Оформлення та обмін проїзного документа біженця

Ідентифікатор послуги
00931
Строк
15 днів (робочі)
Повна назва
Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін проїзного документа біженця
Інформація про послугу
Проїзний документ біженця є документом, що посвідчує особу його власника та надає їй право на виїзд з України і в’їзд в Україну. Документ видається територіальним органом Державної міграційної служби за місцем проживання біженця, який досягнув шістнадцятирічного віку. У разі виникнення підстав для обміну документа, а також втрати або викрадення, особа зобов’язана звернутися до контролюючого органу.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Територіальні органи Державної міграційної служби України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника.
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява, зміст та форма якої встановлюється МВС
Документи, які підтверджують втрату, викрадення та причини обміну проїзного документа біженця
Дві фотокартки розміром 35 х 45 міліметрів, у разі потреби також дві фотокартки дітей
Умови і випадки надання

Підставою для одержання адміністративної послуги є: 

- наявність рішення про визнання іноземця або особи без громадянства біженцем в Україні; 

- наявність у іноземця чи особи без громадянства, якого визнано біженцем в Україні, посвідчення біженця. 


У разі оформлення проїзного документа біженця вперше, замість втраченого або викраденого та обміну проїзного документа біженця іноземець або особа без громадянства особисто або за зверненням його законного представника звертається до територіального органу ДМС України за місцем проживання та подає документи, необхідні для оформлення або обміну проїзного документа біженця. 


Для оформлення проїзного документа біженця вперше, замість втраченого або викраденого та обміну проїзного документа біженця дитині, розлученій із сім'єю, документи подаються законним представником такої дитини.

Результат та способи отримання результату
Видача проїзного документа біженця
Відмова від оформлення та видачі проїзного документа біженця
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
452,00 UAH
Строк надання
15 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Дані, отримані з бази даних Реєстру, не підтверджують інформацію, надану іноземцем або особою без громадянства
Іноземцем або особою без громадянства не надано всіх документів та інформації, необхідної для оформлення і видачі проїзного документа біженця
Іноземцем або особою без громадянства вже отримано проїзний документ біженця, який є дійсним на день звернення (крім випадків обміну, видачі проїзного документа замість втраченого або викраденого)
Рішення про відмову у видачі проїзного документа біженця також приймається за наявності інформації про існування підстав, зазначених у Законі України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення проїзного документа біженця з безконтактним електронним носієм, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.2014 № 154
Стосовно видачі проїзного документа біженця звернувся іноземець або особа без громадянства, які не досягли шістнадцятирічного віку, чи представник іноземця або особи без громадянства, який не має документального підтвердження повноважень на отримання проїзного документа біженця
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Скільки часу займає оформлення проїзного документа біженця?
Проїзний документ біженця видається протягом 15 робочих днів з дня звернення заявника за отриманням документа.
Яка вартість оформлення проїзного документа біженця?
Вартість оформлення проїзного документа біженця складає 452,00 грн.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" Стаття 34 Закон України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" Статті 10, 27 Постанова КМУ від 14.03.2012 №203 "Про затвердження Положення про проїзний документ біженця" Пункт 1 Постанова КМУ від 07.05.2014 №154 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення проїзного документа біженця з безконтактним електронним носієм" Пункт 1 Постанова КМУ від 02.11.2016 №770 "Деякі питання надання адміністративних послуг у сфері міграції" Пункт 1 Наказ ЦОВВ від 07.09.2011 №649 "Про затвердження Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту" Пункт 1