Громадянство та міграція

Виборчий процес

Внесення змін до ідентифікаційних персональних даних виборця у Державному реєстрі виборців Надання дозволу громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час загальнодержавних та місцевих виборів Прийняття рішення про реєстрацію кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних у місті рад, а також міських, сільських, селищних рад Прийняття рішення про реєстрацію кандидатів у народні депутати України Прийняття рішення про реєстрацію довірених осіб кандидата на пост Президента України Включення виборця до Державного реєстру виборців Прийняття рішення про реєстрацію офіційних спостерігачів від партій, кандидатів на пост Президента України Прийняття рішення про реєстрацію кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови Прийняття рішення щодо зміни виборчої адреси виборця Прийняття рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України Прийняття рішення про реєстрацію офіційних спостерігачів на місцевих виборах Прийняття рішення про реєстрацію довіреної особи кандидата у народні депутати України Прийняття рішення про реєстрацію уповноваженого представника кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії Прийняття рішення про реєстрацію представника партії у Центральній виборчій комісії

Громадянство

Прийняття рішення про оформлення та видачу довідки, що підтверджує факти переслідувань через політичні переконання громадянина Російської Федерації у країні своєї громадянської належності Прийняття рішення про оформлення набуття громадянства України дитиною у зв’язку з перебуванням у громадянстві України її батьків чи одного з них Прийняття рішення про оформлення набуття громадянства України дитиною внаслідок усиновлення Прийняття рішення про оформлення набуття громадянства внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров’я, у дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім'ю або передачі на виховання в сім’ю патронатного вихователя Прийняття рішення про оформлення набуття громадянства України особою, визнаною судом недієздатною, внаслідок встановлення над нею опіки громадянина України Прийняття рішення про оформлення поновлення у громадянстві України Прийняття рішення про оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням Прийняття рішення про оформлення набуття громадянства України внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства

Імміграція та захист в Україні

Взяття на тимчасовий консульський облік Прийняття рішення про припинення статусу закордонного українця за заявою закордонного українця Оформлення замість втраченого або викраденого та обмін посвідчення біженця Взяття на консульський облік усиновлених дітей Оформлення та видача у зв’язку із втратою або викраденням посвідки на постійне проживання, її обміну Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін проїзного документа біженця Актуалізація даних про особу, що містяться в обліковій картці, для особи, яка перебуває на постійному консульському обліку Видача громадянам України, іноземцям та особам без громадянства нотаріально посвідченого запрошення в Україну Оформлення та видача дозволу на імміграцію в Україну іноземцям та особам без громадянства Видача нового посвідчення закордонного українця, у зв’язку зі зміною прізвища, імені чи імен, громадянства, місця постійного проживання закордонного українця Оформлення та видача у зв'язку із втратою або викраденням посвідки на тимчасове проживання, її обміну Спрощене оформлення посвідок на тимчасове проживання громадянам Республіки Білорусь, які є підприємцями, висококваліфікованими спеціалістами, зокрема фахівцями у сфері інформаційних технологій та інновацій, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України Оформлення іноземцям та особам без громадянства продовження строку перебування на території України Оформлення та видача посвідки на постійне проживання Обмін посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист Видача посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист Видача довідки про звернення за захистом в Україні Зняття з консульського обліку за заявою особи Видача довідки про особу, яка добровільно повертається Перереєстрація посвідчення закордонного українця Поновлення посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист Надання довідки про володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування Взяття на постійний консульський облік Видача спеціального дозволу для в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї для іноземців та осіб без громадянства Видача посвідчення закордонного українця Оформлення та видача посвідки на тимчасове проживання Видача дубліката посвідчення закордонного українця Продовження строку дії посвідчення біженця Продовження строку дії довідки про звернення за захистом в Україні Продовження строку дії посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту

Засвідчення документів

Посвідчення заповіту (крім секретного) Посвідчення довіреностей, прирівнюваних до нотаріально посвідчених, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреності на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування та розпорядження транспортними засобами Видача дублікатів втрачених або зіпсованих документів, посвідчених посадовою особою органу місцевого самоврядування Видача довідки про те, що місце проживання спадкоємця на день смерті спадкодавця було зареєстровано за однією адресою зі спадкодавцем Видача довідки про реєстрацію/останнє місце проживання спадкодавця (довідка для оформлення спадщини) Повідомна реєстрація галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів Засвідчення справжності підпису на документах Скасування заповіту (окрім секретного) Проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України

Паспортні послуги

Вклеювання до паспорта громадянина України (зразка 1994 року) фотокартки при досягненні 25- і 45-річного віку (у разі спливу тридцятиденного строку на звернення для вклеювання фотокартки) Вклеювання до паспорта громадянина України (зразка 1994 року) фотокартки при досягненні 25- і 45-річного віку Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм особі, яка набула громадянства України Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше особі, яка звертається за оформленням паспорта після досягнення 18-річного віку Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у зв'язку з втратою / викраденням паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше особі у віці з 14 до 18 років з одночасною реєстрацією у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків Подання щодо видачі посвідки на тимчасове проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства, які прибули в Україну для роботи кореспондентом або представником іноземних засобів масової інформації Внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше після досягнення 14-річного віку Внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у зв’язку з втратою/викраденням паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки) Погодження в'їзду на тимчасово окуповану території АР Крим та м. Севастополя для деяких категорій іноземців та осіб без громадянства Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки) у зв’язку: зі зміною інформації, внесеної до паспорта (прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця народження); виявлення помилки в інформації, внесеної до паспорта; непридатності паспорта для подальшого використання; якщо особа досягла 25- чи 45-річного віку та не звернулася в установленому законодавством порядку не пізніше як через місяць після досягнення відповідного віку для вклеювання до паспорта громадянина України зразка 1994 року нових фотокарток; у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року на паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм (за бажанням)