Громадянство та міграція

Реєстрація місця проживання

Декларування місця проживання особи Декларування місця проживання дитини Реєстрація місця проживання Реєстрація місця проживання дитини до 14 років Зняття з реєстрації місця проживання Видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи Зняття з реєстрації місця проживання дитини до 14 років Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання Видача довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб Видача довідки-характеристики на громадян Внесення змін до інформації в Реєстрі територіальної громади Видача довідки про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру Видача витягу з реєстру територіальної громади Надання дозволу щодо перереєстрації місця проживання малолітньої дитини без згоди батька (матері) Внесення змін до документів, до яких вносяться відомості про місце проживання / перебування особи (у разі внесення під час реєстрації помилкових відомостей про особу) Видача довідки про зміну адресного номера будинку

Засвідчення документів

Скасування заповіту (окрім секретного) Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них Засвідчення справжності підпису на документах Видача дублікатів втрачених або зіпсованих документів, посвідчених посадовою особою органу місцевого самоврядування Посвідчення довіреностей, прирівнюваних до нотаріально посвідчених, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреності на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування та розпорядження транспортними засобами Видача довідки про реєстрацію/останнє місце проживання спадкодавця (довідка для оформлення спадщини) Проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України Видача довідки про те, що місце проживання спадкоємця на день смерті спадкодавця було зареєстровано за однією адресою зі спадкодавцем

Паспортні послуги

Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше особі у віці з 14 до 18 років з одночасною реєстрацією у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше особі, яка звертається за оформленням паспорта після досягнення 18-річного віку Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм особі, яка набула громадянства України Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у зв’язку з втратою/викраденням паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки) Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у зв'язку з втратою / викраденням паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки) у зв’язку: зі зміною інформації, внесеної до паспорта (прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця народження); виявлення помилки в інформації, внесеної до паспорта; непридатності паспорта для подальшого використання; якщо особа досягла 25- чи 45-річного віку та не звернулася в установленому законодавством порядку не пізніше як через місяць після досягнення відповідного віку для вклеювання до паспорта громадянина України зразка 1994 року нових фотокарток; у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року на паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм (за бажанням) Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України (у формі картки) у зв’язку: зі зміною інформації, внесеної до паспорта (крім додаткової змінної інформації); отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків з державного реєстру фізичних осіб — платників податків (РНОКПП) або повідомлення про відмову від прийняття зазначеного номера (за бажанням); виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта; закінчення строку дії паспорта; непридатності паспорта для подальшого використання Внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта Вклеювання до паспорта громадянина України (зразка 1994 року) фотокартки при досягненні 25- і 45-річного віку Вклеювання до паспорта громадянина України (зразка 1994 року) фотокартки при досягненні 25- і 45-річного віку (у разі спливу тридцятиденного строку на звернення для вклеювання фотокартки) Внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої

Імміграція та захист в Україні

Оформлення та видача посвідки на постійне проживання Оформлення та видача у зв’язку із втратою або викраденням посвідки на постійне проживання, її обміну Оформлення та видача посвідки на тимчасове проживання Оформлення та видача у зв'язку із втратою або викраденням посвідки на тимчасове проживання, її обміну Оформлення іноземцям та особам без громадянства продовження строку перебування на території України Видача довідки про звернення за захистом в Україні Продовження строку дії довідки про звернення за захистом в Україні Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту Продовження строку дії посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін проїзного документа особи, якій надано додатковий захист Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін проїзного документа біженця Продовження строку дії посвідчення біженця Оформлення замість втраченого або викраденого та обмін посвідчення біженця Видача посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист Видача посвідчення закордонного українця Перереєстрація посвідчення закордонного українця Видача нового посвідчення закордонного українця, у зв’язку зі зміною прізвища, імені чи імен, громадянства, місця постійного проживання закордонного українця Видача дубліката посвідчення закордонного українця Прийняття рішення про припинення статусу закордонного українця за заявою закордонного українця Спрощене оформлення посвідок на тимчасове проживання громадянам Республіки Білорусь, які є підприємцями, висококваліфікованими спеціалістами, зокрема фахівцями у сфері інформаційних технологій та інновацій, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України Видача тимчасового посвідчення громадянина України Надання довідки про володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування Взяття на тимчасовий консульський облік Погодження в'їзду на тимчасово окуповану території АР Крим та м. Севастополя для деяких категорій іноземців та осіб без громадянства Актуалізація даних про особу, що містяться в обліковій картці, для особи, яка перебуває на постійному консульському обліку Обмін посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист Видача довідки про особу, яка добровільно повертається Подання щодо видачі посвідки на тимчасове проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства, які прибули в Україну для роботи кореспондентом або представником іноземних засобів масової інформації Взяття на консульський облік усиновлених дітей Поновлення посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист Взяття на постійний консульський облік Видача дубліката довідки про володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування Видача довідки про реєстрацію особи громадянином України Видача спеціального дозволу для в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї для іноземців та осіб без громадянства Видача громадянам України, іноземцям та особам без громадянства нотаріально посвідченого запрошення в Україну Зняття з консульського обліку за заявою особи

Громадянство

Прийняття рішення про оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням Прийняття рішення про оформлення набуття громадянства України дитиною у зв’язку з перебуванням у громадянстві України її батьків чи одного з них Прийняття рішення про оформлення та видачу довідки, що підтверджує факти переслідувань через політичні переконання громадянина Російської Федерації у країні своєї громадянської належності Прийняття рішення про оформлення набуття громадянства України внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства Прийняття рішення про оформлення набуття громадянства України дитиною внаслідок усиновлення Прийняття рішення про оформлення поновлення у громадянстві України Надання копії (витягу з) рішення сільської, селищної, міської ради, копії (витягу з) рішення виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради, копії (витягу з) протоколу сесії пленарного засідання сільської, селищної, міської ради, копії (витягу з) розпорядження сільського, селищного, міського голови Прийняття рішення про оформлення набуття громадянства внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров’я, у дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім'ю або передачі на виховання в сім’ю патронатного вихователя Прийняття рішення про оформлення набуття громадянства України особою, визнаною судом недієздатною, внаслідок встановлення над нею опіки громадянина України

Виборчий процес

Прийняття рішення про реєстрацію офіційних спостерігачів від партій, кандидатів на пост Президента України Внесення змін до ідентифікаційних персональних даних виборця у Державному реєстрі виборців Прийняття рішення щодо зміни виборчої адреси виборця Прийняття рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України Прийняття рішення про реєстрацію уповноваженого представника кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії Прийняття рішення про реєстрацію довірених осіб кандидата на пост Президента України Прийняття рішення про реєстрацію кандидатів у народні депутати України Надання дозволу громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час загальнодержавних та місцевих виборів Прийняття рішення про реєстрацію довіреної особи кандидата у народні депутати України Прийняття рішення про реєстрацію кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних у місті рад, а також міських, сільських, селищних рад Прийняття рішення про реєстрацію представника партії у Центральній виборчій комісії Прийняття рішення про реєстрацію офіційних спостерігачів на місцевих виборах Прийняття рішення про реєстрацію представника з правом дорадчого голосу, який уповноважений представляти інтереси організації партії у територіальній виборчій комісії під час виборчого процесу Прийняття рішення про реєстрацію кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови