Спеціальний дозвіл на користування надрами за результатами аукціону

Ідентифікатор послуги
01090
Строк
30 днів (календарні)
Повна назва
Надання спеціального дозволу на користування надрами за результатами продажу на аукціоні
Інформація про послугу
Аукціон - це спосіб продажу дозволів на користування надрами шляхом проведення торгів. На підставі протоколу аукціону переможець та організатор аукціону укладають протягом п'яти робочих днів після його проведення договір купівлі-продажу дозволу.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державна служба геології та надр України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою.
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява (у випадку номінування ділянки), яка має містити повне найменування суб’єкта господарювання, код ЄДРПОУ, мету та вид користування надрами, вид корисних копалин, назву ділянки надр, місцезнаходження ділянки надр відповідно до адміністративно-територіального устрою України (область, район, населений пункт, прив’язка на місцевості), строк дії дозволу, географічні координати ділянки надр (водозабірних споруд - для підземних вод)
Пояснювальна записка
Оглядова карта та ситуаційний план, каталог географічних координат кутових точок, (програма робіт) та, у разі наявності, інформаційна довідка щодо підготовленості об’єкта до виставлення на аукціон ДНВП "Геоінформ України"
Лист (у випадку ініціювання ділянки надр для виставлення на аукціон) який має містити повне найменування суб’єкта господарювання, код ЄДРПОУ, мету та вид користування надрами, вид корисних копалин, назву ділянки надр, місцезнаходження ділянки надр відповідно до адміністративно-територіального устрою України (область, район, населений пункт, прив’язка на місцевості), строк дії дозволу, географічні координати ділянки надр (водозабірних споруд - для підземних вод)
Заявка для участі в аукціоні шляхом заповнення електронної форми в особистому кабінеті заявника, у якій обов'язково зазначається реєстраційний номер лота, щодо якого вона подається
З метою реєстрації в системі електронних торгів з продажу дозволів фізична особа - підприємець надає такі дані: копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізична особа, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідному контролюючому органу та має відмітку у паспорті, - копію паспорта із відміткою); адресу електронної пошти для надсилання повідомлень системи електронних торгів з продажу дозволів та організатора (оператора); контактний номер телефону; реквізити рахунка заявника, на який повинен бути повернутий гарантійний внесок; заяву в довільній формі про непоширення на заявника - фізичну особу - підприємця спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно із Законом України “Про санкції” та актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону
З метою реєстрації в системі електронних торгів з продажу дозволів юридична особа надає такі дані: найменування; код згідно з ЄДРПОУ; прізвище, ім’я та по батькові представника юридичної особи, серію та номер документа, що посвідчує його особу; реквізити документа, що підтверджує повноваження представника юридичної особи; адресу електронної пошти для надсилання повідомлень системи електронних торгів з продажу дозволів та організатора (оператора); контактний номер телефону; реквізити рахунка заявника, на який повинен бути повернуто гарантійний внесок; заяву в довільній формі про непоширення на заявника - юридичну особу або її посадових осіб (керівника, його заступників та осіб, що їх заміщують) чи її засновників (юридичних та фізичних осіб) спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно із Законом України "Про санкції" та актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону
З метою реєстрації в системі електронних торгів з продажу дозволів іноземна юридична особа надає такі дані: найменування іноземної юридичної особи, зареєстрованого представництва іноземної юридичної особи (за наявності); місцезнаходження юридичної особи; код зареєстрованого представництва іноземної юридичної особи згідно з ЄДРПОУ (за наявності); прізвище, ім’я та по батькові представника юридичної особи, серію та номер документа, що посвідчує його особу; заяву в довільній формі про непоширення на заявника - іноземну юридичну особу або її посадових осіб (керівника, його заступників та осіб, що їх заміщують) чи її засновників (юридичних та фізичних осіб) спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно із Законом України “Про санкції” та актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону; реквізити документа, що підтверджує повноваження представника юридичної особи; адресу електронної пошти для надсилання повідомлень системи електронних торгів з продажу дозволів та організатора (оператора); контактний номер телефону; реквізити рахунка заявника, на який повинен бути повернутий гарантійний внесок
Умови і випадки надання

Переможець на підставі підписаного протоколу аукціону звертається до Держгеонадр з пропозицією щодо укладення договору купівлі-продажу дозволу або договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною за результатами проведення аукціону. Такий договір укладається між Держгеонадрами та переможцем не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня, що настає за днем формування протоколу електронного аукціону та опубліковується Держгеонадрами у системі.


Відповідно до умов договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною переможець зобов’язується зареєструвати своє представництво протягом чотирьох місяців з дати підписання такого договору. 


Якщо переможцем аукціону є іноземна юридична особа, договір купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною укладається українською та англійською мовами, які мають однакову юридичну силу. 


У разі наявності розбіжностей та спорів перевагу має версія договору, укладена українською мовою. У разі перемоги на аукціоні іноземної юридичної особи, яка на момент підписання протоколу аукціону не має зареєстрованого в Україні представництва, така іноземна юридична особа зобов’язана зареєструвати власне представництво на території України протягом чотирьох місяців з дати підписання договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною. У такому разі відповідний договір купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною та наданий на його підставі спеціальний дозвіл на користування надрами повинні бути переоформлені на постійне представництво переможця аукціону-іноземної юридичної особи протягом десяти днів з дня надсилання переможцем аукціону - іноземною юридичною особою відповідного запиту Держгеонадрам. 


Переможець протягом 30 робочих днів з дня укладення договору купівлі-продажу дозволу або договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною сплачує до державного бюджету кошти в розмірі, що становить різницю між ціною реалізації лота та гарантійним внеском. 


Після сплати до державного бюджету коштів в розмірі, що становить різницю між ціною реалізації лота та гарантійним внеском Держгеонадра через особистий кабінет підтверджують факт здійснення переможцем оплати за цим договором та завершують торги. 


Видача дозволу та угоди про умови користування надрами здійснюється протягом 30 робочих днів відповідно до умов договору купівлі-продажу дозволу (у разі укладення договору з відкладальною обставиною - протягом 30 календарних днів з дня її настання) за результатами аукціону на підставі звернення переможця в приміщенні Держгеонадр переможцю або його представнику, уповноваженому на підписання угоди про умови користування надрами та отримання дозволу та угоди.


Пересилання оригіналу дозволу та угоди про умови користування надрами засобами поштового зв’язку не допускається.

Результат та способи отримання результату
Дозвіл на користування надрами
Відмова у наданні дозволу на користування надрами
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Розмір плати за надання спеціальних дозволів на користування надрами визначається за результатами проведення аукціону з продажу спеціального дозволу на користування надрами шляхом проведення електронних торгів відповідно до Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 993 та відповідно до договору купівлі-продажу дозволу чи договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною.
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Отримання відповідно до умов договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною висновку з оцінки впливу на довкілля з обґрунтуванням недопустимості провадження планованої діяльності
Непроведення реєстрації власного представництва на території України переможця аукціону - іноземної юридичної особи відповідно до вимог договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною є підставою для зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами та/або його анулюванням в установленому законодавством порядку
Непідписання протоколу у строки, передбачені пунктом 27 Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами
У випадку визнання переможцем іншого учасника аукціону
Невнесення в установлений строк належної до сплати різниці між ціною реалізації лота та гарантійним внеском та/або вартості геологічної інформації, та/або вартості пакета аукціонної документації, та/або винагороди оператору, через якого переможець аукціону набув право на участь в аукціоні;
Поширення на заявника - фізичну особу - підприємця, заявника - юридичну особу або її посадових осіб (керівника, його заступників та осіб, що їх заміщують) чи її засновників (юридичних та фізичних осіб) або на заявника - іноземну юридичну особу спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно із Законом України “Про санкції” та актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону.
У разі коли переможець у строк, визначений абзацом першим пункту 33 Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, не з’явився для отримання дозволу або відмовився від підписання угоди про умови користування надрами
Неотримання, відповідно до умов договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною, протягом шести місяців з дати його підписання, висновку з оцінки впливу на довкілля та/або непроведення реєстрації свого представництва протягом чотирьох місяців з дати підписання договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною, у разі визначення переможцем аукціону іноземної юридичної особи, яка на момент підписання протоколу аукціону не має зареєстрованого в Україні представництва.
Відмова переможця аукціону від підписання договору купівлі-продажу дозволу чи договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною чи не підписання такого договору в установлені строки.
Письмове повідомлення переможця аукціону до Держгеонадра про відмову від отримання дозволу.
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи можливо отримати дозвіл поштою?
Пересилання оригіналу дозволу та угоди про умови користування надрами засобами поштового зв’язку не допускається.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Кодекс "Про надра" глава 2 Закон України "Про газ (метан) вугільних родовищ" Розділ IV Закон України "Про нафту і газ" Розділ IV Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" статті 4, 4-1 Закон України "Про адміністративні послуги" стаття 9 Закон України "Про оцінку впливу на довкілля" статті 9, 10, 11 Закон України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях" статті 11, 12, 13 Постанова КМУ від 23.09.2020 №993 "Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами" пункти 1-38 Тимчасового порядку Постанова КМУ від 15.10.2004 №1374 "Про затвердження Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами" пункти 1-8 Постанова КМУ від 07.11.2018 №939 "Питання розпорядження геологічною інформацією" Пункт 10 Постанова КМУ від 30.05.2011 №615 "Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами" Порядок