Контрольна картка обліку добутої дичини і порушень правил полювання

Ідентифікатор послуги
00342
Строк
до 30 днів
Повна назва
Видача щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання
Інформація про послугу
Контрольна картка обліку добутої дичини і порушень правил полювання — один з документів, які необхідно мати для полювання. Такий документ мисливці отримують щорічно, рішення про її видачу приймає Державне агентство лісових ресурсів України та територіальні підрозділи.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державне агентство лісових ресурсів України
Територіальні органи Державного агентства лісових ресурсів
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Щорічна контрольна картка обліку добутої дичини і порушень правил полювання за попередній період, крім випадку отримання такої картки вперше, до посвідчення мисливця
Платіжні документи які засвідчують оплату адміністративної послуги
Умови і випадки надання

Контрольна картка видається до посвідчення мисливця на строк з 01 березня поточного року по останній день лютого наступного року включно. 


Обмін контрольної картки на наступний мисливський сезон здійснюється за умови повернення мисливцем попередньо отриманої контрольної картки, сплати державного мита та плати за видачу контрольної картки (крім випадку отримання такої картки вперше, до посвідчення мисливця). Результат та способи отримання результату
Щорічна контрольна картка обліку добутої дичини і порушень правил полювання
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Плата за надання адмінпослуги
Адміністративний збір
10,00 UAH
Строк надання
30 днів (календарні)
Додатково сплачується державне мито у розмірі 0,1 неоподаткований мінімум доходів громадян
Адміністративний збір
1,70 UAH
Строк надання
30 днів (календарні)
Пільгова категорія громадян, які відповідно до законодавства звільнені від сплати державного мита
Адміністративний збір
10,00 UAH
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Відсутність факту отримання щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання в органі, до якого звертається громадянин
Рішенння суду про позбавлення права полювання заявника
Постанова державного виконавця про встановлення тимчасового обмеження боржника зі сплати аліментів у праві полювання
Подання неповного пакета документів
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Державне агентство лісових ресурсів України
Адміністративний (позасудовий) порядок оскарження
Державне агентство лісових ресурсів України
Спосіб подання скарги:
Електронною поштою
Поштовим зв’язком (рекомендованим листом з описом вручення)
Особисто (усна скарга)
Особисто (письмова скарга)
Строк для подання скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 рік, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням), 30 календарних днів
Граничний строк розгляду скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 місяць від дня надходження. Якщо в місячний термін розглянути скаргу неможливо – строк може бути подовжено, при цьому загальний термін розгляду скарги не може перевищувати 45 днів), 30 календарних днів
У скарзі має бути зазначено:
Повне найменування (ім’я) оскаржувача, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника оскаржувача, якщо скарга подається представником
Зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку оскаржувача
Викладення обставин, якими оскаржувач обґрунтовує свої вимоги
Вимоги оскаржувача
Підпис оскаржувача або його представника із зазначенням дати складання скарги
Відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання
До скарги додаються: Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав оскаржувача, У випадку оскарження представником - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника оскаржувача
Посилання на нормативно-правові документи:
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
Адміністративний (позасудовий) порядок оскарження
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
Спосіб подання скарги:
Електронною поштою
Поштовим зв’язком (рекомендованим листом з описом вручення)
Особисто (усна скарга)
Особисто (письмова скарга)
Строк для подання скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 рік, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням), 30 календарних днів
Граничний строк розгляду скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 місяць від дня надходження. Якщо в місячний термін розглянути скаргу неможливо – строк може бути подовжено, при цьому загальний термін розгляду скарги не може перевищувати 45 днів), 30 календарних днів
У скарзі має бути зазначено:
Повне найменування (ім’я) оскаржувача, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника оскаржувача, якщо скарга подається представником
Зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку оскаржувача
Викладення обставин, якими оскаржувач обґрунтовує свої вимоги
Вимоги оскаржувача
Підпис оскаржувача або його представника із зазначенням дати складання скарги
Відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання
До скарги додаються: Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав оскаржувача, У випадку оскарження представником - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника оскаржувача
Посилання на нормативно-правові документи:
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи можна проплатити за щорічну контрольну картку обліку добутої дичини і порушень правил полювання через Приват-24?
Можна. Приймаються платіжні документи, які засвідчують оплату адміністративної послуги будь-якою платіжною системою, в тому числі і у вигляді електронного чека.
Чи всі мисливці зобов'язані сплачувати державне мито?
Ні. Від сплати державного мита (0,1 неоподаткований мінімум доходів громадян – 1,71 грн) звільняються: громадяни, віднесені до категорій 1 - 4 (включно) постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи; особи з інвалідністю I та II груп. В такому випадку мисливець оплачує один платіж, який складає 10 грн та пред'являє пільговий документ.
Де отримати реквізити для сплати за щорічну контрольну картку обліку добутої дичини і порушень правил полювання?
Реквізити для сплати за щорічну контрольну картку обліку добутої дичини і порушень правил полювання можна отримати безпосередньо в адміністративній будівлі за адресою: Деревообробна, 1, або на офіційному веб-сайті Держлісагентства https://forest.gov.ua в рубриці «Адміністративні послуги», зразки документів. Громадянам, які зареєстровані на території інших адміністративно - територіальних одиниць, безпосередньо в приміщеннях адмінбудівель територіальних органів Держлісагентства, або на їхніх офіційних веб-сайтах. Звернути увагу: реквізити рахунків для оплати за адмінпослугу в кожному територіальному органі Держлісагентства різні.
Чи можливо здійснити обмін щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень полювання на наступний мисливський сезон у березні поточного року?
Так. Потрібно слідкувати за інформацією на офіційних веб-сайтах Держлісагентства та його територіальних органів. Мати на увазі: термін дії щорічної контрольної картки з 01 березня поточного року по останній день лютого наступного року включно.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги: