Оформлення та обмін посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту

Ідентифікатор послуги
00933
Строк
до 30 днів
Повна назва
Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту
Інформація про послугу
Після отримання іноземцем або особою без громадянства повідомлення про прийняття ДМС України рішення про визнання його особою, яка потребує додаткового захисту, він особисто звертається до територіального органу ДМС України за місцем проживання для оформлення посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, вперше. У разі виявлення помилок або неточностей у відомостях про особу, внесених до рішення про особу, яка потребує додаткового захисту, територіальний орган ДМС України приймає рішення про їх виправлення та здійснює обмін документів, виданих на підставі такого рішення.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Територіальні органи Державної міграційної служби України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника.
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява-анкета, зміст та форма якої визначаються МВС
Документи, які підтверджують втрату, викрадення та причини обміну посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту
Дві фотокартки розміром 35 х 45 міліметрів
Дві фотокартки розміром 35 х 45 міліметрів кожного члена сім’ї особи, яка потребує тимчасового захисту, віком до вісімнадцяти років, який перебуває з нею в Україні
Умови і випадки надання

Підставою для одержання адміністративної послуги є прийняття Державною міграційною службою України рішення про визнання іноземця або особи без громадянства особою, яка потребує додаткового захисту в Україні. 


Після отримання іноземцем або особою без громадянства повідомлення про прийняття ДМС України рішення про визнання його особою, яка потребує додаткового захисту, він особисто звертається до територіального органу ДМС України за місцем проживання та подає документи, необхідні для оформлення посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, вперше.  


Оформлення посвідчення особі, яка досягла 16-річного віку, здійснюється на підставі заяви-анкети, поданої нею особисто. Оформлення посвідчення особі, яка не досягла 16-річного віку та яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, дитині, розлученій із сім’єю, здійснюється на підставі заяви-анкети, поданої одним із опікунів, піклувальників.


У разі втрати або викрадення посвідчення іноземцю або особі без громадянства замість втраченого або викраденого оформляється та видається нове посвідчення.


Обмін посвідчення здійснюється у разі:

1) зміни інформації, внесеної до посвідчення (крім додаткової змінної інформації);

2) виявлення помилки (розбіжностей) в інформації, внесеній до посвідчення;

3) закінчення строку дії посвідчення;

4) непридатності посвідчення для подальшого використання.


Посвідчення видається протягом 15 робочих днів з дня прийняття рішення про визнання іноземця або особи без громадянства особою, яка потребує додаткового захисту в Україні, а у разі оформлення у зв’язку з його втратою або викраденням, обміном - протягом 15 робочих днів з дня звернення особи. Посвідчення видається строком на п’ять років.

Результат та способи отримання результату
Видача посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту
Відмова від оформлення та видачі посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника.

Строк та вартість надання послуги

Оформлення посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, вперше
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
15 днів (робочі)
Оформлення посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, замість втраченого або викраденого та обміну посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту
Адміністративний збір
336,00 UAH
Строк надання
У місячний строк

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Наявність рішення ДМС України про втрату або позбавлення додаткового захисту, чи скасування рішення про визнання іноземця або особи без громадянства особою, яка потребує додаткового захисту в Україні
Відсутність рішення ДМС України про визнання іноземця або особи без громадянства особою, яка потребує додаткового захисту в Україні
Відсутність усіх необхідних документів, передбачених законодавством
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Протягом якого часу видається посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту?
Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, видається протягом 15 робочих днів з дня звернення заявника за отриманням документа.
Яка вартість оформлення посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту
Оформлення посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, вперше є безоплатним. Вартість оформлення посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, замість втраченого або викраденого та обміну посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, складає 336,00 грн.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" Ст. 10, 27 Закон України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" Стаття 36 Постанова КМУ від 14.03.2012 №196 "Про затвердження Положення про посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту" Пункти 1-14 Постанова КМУ від 02.11.2016 №770 "Деякі питання надання адміністративних послуг у сфері міграції" Пункт 1 Наказ ЦОВВ від 07.09.2011 №649 "Про затвердження Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту" Пункт 1