Громадянство та міграція

Реєстрація місця проживання

Реєстрація місця проживання (перебування) особи Декларування місця проживання особи Декларування місця проживання дитини Реєстрація місця проживання Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання Реєстрація місця проживання дитини до 14 років Зняття з реєстрації місця проживання дитини до 14 років Видача витягу з реєстру територіальної громади Видача довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб Видача довідки про реєстрацію та проживання особи станом на 15.04.1991 року Видача довідки про зміну адресного номера будинку Внесення змін до інформації в Реєстрі територіальної громади Видача акта обстеження на факт проживання особи без реєстрації місця проживання за даною адресою (на основі письмових свідчень сусідів) Видача довідки-характеристики на громадян Видача довідки про реєстрацію неповнолітніх в будинку Надання дозволу на реєстрацію громадян Видача довідки про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру Внесення до будинкової книги відомостей про громадянина Внесення змін до документів, до яких вносяться відомості про місце проживання / перебування особи (у разі внесення під час реєстрації помилкових відомостей про особу) Видача довідки про відсутність відомостей про реєстрацію місця проживання особи Надання дозволу щодо перереєстрації місця проживання малолітньої дитини без згоди батька (матері) Видача довідки про фактичне місце проживання Видача акта обстеження на факт не проживання особи за місцем реєстрації (на основі письмових свідчень сусідів)

Реєстрація актів цивільного стану

Прийняття рішення про надання неповнолітнім особам повної цивільної дієздатності Державна реєстрація шлюбу Державна реєстрація розірвання шлюбу Державна реєстрація зміни імені Державна реєстрація народження дитини та її походження Прийняття рішення про реєстрацію народження підкинутої, знайденої дитини Видача витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану Внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання Державна реєстрація смерті Видача витягу про наявність (відсутність) посвідченого заповіту і спадкового договору, заведеної спадкової справи та виданого свідоцтва про право на спадщину Видача довідки про відмову від спадщини Видача довідки до нотаріальної контори про склад зареєстрованих громадян за даною адресою на момент відчуження нерухомого майна (купівля-продаж, дарування та інше) Надання довідки про здійснення поховання

Засвідчення документів

Скасування заповіту (окрім секретного) Посвідчення заповіту (крім секретного) Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них Видача дублікатів втрачених або зіпсованих документів, посвідчених посадовою особою органу місцевого самоврядування Засвідчення справжності підпису на документах Посвідчення довіреностей, прирівнюваних до нотаріально посвідчених, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреності на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування та розпорядження транспортними засобами Видача довідки про реєстрацію/останнє місце проживання спадкодавця (довідка для оформлення спадщини) проставлення апостиля на офіційних документах, що видається ДМС, її територіальними органами та територіальними підрозділами, що стосується сфери міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидія нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів Проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України Видача довідки про те, що місце проживання спадкоємця на день смерті спадкодавця було зареєстровано за однією адресою зі спадкодавцем

Паспортні послуги

Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше після досягнення 14-річного віку Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше особі у віці з 14 до 18 років з одночасною реєстрацією у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше особі, яка звертається за оформленням паспорта після досягнення 18-річного віку Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм особі, яка набула громадянства України Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у зв’язку з втратою/викраденням паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки) Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у зв'язку з втратою / викраденням паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки) у зв’язку: зі зміною інформації, внесеної до паспорта (прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця народження); виявлення помилки в інформації, внесеної до паспорта; непридатності паспорта для подальшого використання; якщо особа досягла 25- чи 45-річного віку та не звернулася в установленому законодавством порядку не пізніше як через місяць після досягнення відповідного віку для вклеювання до паспорта громадянина України зразка 1994 року нових фотокарток; у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року на паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм (за бажанням) Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України (у формі картки) у зв’язку: зі зміною інформації, внесеної до паспорта (крім додаткової змінної інформації); отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків з державного реєстру фізичних осіб — платників податків (РНОКПП) або повідомлення про відмову від прийняття зазначеного номера (за бажанням); виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта; закінчення строку дії паспорта; непридатності паспорта для подальшого використання Внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (облік фізичних осіб в окремому реєстрі Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та внесення змін до нього) Вклеювання до паспорта громадянина України (зразка 1994 року) фотокартки при досягненні 25- і 45-річного віку Вклеювання до паспорта громадянина України (зразка 1994 року) фотокартки при досягненні 25- і 45-річного віку (у разі спливу тридцятиденного строку на звернення для вклеювання фотокартки) Одночасне оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон Внесення до паспорта громадянина України для виїзду за кордон батьків (одного з батьків), іншого законного представника дитини інформації про дитину Внесення до паспорта громадянина України для виїзду за кордон інформації про продовження строку його дії

Виїзд за кордон

Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм замість втраченого або викраденого Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм у зв’язку з обміном у разі: зміни інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон; виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта для виїзду за кордон; закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон; непридатності паспорта для виїзду за кордон для подальшого використання Оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) або обмін посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон

Імміграція та захист в Україні

Оформлення та видача дозволу на імміграцію в Україну іноземцям та особам без громадянства Оформлення та видача посвідки на постійне проживання Оформлення та видача у зв’язку із втратою або викраденням посвідки на постійне проживання, її обміну Оформлення та видача посвідки на тимчасове проживання Оформлення іноземцям та особам без громадянства продовження строку перебування на території України Оформлення та видача у зв'язку із втратою або викраденням посвідки на тимчасове проживання, її обміну Видача довідки про звернення за захистом в Україні Продовження строку дії довідки про звернення за захистом в Україні Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту Продовження строку дії посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін проїзного документа особи, якій надано додатковий захист Продовження строку дії посвідчення біженця Оформлення ( у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін посвідчення біженця Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін проїзного документа біженця Видача посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист Видача посвідчення закордонного українця Видача нового посвідчення закордонного українця, у зв’язку зі зміною прізвища, імені чи імен, громадянства, місця постійного проживання закордонного українця Перереєстрація посвідчення закордонного українця Видача дубліката посвідчення закордонного українця Прийняття рішення про припинення статусу закордонного українця за заявою закордонного українця Взяття на постійний консульський облік Видача тимчасового посвідчення громадянина України Взяття на тимчасовий консульський облік Погодження в'їзду на тимчасово окуповану території АР Крим та м. Севастополя для деяких категорій іноземців та осіб без громадянства Актуалізація даних про особу, що містяться в обліковій картці, для особи, яка перебуває на постійному консульському обліку Взяття на консульський облік усиновлених дітей Видача громадянам України, іноземцям та особам без громадянства нотаріально посвідченого запрошення в Україну Обмін посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист Видача довідки про особу, яка добровільно повертається Подання щодо видачі посвідки на тимчасове проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства, які прибули в Україну для роботи кореспондентом або представником іноземних засобів масової інформації Поновлення посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист Видача дубліката довідки про володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування Надання довідки про володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування Видача довідки про реєстрацію особи громадянином України Зняття з консульського обліку за заявою особи

Громадянство

Прийняття рішення про оформлення набуття особою громадянства України за народженням Прийняття рішення про оформлення набуття громадянства України дитиною внаслідок усиновлення Прийняття рішення про оформлення набуття громадянства України дитиною у зв’язку з перебуванням у громадянстві України її батьків чи одного з них Прийняття рішення про оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням Прийняття рішення про оформлення та видачу довідки, що підтверджує факти переслідувань через політичні переконання громадянина Російської Федерації у країні своєї громадянської належності Прийняття рішення про оформлення набуття громадянства України внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства Прийняття рішення про оформлення набуття громадянства України особою, визнаною судом недієздатною, внаслідок встановлення над нею опіки громадянина України Надання копії (витягу з) рішення сільської, селищної, міської ради, копії (витягу з) рішення виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради, копії (витягу з) протоколу сесії пленарного засідання сільської, селищної, міської ради, копії (витягу з) розпорядження сільського, селищного, міського голови Прийняття рішення про оформлення поновлення у громадянстві України Прийняття рішення про оформлення набуття громадянства внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров’я, у дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім'ю або передачі на виховання в сім’ю патронатного вихователя

Виборчий процес

Включення виборця до Державного реєстру виборців Прийняття рішення щодо зміни виборчої адреси виборця Внесення змін до ідентифікаційних персональних даних виборця у Державному реєстрі виборців Прийняття рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України Прийняття рішення про реєстрацію уповноваженого представника кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії Прийняття рішення про реєстрацію довірених осіб кандидата на пост Президента України Прийняття рішення про реєстрацію кандидатів у народні депутати України Надання дозволу громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час загальнодержавних та місцевих виборів Прийняття рішення про реєстрацію довіреної особи кандидата у народні депутати України Прийняття рішення про реєстрацію кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних у місті рад, а також міських, сільських, селищних рад Прийняття рішення про реєстрацію представника партії у Центральній виборчій комісії Прийняття рішення про реєстрацію офіційних спостерігачів на місцевих виборах Прийняття рішення про реєстрацію представника у виборчій комісії з правом дорадчого голосу Прийняття рішення про реєстрацію кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови Прийняття рішення про реєстрацію офіційних спостерігачів від партій, кандидатів на пост Президента України