Включення пестицидів та/або агрохімікатів до плану державних випробувань

Ідентифікатор послуги
01432
Строк
75 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Включення препарату, який містить незареєстровані пестициди та/або агрохімікати, до плану державних випробувань
Інформація про послугу
Перед державною реєстрацією пестицидів і агрохімікатів необхідно одержати позитивний результат випробувань та матеріалів досліджень. Для включення препарату до плану державних випробувань суб'єкт господарювання повинен звернутися до Міндовкілля з необхідним переліком документів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Клопотання про включення препарату до плану
Довіреність на представництво, якою надається право підпису та повноваження щодо подання документів (у разі потреби)
Заявка на випробування препарату українською мовою за формою, затвердженою Міндовкілля, у двох примірниках
Матеріали (досьє), на підставі яких складається заявка на випробування, українською або англійською чи російською мовами в одному примірнику
Проект технічних умов на виробництво дослідної партії у двох примірниках - для вітчизняних препаратів
У разі подання заявником документів щодо препаратів, виробником яких є інша особа, та/або препаратів, що містять діючі речовини, виробником яких є інші особи, - документ від виробника або власника препарату та/або діючої речовини, яким підтверджується право заявника представляти його інтереси під час здійснення державних випробувань препарату
Умови і випадки надання

Для включення препарату до плану державних випробувань суб'єкт господарювання подає Міндовкілля клопотання та необхідний перелік документів.


Клопотання про включення препаратів до плану державних випробувань на поточний рік приймаються Міндовкілля до 25 березня поточного року. Клопотання про включення азотних добрив до плану державних випробувань на поточний рік приймаються Міндовкілля протягом року.


Матеріали заявників проходять експертизу в Держпродспоживслужбі у строк до 45 календарних днів, при цьому визначаються обсяги необхідних досліджень і перелік науково-дослідних установ, підприємств та організацій, які проводитимуть державні випробування препаратів, які затверджує Міндовкілля. 


  За висновками експертизи препарат вважається погодженим з Держпродспоживслужбою до включення в план державних випробувань. 


 Протягом 30 календарних днів з моменту отримання відповідного висновку препарат включається до плану державних випробувань, який затверджується Міндовкілля та розміщується на його офіційному веб-сайті.

Результат та способи отримання результату
Включення препарату, який містить незареєстровані пестициди та/або агрохімікати до плану державних випробувань
Відмова у включенні препарату, який містить незареєстровані пестициди та/або агрохімікати до плану державних випробувань
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
75 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Заяву подано після 25 березня поточного року
Оформлення документів з порушенням встановлених вимог
Подання не у повному обсязі встановленого переліку документів
Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

З чого складається строк включення препарату до плану державних випробувань?
Матеріали заявників проходять експертизу в Держпродспоживслужбі у строк до 45 календарних днів, при цьому визначаються обсяги необхідних досліджень і перелік науково-дослідних установ, підприємств та організацій, які проводитимуть державні випробування препаратів, які затверджує Міндовкілля. За висновками експертизи препарат вважається погодженим з Держпродспоживслужбою до включення в план державних випробувань. Протягом 30 календарних днів з моменту отримання відповідного висновку препарат включається до плану державних випробувань, який затверджується Міндовкілля та розміщується на його офіційному веб-сайті.