Витяг з технічної документації про грошову оцінку земельної ділянки

Ідентифікатор послуги
00068
Строк
3 дні (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Інформаційна карта
Повна назва
Видача витягу із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок
Інформація про послугу
Нормативну грошову оцінку земельної ділянки здійснюють для визначення розміру земельного податку, державного мита при обміні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності тощо. Дані про нормативну грошову оцінку ділянки подаються у формі витягу з відповідної технічної документації. Подати заяву про отримання витягу можна особисто у центрі надання адміністративних послуг або через портал електронних сервісів Держгеокадастру.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Територіальні органи Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру
Центр надання адміністративних послуг
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://e.land.gov.ua/services.
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець, представницький орган місцевого самоврядування
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про надання витягу із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою).
Додаток (у разі відсутності відомостей про земельну ділянку у Державному земельному кадастрі подається виключно через центр надання адміністративної послуги): засвідчена підписом заявника копія документації із землеустрою, на підставі якої здійснювалося формування цієї земельної ділянки; засвідчена підписом заявника копія документа, що посвідчує право власності (користування) земельною ділянкою
Умови і випадки надання

Заява подається заявником або уповноваженою ним особою особисто, або шляхом направлення поштою до центру надання адміністративних послуг, або в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг «Портал Дія», у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру

Результат та способи отримання результату
Витяг із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок або повідомлення про відмову у наданні такого витягу
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) або електронною поштою чи на сайті: https://e.land.gov.ua/services.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
3 дні (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Земельна ділянка належить до категорії земель житлової та громадської забудови, відомості щодо цієї категорії земель відсутні в технічній документації з нормативної грошової оцінки земель адміністративного району, яку було розроблено згідно з Порядком нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), затвердженим наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22 серпня 2013 року № 508, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 вересня 2013 року за № 1573/24105 (на час його чинності).
Земельна ділянка розташована в межах населеного пункту, на територію якого відсутні дані в затвердженій технічній документації з нормативної грошової оцінки земель, яку було розроблено на населений пункт (відбулась зміна меж та площі земель населеного пункту).
Площа земельної ділянки не збігається з площею угідь, що наявні на земельній ділянці.
Геометрія земельної ділянки невалідна.
Подано невичерпний пакет документів, необхідний для отримання адміністративної послуги, передбачений пунктом 8 до заяви про надання витягу із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, форму якої встановлено в додатку 16 до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 року № 1147.
Земельна ділянка перетинає межі населеного пункту, відомості щодо яких внесено до Державного земельного кадастру.
Скасування державної реєстрації земельної ділянки (відомості про земельну ділянку перенесено до архівного шару відомостей Державного земельного кадастру).
Відсутні угіддя, що наявні на земельній ділянці (для категорії земель сільськогосподарського призначення).
Рішення органу місцевого самоврядування щодо затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок не набрало чинності відповідно до вимог статті 271 Податкового кодексу України.
Земельна ділянка вкрита агровиробничими групами ґрунтів не на 100 % площі земельної ділянки (для категорії земель сільськогосподарського призначення).
Земельна ділянка розташована в іншому адміністративному районі (для земельних ділянок, щодо яких відсутній електронний документ щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, розроблений відповідно до вимог Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051).
Наявність арешту / судової заборони щодо вчинення будь-яких дій із земельною ділянкою.
Земельна ділянка розташована на тимчасово окупованих територіях або на територіях, на яких ведуться бойові дії.
Відсутність технічної документації з нормативної грошової оцінки земель.
У відомостях Державного земельного кадастру наявна невідповідність між категорією земель та кодом виду цільового призначення земельної ділянки, визначеного відповідно до додатка 8 до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 року № 1147.
Наявність рішення суду про визнання нечинним рішення органу місцевого самоврядування щодо затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок.
Відсутній бал бонітету агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району або значення бала бонітету становить «0» (для категорії земель сільськогосподарського призначення).
Заявник звернувся із заявою щодо надання витягу із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок за минулі роки.
Земельна ділянка розташована на деокупованих територіях, на яку втрачено / знищено технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель / земельних ділянок.
Земельна ділянка має самоперетин.
Відсутність у відомостях Державного земельного кадастру коду виду цільового призначення земельної ділянки, визначеного відповідно до додатка 8 до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 року № 1147.
Земельній ділянці присвоєно кадастровий номер, однак відсутні відомості щодо земельної ділянки в Державному земельному кадастрі.
Угіддя, що наявні на земельній ділянці, просторово не збігаються із земельною ділянкою (для категорії земель сільськогосподарського призначення).
Земельна ділянка несформована у відповідності до Земельного кодексу України (неможливість визначити місце розташування земельної ділянки).
Інформація про земельну ділянку пакетно завантажено до відомостей Державного земельного кадастру (не знайдено геометрію земельної ділянки).
Земельній ділянці присвоєно кадастровий номер, однак відсутні відомості у Поземельній книзі.
Площа земельної ділянки, що вказана в електронному документі, не збігається з площею земельної ділянки за координатами.
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
Адміністративний (позасудовий) порядок оскарження
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
Спосіб подання скарги:
Електронною поштою
Поштовим зв’язком (рекомендованим листом з описом вручення)
Особисто (усна скарга)
Особисто (письмова скарга)
Шляхом заповнення електронної форми на веб-порталі, з використанням якого надаються адміністративні послуги за посиланням
Строк для подання скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 рік, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням)
Граничний строк розгляду скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 місяць від дня надходження. Якщо в місячний термін розглянути скаргу неможливо – строк може бути подовжено, при цьому загальний термін розгляду скарги не може перевищувати 45 днів)
У скарзі має бути зазначено:
Повне найменування (ім’я) оскаржувача, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника оскаржувача, якщо скарга подається представником
Зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку оскаржувача
Викладення обставин, якими оскаржувач обґрунтовує свої вимоги
Вимоги оскаржувача
Підпис оскаржувача або його представника із зазначенням дати складання скарги
Відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання
До скарги додаються: Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав оскаржувача, У випадку оскарження представником - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника оскаржувача
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Який перелік документів необхідний для отримання послуги?
Для отримання послуги необхідно подати: заяву про надання витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (відповідно до затвердженої форми); документ, який підтверджує повноваження діяти від імені особи (довіреність), якщо заяву подає уповноважений представник замовника.
Чи платною є послуга «Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки»?
Ні, адміністративна послуга надається на безоплатній основі.
Який строк надання послуги?
Послуга надається у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дати реєстрації відповідної заяви у територіальному органі Держгеокадастру.
Де я можу замовити послугу?
Заява на отримання послуги подається до центру надання адміністративних послуг або шляхом направлення поштою чи в електронній формі через Єдиний державний портал адміністративних послуг, в тому числі на вебсайті Держгеокадастру в розділі «Електронні послуги Держгеокадастру» або через інформаційний портал «Публічна кадастрова карта».
Чи можу я отримати послугу прийшовши до територіального органу Держгеокадастру?
Ні, послуга надається через центри надання адміністративних послуг безпосередньо або надсилається ним поштою за вказаною адресою. Якщо заява подавалась в електронній формі витяг може надаватись в електронній формі технічними засобами комунікацій з накладанням кваліфікованого електронного підпису.
Чи потрібно ідентифікуватись для отримання послуги?
Так, ідентифікація необхідна, її можна здійснити за наявності електронного цифрового підпису або з використанням Bank ID (платіжної карти).
Для чого мені потрібна нормативна грошова оцінка земельної ділянки?
Нормативну грошову оцінку земельної ділянки здійснюють для визначення розміру земельного податку, державного мита при обміні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності тощо.