Статус оптового ринку сільськогосподарської продукції

Ідентифікатор послуги
02246
Строк
30 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Надання юридичній особі статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції
Інформація про послугу
Юридична особа, яка має намір здійснювати діяльність у наданні послуг з оптової торгівлі сільськогосподарської продукції повинна отримати статус оптового ринку сільськогосподарської продукції. Такий статус надається юридичній особі за рішенням Мінагрополітики та видається свідоцтво про надання юридичній особі статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про набуття статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції
Документально підтверджені відомості про засновників (учасників) юридичної особи
Копії установчих документів, засвідчені посадовою особою центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики або нотаріально
Проект (бізнес-план) організації діяльності юридичної особи у статусі оптового ринку сільськогосподарської продукції
Проект Правил роботи оптового ринку сільськогосподарської продукції
Умови і випадки надання

Юридична особа, яка має намір набути статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції, подає до Мінагрополітики заяву про набуття статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції та необхідні документи.


Надані юридичною особою для набуття статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції документи розглядаються Мінагрополітики протягом тридцяти календарних днів з дня їх отримання. 


При розгляді поданих юридичною особою документів для набуття статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції перевіряється інформація про цю особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Відсутність такої інформації або її невідповідність поданим документам є підставою для відмови у наданні цього статусу. Відомості про це залишаються в матеріалах щодо видачі наказу про надання юридичній особі статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції.


Мінагрополітики видає наказ про надання або вмотивовану відмову у наданні юридичній особі статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції.

Результат та способи отримання результату
Наказ про надання статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції
Вмотивована відмова у наданні статусу оптового ринку сільсткогосподарської продукції
Видача свідоцтва про надання юридичній особі статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції
Отримати результати надання послуги заявник може особисто.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Виявлення невідповідності поданих документів вимогам законодавства
Відсутність інформації про особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців або її невідповідність поданим документам
Подання документів, що містять недостовірні відомості
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Яким чином надається статус юридичній особі оптового ринку сільськогосподарської продукції ?
Статус оптового ринку сільськогосподарської продукції надається юридичній особі на конкурсній основі. Конкурс проводить комісія з питань надання юридичній особі статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції, яка утворюється Мінагрополітики. Склад комісії, положення про неї та умови проведення конкурсу затверджуються зазначеним Міністерством.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України "Про оптові ринки сільськогосподарської продукції" стаття 4
Постанова КМУ від 11.02.2010 №141 "Порядок набуття юридичною особою статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції"