Спеціальний дозвіл на користування надрами за результатами аукціону

Ідентифікатор послуги
01090
Строк
30 днів (календарні)
Повна назва
Надання спеціального дозволу на користування надрами за результатами продажу на аукціоні
Інформація про послугу
Аукціон - це спосіб продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом проведення електронних торгів (аукціону). Протокол аукціону підписується протягом шести робочих днів після завершення аукціону переможцем, організатором та/або оператором, через якого переможець аукціону набув право на участь в аукціоні. Переможець на підставі підписаного та опублікованого протоколу аукціону в системі "Prozorro.Продажі" звертається до Держгеонадр з пропозицією щодо укладення договору купівлі-продажу дозволу або договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною за результатами проведення аукціону. Такий договір укладається між Держгеонадрами та переможцем не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня, що настає за днем формування протоколу електронного аукціону та опубліковується Держгеонадрами у системі.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державна служба геології та надр України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://nadra.gov.ua/.
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява (у випадку номінування ділянки), яка має містити повне найменування суб’єкта господарювання, код ЄДРПОУ, мету та вид користування надрами, вид корисних копалин, назву ділянки надр, місцезнаходження ділянки надр відповідно до адміністративно-територіального устрою України (область, район, населений пункт, прив’язка на місцевості), строк дії дозволу, географічні координати ділянки надр (водозабірних споруд - для підземних вод)
Пояснювальна записка
Оглядова карта та ситуаційний план, каталог географічних координат кутових точок, (програма робіт) та, у разі наявності, інформаційна довідка щодо підготовленості об’єкта до виставлення на аукціон ДНВП "Геоінформ України"
Лист (у випадку ініціювання ділянки надр для виставлення на аукціон) який має містити повне найменування суб’єкта господарювання, код ЄДРПОУ, мету та вид користування надрами, вид корисних копалин, назву ділянки надр, місцезнаходження ділянки надр відповідно до адміністративно-територіального устрою України (область, район, населений пункт, прив’язка на місцевості), строк дії дозволу, географічні координати ділянки надр (водозабірних споруд - для підземних вод)
Заявка для участі в аукціоні шляхом заповнення електронної форми в особистому кабінеті заявника, у якій обов'язково зазначається реєстраційний номер лота, щодо якого вона подається
З метою реєстрації в системі електронних торгів з продажу дозволів фізична особа - підприємець надає такі дані: копії документа, що посвідчує особу, та реєстраційного номера облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізична особа, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідному контролюючому органу та має відмітку у паспорті, - копію паспорта з відміткою) або даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, внесених до паспорта громадянина України; адресу електронної пошти для надсилання повідомлень системи електронних торгів з продажу дозволів та організатора (оператора); контактний номер телефону; реквізити рахунка заявника, на який повинен бути повернутий гарантійний внесок; заяву в довільній формі про непоширення на заявника - фізичну особу - підприємця спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно із Законом України “Про санкції” та актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону.
З метою реєстрації в системі електронних торгів з продажу дозволів юридична особа надає такі дані: найменування; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України; актуальну інформацію (дані) на дату подання заяви, що дає змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника, - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства (підданства), а в разі коли кінцевий бенефіціарний власник іноземець є громадянином (підданим) декількох країн - усі країни його громадянства (підданства), серія (за наявності) та номер документа (документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство), зокрема, але не виключно паспорта громадянина України для виїзду за кордон, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу) або обґрунтована причина його (їх) відсутності; прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) представника юридичної особи, серію (за наявності) та номер документа, що посвідчує його особу; реквізити документа, що підтверджує повноваження представника юридичної особи; адресу електронної пошти для надсилання повідомлень системи електронних торгів з продажу дозволів та організатора (оператора); контактний номер телефону; реквізити рахунка заявника, на який повинен бути повернутий гарантійний внесок; заяву в довільній формі про непоширення на заявника - юридичну особу або її посадових осіб (керівника, його заступників та осіб, що їх заміщують) чи її засновників (юридичних та фізичних осіб) спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно із Законом України “Про санкції” та актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону;
З метою реєстрації в системі електронних торгів з продажу дозволів іноземна юридична особа надає такі дані: найменування іноземної юридичної особи, зареєстрованого представництва іноземної юридичної особи (за наявності); місцезнаходження юридичної особи; реєстраційний номер представництва іноземної юридичної особи, зареєстрованої в установленому законодавством порядку на території України (за наявності); актуальну інформацію (дані) на дату подання заяви, що дає змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника, - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства (підданства), а в разі коли кінцевий бенефіціарний власник іноземець є громадянином (підданим) декількох країн - усі країни його громадянства (підданства), серія (за наявності) та номер документа (документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство), зокрема, але не виключно паспорта громадянина України для виїзду за кордон, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу) або обґрунтована причина його (їх) відсутності; прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) представника юридичної особи, серію (за наявності) та номер документа, що посвідчує його особу; заяву в довільній формі про непоширення на заявника - іноземну юридичну особу або її посадових осіб (керівника, його заступників та осіб, що їх заміщують) чи її засновників (юридичних та фізичних осіб) спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно із Законом України “Про санкції” та актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону; реквізити документа, що підтверджує повноваження представника юридичної особи; адресу електронної пошти для надсилання повідомлень системи електронних торгів з продажу дозволів та організатора (оператора); контактний номер телефону; реквізити рахунка заявника, на який повинен бути повернутий гарантійний внесок
Умови і випадки надання

Переможець на підставі підписаного протоколу аукціону звертається до Держгеонадр з пропозицією щодо укладення договору купівлі-продажу дозволу або договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною за результатами проведення аукціону. Такий договір укладається між Держгеонадрами та переможцем не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня, що настає за днем формування протоколу електронного аукціону та опубліковується Держгеонадрами у системі. 


Договір підписується відповідно до законодавства про електронний документообіг з накладенням на нього кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”.


Відповідно до умов договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною переможець зобов’язується зареєструвати своє представництво протягом чотирьох місяців з дати підписання такого договору. 


Якщо переможцем аукціону є іноземна юридична особа, договір купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною укладається українською та англійською мовами, які мають однакову юридичну силу. У разі наявності розбіжностей та спорів перевагу має версія договору, укладена українською мовою.


У разі перемоги на аукціоні іноземної юридичної особи, яка на момент підписання протоколу аукціону не має зареєстрованого в Україні представництва, така іноземна юридична особа зобов’язана зареєструвати власне представництво на території України протягом чотирьох місяців з дати підписання договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною.


У такому разі відповідний договір купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною повинен бути переоформлений на постійне представництво переможця аукціону - іноземної юридичної особи протягом десяти днів з дня надсилання переможцем аукціону - іноземною юридичною особою відповідного запиту Держгеонадрам.


 Переможець протягом 30 робочих днів з дня укладення договору купівлі-продажу дозволу або договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною сплачує до державного бюджету кошти в розмірі, що становить різницю між ціною реалізації лота та гарантійним внеском.


Після сплати до державного бюджету коштів в розмірі, що становить різницю між ціною реалізації лота та гарантійним внеском, Держгеонадра через особистий кабінет підтверджує факт здійснення переможцем оплати за цим договором та завершує торги.


Компенсація вартості геологічної інформації здійснюється згідно з реквізитами Держгеонадр, зазначеними в протоколі електронного аукціону, переможцем аукціону протягом 30 робочих днів з дня укладення договору купівлі-продажу дозволу або договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною.


Видача дозволу та угоди про умови користування надрами здійснюється протягом 30 робочих днів відповідно до умов договору купівлі-продажу дозволу (у разі укладення договору з відкладальною обставиною - протягом 30 календарних днів з дня її настання) за результатами аукціону на підставі звернення переможця в приміщенні Держгеонадр переможцю або його представнику, уповноваженому на підписання угоди про умови користування надрами та отримання дозволу та угоди.


Пересилання оригіналу дозволу та угоди про умови користування надрами засобами поштового зв’язку не допускається.


Результат та способи отримання результату
Дозвіл на користування надрами
Відмова у наданні дозволу на користування надрами
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Розмір плати за надання спеціальних дозволів на користування надрами визначається за результатами проведення аукціону з продажу спеціального дозволу на користування надрами шляхом проведення електронних торгів відповідно до Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 993 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2022 № 836) та відповідно до договору купівлі-продажу дозволу чи договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною.
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Коли на заявника - фізичну особу - підприємця, заявника - юридичну особу або її посадових осіб (керівника, його заступників та осіб, що їх заміщують) чи її засновників (юридичних та фізичних осіб) або на заявника - іноземну юридичну особу поширюються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно із Законом України “Про санкції” та актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону.
Отримання відповідно до умов договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною висновку з оцінки впливу на довкілля з обґрунтуванням недопустимості провадження планованої діяльності
Якщо переможець відмовився від підписання протоколу або договору купівлі-продажу дозволу чи договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною, чи не підписав їх в установлений строк.
Надходження інформації від правоохоронних органів та суб’єктів фінансового моніторингу, що переможець аукціону здійснює фінансування тероризму в Україні.
Непроведення реєстрації свого представництва протягом чотирьох місяців з дати підписання договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною у разі визначення переможцем аукціону іноземної юридичної особи, яка на момент підписання протоколу аукціону не має зареєстрованого в Україні представництва.
У разі коли переможець у строк, визначений абзацом першим пункту 33 Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2022 № 836), не з’явився для отримання дозволу або відмовився від підписання угоди про умови користування надрами, він втрачає право на отримання дозволу.
Відсутності в публічному доступі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про кінцевого бенефіціарного власника або інформації про його відсутність та/або наявності розбіжностей між відомостями про кінцевого бенефіціарного власника, які містяться в публічному доступі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, з інформацією (даними), що дає змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника, поданою заявником, а у випадку зареєстрованого іноземного представництва - інформації про кінцевого бенефіціарного власника відповідно до Закону України “Про забезпечення прозорості у видобувних галузях”.
У випадку визнання переможцем іншого учасника аукціону
Невнесення в установлений строк належної до сплати різниці між ціною реалізації лота та гарантійним внеском та/або вартості геологічної інформації, та/або вартості пакета аукціонної документації, та/або винагороди оператору, через якого переможець аукціону набув право на участь в аукціоні;
Неотримання, відповідно до умов договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною, протягом шести місяців з дати його підписання, висновку з оцінки впливу на довкілля та/або непроведення реєстрації свого представництва протягом чотирьох місяців з дати підписання договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною, у разі визначення переможцем аукціону іноземної юридичної особи, яка на момент підписання протоколу аукціону не має зареєстрованого в Україні представництва.
Непідписання протоколу у строки, передбачені пунктом 27 Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2022 № 836)
Письмове повідомлення переможця аукціону до Держгеонадра про відмову від отримання дозволу.
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи можливо отримати дозвіл поштою?
Пересилання оригіналу дозволу та угоди про умови користування надрами засобами поштового зв’язку не допускається.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Кодекс "Про надра" глава 2 Закон України "Про адміністративні послуги" стаття 9 Закон України "Про оцінку впливу на довкілля" статті 9, 10, 11 Закон України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях" статті 11, 12, 13 Закон України "Про нафту і газ" Розділ IV Закон України "Про газ (метан) вугільних родовищ" Розділ IV Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" статті 4, 4-1 Постанова КМУ від 07.11.2018 №939 "Питання розпорядження геологічною інформацією" Пункт 10 Постанова КМУ від 30.05.2011 №615 "Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами" Порядок Постанова КМУ від 23.09.2020 №993 "Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами" пункти 1-38 Постанова КМУ від 15.10.2004 №1374 "Про затвердження Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами" пункти 1-8