейменування географічних об’єктів Видача рішення про передачу у власність, надання у користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності Видача дубліката довідки про наявність у фізичної особи земельної ділянки Надання висновку про можливість надання земельної ділянки Надання довідки щодо підтримання належного санітарного стану на земельній ділянці для подовження договору оренди Видача довідки про те, що вирощується на земельній ділянці Видача довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання) Погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, розташованих на території пам'яток місцевого значення, їх охоронних зон та охоронюваних археологічних територіях Видача довідки про те, що земельна ділянка не приватизована Внесення до Державного земельного кадастру змін до відомостей про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу в оренду земельної ділянки Видача довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок Державна реєстрація змін до відомостей про складову частину меліоративної мережі з видачею витягу з Державного земельного кадастру Надання інформації про суб'єкта речового права у Державному земельному кадастрі Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про державний кордон України Надання згоди на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду Видача рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності Державна реєстрація складової частини меліоративної мережі (змін до відомостей про неї) з видачею витягу з Державного земельного кадастру Надання юридичній особі статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди Видача довідки про тривалість користування земельною ділянкою Видача довідки про наявність/відсутність будівель та споруд на земельній ділянці Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель з посиланням на документи, на підставі яких відомості про використання земель внесені до Державного земельного кадастру Видача витягу з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок Видача рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності Затвердження проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з відомостями про речові права на земельну ділянку, їх обтяження, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, включно з іншими відомостями, внесеними до Поземельної книги, а також з відомостями про ділянки надр, надані у користування відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами та актів про надання гірничих відводів, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Держгеонадрами та Держпраці (за наявності), та посиланням на документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені до Державного земельного кадастру Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель Надання згоди на поділ чи об’єднання раніше сформованих земельних ділянок Надання дозволу на розробку технічної документації зі складання державного акту на право приватної власності на земельну ділянку на ім’я малолітньої (неповнолітньої) дитини Надання довідки про відсутність капітальної забудови на земельній ділянці Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для послідуючого продажу Надання дозволів на виконання топографо-геодезичних робіт Видача нової довідки про наявність у фізичної особи земельної ділянки Видача дозволу на розробку робочого проекту землеустрою щодо рекультивації порушених земель Внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць, про землі в межах територій територіальних громад з видачею витягу Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту Укладання договору оренди землі, додаткової угоди про зміну сторони Державна реєстрація змін до відомостей про меліоративну мережу з видачею витягу з Державного земельного кадастру Надання статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою Постановка на облік громадян, які зацікавлені в одержанні земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди Державна реєстрація меліоративної мережі (змін до відомостей про неї) з видачею витягу з Державного земельного кадастру Видача довідки про суміжних землевласників Позбавлення юридичної особи статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції Видача рішення за результатом розгляду земельних спорів Внесення змін до тимчасової угоди про добровільну сплату за користування земельною ділянкою (поновлення терміну дії) Видача довідки про те, що заявник не скористався правом власності на земельну ділянку на території селищної ради Надання дозволу на облаштування благоустрою прибудинкової території Прийняття рішення про виділення земельних часток (паїв) в натурі (на місцевості) Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з усіма відомостями, внесеними до Поземельної книги, крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р., а також з відомостями про ділянки надр, надані у користування відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами та актів про надання гірничих відводів, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Держгеонадрами та Держпраці (за наявності), та посиланням на документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені до Державного земельного кадастру Внесення до Державного земельного кадастру змін до відомостей про землі в межах територій громад з видачею витягу Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про землі в межах територій територіальних громад з видачею витягу Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із зміною її цільового призначення Затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення Видача довідки про те, що земельна ділянка не є пайовою Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території територіальної громади Передача земельної ділянки у користування за проектом землеустрою щодо її відведення Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про меліоративну мережу, складову частину меліоративної мережі Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю) Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки учасникам бойових дій та особам, прирівняних до них

Лісогосподарство та мисливство

Видача посвідчення мисливця Видача дубліката посвідчення мисливця Видача щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання Видача дубліката щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання Видача спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток) Переоформлення спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток) Анулювання спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток) Видача дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов’язаних із веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача Переоформлення дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов’язаних із веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача Анулювання дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов’язаних із веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача Видача рішення про виділення у встановленому порядку лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами Видача сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій Видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду Погодження відстрочення на заготівлю та вивезення деревини Затвердження лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення Видача дозволу на спеціальне використання немисливських видів тварин Погодження збільшення, у разі необхідності, ширини лісосіки під час проведення суцільних рубок головного користування Погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок Погодження заготівлі деревини під час проведення рубок головного користування додатково в межах невикористаного за попередні роки обсягу діючої розрахункової лісосіки Погодження максимальних норм безоплатного збору дикорослих трав’яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо Погодження пропускної спроможності мисливських угідь Погодження лімітів використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів Погодження строків полювання та порядку його здійснення, а також норм добування мисливських тварин Видача дозволів на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення Видача дозволу на відстріл та відлов вовків, лисиці, бродячих собак і котів, сорок, граків, сірих ворон, а також вовка та лисицю не в мисливський сезон в межах території та об’єктів природно заповідного фонду Видача дозволу на селекційний відстріл мисливських тварин у межах території та об’єктів природно-заповідного фонду Погодження лімітів на використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісокористувань Погодження переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду Погодження проекту організації та розвитку мисливського господарства Погодження санітарних рубок на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду Видача дозволу на вибірковий діагностичний відстріл мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи у межах території та об’єктів природно-заповідного фонду Анулювання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду Погодження пропозицій користувачів мисливських угідь лімітів використання мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду

Надрокористування

Надання спеціального дозволу на користування надрами за результатами продажу на аукціоні Надання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону на геологічне вивчення ділянок надр корисних копалин Надання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону з метою видобування корисних копалин Надання спеціального дозволу на користуванння надрами з метою створення геологічних територій та об’єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам’ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо), в частині їх геологічного вивчення та збереження (крім нафти і газу) Надання спеціального дозволу на користуванння надрами з метою будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод Внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами Продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами Переоформлення спеціального дозволу на користування надрами Переоформлення гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин, будівництва і експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов‘язаних з видобуванням корисних копалин Видача гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин, будівництва і експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин Видача гірничих відводів для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення Переоформлення гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення Надання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ Надання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону на геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку родовищ корисних копалин загальнодержавного значення Надання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону на видобування нафти і газу (промислову розробку родовищ) Надання кадастрової довідки з містобудівного кадастру Надання спеціального дозволу без проведення аукціону на виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції Надання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ) Надання згоди на одержання гірничого відводу під територією, де розміщені будівлі, споруди, населені пункти, джерела водопостачання, водоймища, об'єкти природно-заповідного фонду, пам'ятки історії, культури та мистецтва, об'єкти спеціального й іншого призначення Надання спеціального дозволу на забудову площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення Видача погодження забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення

Поводження з відходами

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами Розширення ліцензії на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами Переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами Анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами Видача дозволу на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання Видача ліцензії на провадження діяльності з переробки, зберігання радіоактивних відходів Видача експлуатуючій організації ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів Затвердження паспорта місць видалення відходів Реєстрація декларації про відходи Анулювання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами Внесення змін до паспорта місць видалення відходів Затвердження реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів Висновок щодо того, чи підпадають відходи Зеленого переліку відходів, які є об'єктом експорту або імпорту, під дію пунктів 6-33 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. № 1120 Внесення змін до реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів Погодження технічного паспорту відходу Виключення інформації про суб’єкта господарювання з Переліку суб’єктів господарювання, які здійснюють заготівлю та операції з металобрухтом Внесення інформації до Переліку суб’єктів господарювання, які здійснюють заготівлю та операції з металобрухтом Видача дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами Погодження "Заяви про наміри" у складі розділу "Оцінка впливів на навколишнє середовище" робочого проекту

Екологічна безпека

Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Переоформлення дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами для об’єктів першої групи Видача дозволу на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях Анулювання дозволу на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях Внесення до Реєстру екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту Видача висновку щодо можливості видачі дозволу на провадження діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях Видача дозволу на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів для державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу Включення препарату, який містить незареєстровані пестициди та/або агрохімікати, до плану державних випробувань Внесення змін до Реєстру екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту Видача спеціального дозволу на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення Внесення організації до Переліку установ, організацій та закладів, яким надається право на розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності Видача сертифіката екологічного аудитора Продовження терміну чинності сертифіката екологічного аудитора Переоформлення спеціального дозволу на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення Видача дубліката спеціального дозволу на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення Державна реєстрація пестицидів і агрохімікатів Державна перереєстрація пестицидів і агрохімікатів Прийняття рішення про скасування або зупинення державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів за заявою заявника Видача висновку з оцінки впливу на довкілля Прийняття рішення про дострокове припинення (анулювання) кваліфікаційного документа (сертифіката) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 Закону України “Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами”, за зверненням особи, яка отримала сертифікат Погодження поточних і перспективних планів роботи підприємств, установ та організацій з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів Прийняття рішення про зупинення строку дії кваліфікаційного документа (сертифіката) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 Закону України “Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами”, за зверненням особи, яка отримала сертифікат Видача кваліфікаційного документа (сертифіката) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 Закону України “Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами” Затвердження плану моніторингу Внесення змін до записів Єдиного реєстру з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів Надання згоди на розміщення на території села, селища, міста місць чи об’єктів для зберігання та захоронення відходів, сфера екологічного впливу функціонування яких включає відповідну адміністративно-територіальну одиницю Внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі операторів контрольованих речовин Прийняття звіту оператора Погодження рішення верифікатора про проведення невиїзної верифікації Видача свідоцтва про страхування або інше фінансове забезпечення цивільної відповідальності за шкоду від забруднення нафтою Державна реєстрація установки в Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів Затвердження звіту про вдосконалення Внесення відомостей до Єдиного державного реєстру операторів контрольованих речовин Реєстрація звіту з інвентаризації викидів забруднюючих речовин Розрахунок величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі Внесення змін до реєстраційних документів пестицидів і агрохімікатів щодо змін зміни у складі препарату та появу нових даних про його небезпечність Анулювання дозволу на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів для державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу за заявою заявника Затвердження плану моніторингу із змінами Виключення з Єдиного державного реєстру операторів контрольованих речовин Скасування державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі з з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів Видача посвідчення на право роботи з пестицидами