Перереєстрація пестицидів і агрохімікатів

Ідентифікатор послуги
01596
Строк
90 днів (календарні)
Повна назва
Державна перереєстрація пестицидів і агрохімікатів
Інформація про послугу
Препарати, на які закінчується або закінчився строк державної реєстрації або у разі перереєстрації препарату на іншого заявника, такі препарати підлягають перереєстрації. Для перереєстрації пестицидів і агрохімікатів до Міндовкілля подається заявка та відповідний пакет документів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заявка за формою, затвердженою Міндовкілля, у двох примірниках та нові матеріали, які не увійшли до раніше поданих документів
У разі перереєстрації препарату на іншого заявника реєстрації заявник повинен надати листи-повідомлення від відповідних заводів-виробників та власника реєстрації про погодження внесення змін до реєстраційних документів
У разі перереєстрації препарату у зв’язку з реєстрацією препарату на іншого заявника під іншою торговою назвою заявник повинен надати листи-повідомлення від виробника/власника про погодження перереєстрації препарату, документ від заявника реєстрації на використання матеріалів досьє та результатів досліджень. Строк реєстрації такого препарату не повинен перевищувати строк реєстрації препарату, на використання досьє та результатів досліджень якого отримано дозвіл
У разі перереєстрації препарату у зв’язку із внесенням змін до реєстраційних даних препарату заявник повинен надати: для зміни або додавання виробника препаративної форми - лист від виробника/власника препарату, що гарантує ідентичність складу та якість препарату зареєстрованому; для зміни/додавання виробника діючої речовини - лист від виробника/власника препарату, що гарантує ідентичність специфікації діючої речовини (чистоти, вмісту та співвідношення домішок) зареєстрованій; для зміни/додавання тари - лист-клопотання від заявника з описом тари
Умови і випадки надання

Державної перереєстрації пестицидів і агрохімікатів підлягають:

- препарати, на які закінчується або закінчився строк державної реєстрації;

- зареєстровані препарати, у разі перереєстрації препарату на іншого заявника реєстрації, внесення змін до реєстраційних даних препарату, реєстрації препарату на іншого  заявника під іншою торговою назвою, розширення сфери застосування препарату.


Перереєстрації підлягають раніше зареєстровані препарати з постійною реєстрацією. 


Препарати з експериментальною реєстрацією не підлягають перереєстрації. Перереєстрація здійснюється в порядку, передбаченому для державної реєстрації препаратів. 


Для перереєстрації препаратів до Мінприроди подається заявка в двох примірниках та нові матеріали, які не ввійшли до раніше поданих реєстраційних документів. Перереєстрації не підлягають препарати, щодо яких в Україні або за її межами одержані нові, раніше невідомі дані про їх небезпечність або недостатню біологічну ефективність цільового призначення. 


Результат та способи отримання результату
Державна перереєстрація пестицидів і агрохімікатів
Відмова у державній перереєстрації пестицидів і агрохімікатів
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Оплата згідно наказу Міністерства екології та природних ресурсів України “Про затвердження розміру плати за проведення експертизи, державної реєстрації та перереєстрації пестицидів і агрохімікатів” від 20.11.2008 № 595
Строк надання
90 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Рішення суду, яким встановлено, що виробництво та/або використання, та/або продаж, та/або будь-які інші дії щодо заявленого на реєстрацію (перереєстрацію) препарату порушують права інтелектуальної власності інших осіб
Негативний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи з роз’ясненням підстав
Неповідомлення про внесення змін до складу препарату
Негативна еколого-експертна оцінка матеріалів, поданих для реєстрації пестицидів та агрохімікатів
Подання документів, що містять недостовірні відомості
Одержання раніше невідомих наукових даних про небезпечність препарату або недостатню біологічну ефективність його цільового призначення
Невідповідність поданих документів вимогам законодавства України
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи можливо перереєструвати препарати, на які закінчується або закінчився строк державної реєстрації?
Перереєстрації підлягають: препарати, на які закінчується або закінчився строк державної реєстрації; зареєстровані препарати, у разі перереєстрації препарату на іншого заявника реєстрації, внесення змін до реєстраційних даних препарату, реєстрації препарату на іншого заявника під іншою торговою назвою, розширення сфери застосування препарату.