Виробництво та обіг окремих видів продукції для бізнесу

Я планую займатися виробництвом або введенням в обіг окремих видів продукції

Ветеринарія

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики Переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики Зупинення дії ліцензії повністю на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики Відновлення дії ліцензії повністю на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики Анулювання ліцензії повністю на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів Переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів Зупинення дії ліцензії повністю на провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів Відновлення дії ліцензії повністю на провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів Анулювання ліцензії повністю на провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів Видача ветеринарного свідоцтва при переміщенні територією України – за формою № 1, при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст Проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять генетично модифіковані організми Видача міжнародного ветеринарного сертифіката (для країн СНД – ветеринарні свідоцтва за формами № 2 при переміщенні за межі України) Видача міжнародного ветеринарного сертифіката (для країн СНД – ветеринарні свідоцтва за формами № 1 при переміщенні за межі України) Видача міжнародного ветеринарного сертифіката (для країн СНД – ветеринарні свідоцтва за формами № 3 при переміщенні за межі України) Видача ветеринарного свідоцтва при переміщенні територією України – за формою № 2 при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст

Об'єкти підвищеної небезпеки

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України Розширення провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України Переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України Анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України Видача дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки Продовження строку дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки Переоформлення дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки Анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки Видача ліцензії на виробництво вибухових матеріалів промислового призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України Переоформлення ліцензії на виробництво вибухових матеріалів промислового призначення Анулювання ліцензії на виробництво вибухових матеріалів промислового призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України Видача свідоцтва на придбання вибухових матеріалів Видача свідоцтва на зберігання вибухових матеріалів Реєстрація об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки в Державному реєстрі об’єктів підвищеної небезпеки Виключення об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки з Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки Реєстрація декларації безпеки об'єкта підвищеної небезпеки Видача нового посвідчення про реєстрацію особи, яка здійснює господарську діяльність з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу у разі втрати або пошкодження Реєстрація осіб, які здійснюють господарську діяльність з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію об'єкта у Державному реєстрі потенційно небезпечних об'єктів

Лікарські засоби

Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) Звуження провадження виду господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) Розширення провадження виду господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (промислового) Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (промислового) Звуження провадження виду господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (промислового) Розширення провадження виду господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (промислового) Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (промислового) Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами Переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами Розширення провадження виду господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами Звуження провадження виду господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами Анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами Видача свідоцтва про атестацію лабораторій з контролю якості та безпеки лікарських засобів Видача висновку про якість ввезених лікарських засобів Видача сертифіката лікарського засобу для міжнародної торгівлі Видача заяви про ліцензійний статус лікарського(их) засобу(ів) Видача підтвердження для активних фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються до Європейського Союзу (ЄС) для лікарських засобів, призначених для споживання людиною Видача сертифіката серії лікарського засобу Видача сертифіката відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики Сертифікація суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову реалізацію (дистрибуцію) лікарських засобів, на відповідність вимогам належної практики дистрибуції Видача висновку щодо підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики Видача висновку про відповідність медичного імунобіологічного препарату вимогам державних і міжнародних стандартів Державна реєстрація косметичних та лікарських засобів, які містять генетично модифіковані організми або отримані з їх використанням Прийняття рішення про декларування оптово-відпускної ціни на лікарський засіб Видача повідомлення щодо можливості ввезення на митну територію України незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів

Державний експортний контроль

Видача свідоцтва про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів Оформлення та видача посвідчення про реєстрацію суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів Переатестація системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів Видача дубліката свідоцтва про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів Скасування (тимчасове припинення дії) свідоцтва про отримання повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю Скасування рішення про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів

Імпорт та Експорт

Видача спеціальної ліцензії на імпорт товарів Видача ліцензії на імпорт товарів Видача ліцензії на експорт товарів Видача дозволу на реекспорт товарів українського походження Видача дозволу на реекспорт товарів іноземного походження Оформлення та видача дозволу на здійснення експорту/імпорту товарів військового призначення або подвійного використання Оформлення та видача міжнародного імпортного сертифіката або інших документів про державні гарантії (зобов’язання) щодо використання у заявлених цілях товарів Оформлення та видача висновку на здійснення тимчасового ввезення/вивезення товарів військового призначення або подвійного використання Видача висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком Оформлення та видача висновку на проведення переговорів, які пов'язані з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів, на поставки яких до відповідної іноземної держави встановлено, виходячи з міжнародних зобов'язань України, часткове ембарго Внесення оновленої інформації до Державного реєстру імпортозаміщення та кооперації в оборонно-промисловому комплексі Надання відомостей з Державного реєстру імпортозаміщення та кооперації в оборонно-промисловому комплексі Видача ліцензії на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини в межах тарифної квоти Внесення відомостей до Державного реєстру імпортозаміщення та кооперації в оборонно-промисловому комплексі

Паливо, нафта та газ

Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності зі зберігання (закачування, відбору) природного газу Зупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності із зберігання (закачування, відбір) природного газу Відновлення дії ліцензії на провадження господарської діяльності із зберігання (закачування, відбір) природного газу Анулювання на підставі заяви ліцензіата власної ліцензії на право провадження господарської діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу Зупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу Відновлення дії ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання природного газу Внесення змін до документів, що додавалися до заяви про видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу Анулювання на підставі заяви ліцензіата власної ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування природного газу Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування природного газу Зупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування природного газу Відновлення дії ліцензії на провадження господарської діяльності з транспортування природного газу Внесення змін до документів, що додавалися до заяви про видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування природного газу Анулювання на підставі заяви ліцензіата власної ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування природного газу Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу Зупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу Відновлення дії ліцензії на провадження господарської діяльності з розподілу природного газу Анулювання на підставі заяви ліцензіата власної ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу Внесення змін до документів, що додавалися до заяви про видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом Звуження провадження виду господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом Розширення провадження виду господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом Зупинення власної ліцензії повністю або частково на право провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом Відновлення дії ліцензії повністю або частково на провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом Анулювання на підставі заяви ліцензіата власної ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом Підтвердження належності палива до альтернативного з видачею документа про ідентифікацію палива Видача висновку про те, що товари, які використовуються для розвитку виробництва i забезпечення споживання бiологiчних видів палива, не виробляються та не мають аналогів в Україні Внесення змін до документів, що додавалися до заяви про видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу Заміна непридатних до експлуатації приладів газового обладнання та електроплит для окремих категорій громадян Внесення змін до документів, що додавалися до заяви про видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом Надання дозволу на виготовлення проектно-кошторисної документації на газифікацію

Санітарно-епідемічне благополуччя

Переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України Видача ліцензії на провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України Анулювання власної ліцензії на провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України, за заявою ліцензіата Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи: 1) діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення; 2) документації на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо; 3) щодо ввезення, реалізації та використання сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва за умови відсутності даних щодо їх безпечності для здоров’я населення; 4) щодо продукції, напівфабрикатів, речовин, матеріалів та небезпечних факторів, використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров’ю людей Видача дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання Видача реєстраційного посвідчення на лікарський засіб та реєстраційного посвідчення на лікарський засіб (медичний імунобіологічний препарат)

Рослинництво та виноробство

Анулювання дозволу на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (за винятком осетрових видів риб і виробленої з них продукції), за заявою суб’єкта господарювання Видача свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) Видача дубліката свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) Поновлення дії свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) Скасування свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) за зверненням аудитора Видача свідоцтва інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції Видача дубліката свідоцтва інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції Анулювання свідоцтва інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції за зверненням інспектора Видача дозволу на проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованих організмів у відкритій системі Проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин у відкритій системі Проведення державної реєстрації генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин у відкритій системі Прийняття рішення про внесення органу іноземної сертифікації до Переліку органів іноземної сертифікації Внесення змін до Переліку органів іноземної сертифікації, що засвідують органічне виробництво та/або обіг органічної продукції Внесення органу сертифікації до Державного реєстру органів сертифікації у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції Виключення органу сертифікації з Реєстру органів сертифікації у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції за зверненням органу сертифікації Включення до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва Внесення сiльськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації Часткове відшкодування сільськогосподарським товаровиробникам вартості будівництва та/або реконструкції підприємств із зберігання та переробки зерна Затвердження вин контрольованих найменувань за походженням Затвердження нових марок виноробної продукції Затвердження технологічних інструкцій та змін до них Надання погодження на списання виноградників усіх форм власності, які закладалися за рахунок державних коштів Затвердження проекту для садіння виноградників для виноробства Погодження використання зарубіжної технологічної документації на виробництво вин Видача підтвердження на ввезення в Україну та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не занесених до Реєстру сортів рослин України та/або до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, для селекційних, дослідних робіт і експонування Реєстрація сільськогосподарської дорадчої служби з видачею сертифіката Видача дозволу на спеціальне використання (добування, збирання) об’єктів Червоної книги України Затвердження лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення Видача карантинного сертифіката на партію вантажу Встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів Арбітражне (експертне) визначення посівних якостей насіння та товарних якостей садивного матеріалу Проведення експертизи проектно-кошторисної документації на створення та зрошення багаторічних насаджень Прийняття рішення про уповноваження лабораторії на проведення огляду в частині відбору зразків та фітосанітарної експертизи (аналізів) Внесення відомостей до Державного реєстру органічного насіння і садивного матеріалу Відшкодування втрат від пошкодження посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Прийняття рішення про надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб - членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування Видача погодження на ввезення в Україну та вивезення з України насіння і садивного матеріалу, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, але занесеного до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна для цілей розмноження та подальшого вивезення за її межі Внесення оператора до Державного реєстру операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції Внесення змін до відомостей, які містяться в Реєстрі органів з оцінки відповідності Надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, які використовують меліоровані землі Видача свідоцтва про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат) Видача довідки про членство в особистому селянському господарстві Видача довідки про припинення ведення особистого селянського господарства або вихід з такого господарства Отримання компенсації вартості ліній товарної обробки плодів та ягід за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті, для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства Прийняття рішення про виключення з Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва за заявою суб’єкта насінництва та розсадництва Виключення оператора з Державного реєстру операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції Прийняття рішення про уповноваження підприємства, установи, організації на здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва Видача фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт партії вантажу Внесення змін до відомостей, які містяться в Реєстрі аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів) Внесення змін до відомостей, що містяться у Державному реєстрі органічного насіння і садивного матеріалу Внесення змін до відомостей, що містяться у Державному реєстрі операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції Внесення змін до відомостей, що містяться у Державному реєстрі органів сертифікації у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції

Пальне

Видача дубліката ліцензії на право зберігання пального Переоформлення ліцензії на право зберігання пального Анулювання ліцензії на право зберігання пального Видача ліцензії на виробництво пального Видача дубліката ліцензії на виробництво пального Переоформлення ліцензії на виробництво пального Анулювання ліцензії на виробництво пального Видача ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним Видача дубліката ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним Переоформлення ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним Анулювання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним Видача ліцензії на право оптової торгівлі пальним Видача дубліката ліцензії на право оптової торгівлі пальним Переоформлення ліцензії на право оптової торгівлі пальним Анулювання ліцензії на право оптової торгівлі пальним Видача ліцензії на виробництво біоетанолу Видача дубліката ліцензії на виробництво біоетанолу Переоформлення ліцензії на виробництво біоетанолу Анулювання ліцензії на виробництво біоетанолу

Благоустрій

Переоформлення дозволу на порушення об’єктів благоустрою Видача дозволу на порушення об’єктів благоустрою Анулювання дозволу на порушення об’єктів благоустрою Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами у межах населеного пункту Продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами Видача дозволу на перепоховання останків померлих Видача ордера на видалення зелених насаджень Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони Надання місця на розміщення тимчасових натяжних рекламних засобів на дорожніх металевих огородженнях Надання місця на розміщення тимчасових виносних спеціальних конструкцій (штендерів) Рішення про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів Надання рішення про закріплення об’єкта благоустрою для утримання території в належному санітарному стані (для підприємств, установ, організацій, суб’єктів підприємницької діяльності, фізичних осіб-підприємців, громадян, об’єднань співвласників багатоквартирного будинку тощо) Встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад Погодження місця розташування тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності Видача дозволу на встановлення дорожніх знаків на дорогах місцевого значення Реєстрація та введення до електронного реєстру обліку вивісок Надання рішення про закріплення об'єкта благоустрою для утримання території в належному санітарному стані для приватного сектору Визначення можливості повторного розміщення літнього торгового майданчика Визначення можливості продовження строку розміщення засобу пересувної мережі Надання згоди на розроблення детального плану територій Припинення дії технічного паспорта вивіски Погодження на розміщення об’єктів пересувної та дрібної стаціонарної мережі з надання послуг у сфері відпочинку і розваг (цирки) Погодження паспорта опорядження фасаду будівлі (споруди) Погодження (перепогодження) паспорта літнього/всесезонного торгового майданчика Розірвання договору про надання місця на розміщення тимчасових виносних спеціальних конструкцій (штендерів) Надання дозволу на організацію ринку / ярмарку Прийняття рішення про продовження строку пріоритету на місце розташування рекламного засобу Подовження терміну дії погодження режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, відпочинку та розваг Продовження терміну дії ордера на видалення зелених насаджень Видача довідки про дозвіл на встановлення реклами Визначення можливості розміщення літнього торгового майданчика Надання дозволу на проведення ремонту, обладнання, реконструкції фасадів будинків та споруд Погодження схеми організації дорожнього руху Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Видача дубліката паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності Оформлення дублікату погодження режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, відпочинку та розваг Визначення меж територій пам'яток місцевого значення та затвердження їхніх зон охорони Встановлення за погодженням з власником зручного для населення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, відпочинку та розваг Анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу Видача акта обстеження зелених насаджень Надання рішення про закріплення об’єкта благоустрою для утримання території в належному санітарному стані (для пересувної тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності) Надання рішення про закріплення об’єкта благоустрою для утримання території в належному санітарному стані (для рекламного засобу) Внесення змін до технічного паспорта вивіски Внесення змін у дозвіл на розміщення зовнішньої реклами Видача дублікату дозволу на розміщення зовнішньої реклами Визначення можливості розміщення засобу пересувної мережі Надання рішення про закріплення об’єкта благоустрою для утримання території в належному санітарному стані для стаціонарної тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності Погодження технічного паспорта вивіски Надання висновку про можливість заміни існуючої чи встановлення нової огорожі Продовження строку дії технічного паспорту вивіски Надання дозволу на влаштування вітрин, балконів

Зброя

Переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу Звуження ліцензіатом провадження виду господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу Розширення провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу Анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу Видача дозволу на зберігання і носіння (реєстрація) нагородної зброї Видача дозволу на придбання, зберігання і носіння (реєстрація) пристрою для відстрілу патронів споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії Видача дозволу на придбання, зберігання і носіння (реєстрація) нарізної зброї Видача дозволу на придбання, зберігання і носіння (реєстрація) гладкоствольної зброї Видача дозволу на придбання, зберігання і носіння (реєстрація) холодної зброї Дозвіл на перевезення через митний кордон України вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, основних частин зброї, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, а також пристроїв та патронів до них громадянами України Видача дозволу на перевезення територією України вогнепальної зброї, боєприпасів, основних частин зброї, пристроїв та патронів до них для юридичних осіб

Спирт та алкогольні напої

Внесення місця зберігання спирту до Єдиного державного реєстру місць зберігання Видача ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями Видача дубліката ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями Переоформлення ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями Анулювання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями Видача ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту) Видача додатка до ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту) Видача дубліката ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту) Переоформлення ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту) Анулювання ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту) Видача ліцензії на право роздрібної торгівлі сидром та перрі (без додання спирту) Видача дубліката ліцензії на право роздрібної торгівлі сидром та перрі (без додання спирту) Переоформлення ліцензії на право роздрібної торгівлі сидром та перрі (без додання спирту) Анулювання ліцензії на право роздрібної торгівлі сидром та перрі (без додання спирту) Видача ліцензії на право оптової торгівлі сидром та перрі (без додання спирту) Видача додатка до ліцензії на право оптової торгівлі сидром та перрі (без додання спирту) Видача дубліката ліцензії на право оптової торгівлі сидром та перрі (без додання спирту) Переоформлення ліцензії на право оптової торгівлі сидром та перрі (без додання спирту) Анулювання ліцензії на право оптової торгівлі сидром та перрі (без додання спирту) Видача ліцензії на виробництво алкогольних напоїв Видача дубліката ліцензії на виробництво алкогольних напоїв Переоформлення ліцензії на виробництво алкогольних напоїв Анулювання ліцензії на виробництво алкогольних напоїв Видача ліцензії на виробництво зернового дистиляту Видача дубліката ліцензії на виробництво зернового дистиляту Переоформлення ліцензії на виробництво зернового дистиляту Анулювання ліцензії на виробництво зернового дистиляту Видача ліцензії на виробництво спирту етилового денатурованого Видача дубліката ліцензії на виробництво спирту етилового денатурованого Переоформлення ліцензії на виробництво спирту етилового денатурованого Анулювання ліцензії на виробництво спирту етилового денатурованого Видача ліцензії на виробництво спирту етилового неденатурованого Видача дубліката ліцензії на виробництво спирту етилового неденатурованого Переоформлення ліцензії на виробництво спирту етилового неденатурованого Анулювання ліцензії на виробництво спирту етилового неденатурованого Видача ліцензії на виробництво спирту коньячного Видача дубліката ліцензії на виробництво спирту коньячного Переоформлення ліцензії на виробництво спирту коньячного Анулювання ліцензії на виробництво спирту коньячного Видача ліцензії на виробництво спирту плодового Переоформлення ліцензії на виробництво спирту плодового Видача дубліката ліцензії на виробництво спирту плодового Анулювання ліцензії на виробництво спирту плодового Видача ліцензії на виробництво спирту етилового ректифікованого виноградного Видача дубліката ліцензії на виробництво спирту етилового ректифікованого виноградного Переоформлення ліцензії на виробництво спирту етилового ректифікованого виноградного Анулювання ліцензії на виробництво спирту етилового ректифікованого виноградного Видача ліцензії на виробництво спирту-сирцю плодового Видача дубліката ліцензії на виробництво спирту-сирцю плодового Переоформлення ліцензії на виробництво спирту-сирцю плодового Анулювання ліцензії на виробництво спирту-сирцю плодового Видача ліцензії на виробництво дистиляту виноградного спиртового Видача дубліката ліцензії на виробництво дистиляту виноградного спиртового Переоформлення ліцензії на виробництво дистиляту виноградного спиртового Анулювання ліцензії на виробництво дистиляту виноградного спиртового Видача ліцензії на виробництво спирту етилового ректифікованого плодового Видача дубліката ліцензії на виробництво спирту етилового ректифікованого плодового Переоформлення ліцензії на виробництво спирту етилового ректифікованого плодового Анулювання ліцензії на виробництво спирту етилового ректифікованого плодового Видача виробникам пива з обсягом виробництва до 3000 гектолітрів на рік ліцензії на право оптової торгівлі виключно пивом Видача дубліката ліцензії на право оптової торгівлі виключно пивом Видача додатка до ліцензії на право оптової торгівлі виключно пивом Переоформлення ліцензії на право оптової торгівлі виключно пивом Анулювання ліцензії на право оптової торгівлі виключно пивом Видача ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим Видача дубліката ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим Переоформлення ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим Анулювання ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим

Тютюнові вироби

Переоформлення ліцензії на виробництво тютюнових виробів Видача дубліката ліцензії на виробництво тютюнових виробів Анулювання ліцензії на виробництво тютюнових виробів Видача ліцензії на виробництво рідин, що використовуються в електронних сигаретах Переоформлення ліцензії на виробництво рідин, що використовуються в електронних сигаретах Видача дубліката ліцензії на виробництво рідин, що використовуються в електронних сигаретах Анулювання ліцензії на виробництво рідин, що використовуються в електронних сигаретах Видача ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами Переоформлення ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами Видача дубліката ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами Анулювання ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами Видача ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами Переоформлення ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами Видача дубліката ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами Анулювання ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами Видача додатка до ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами Видача ліцензії на право роздрібної торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах Переоформлення ліцензії на право роздрібної торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах Видача дубліката ліцензії на право роздрібної торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах Анулювання ліцензії на право роздрібної торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах Видача ліцензії на право оптової торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах Переоформлення ліцензії на право оптової торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах Видача дубліката ліцензії на право оптової торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах Анулювання ліцензії на право оптової торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах Видача додатка до ліцензії на право оптової торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах Внесення до Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок відомостей про таке обладнання Надання витягу з Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок Внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок Виключення обладнання з Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок

Харчові та нехарчові продукти

Видача експлуатаційного дозволу Поновлення дії експлуатаційного дозволу оператору ринку, що провадить діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження Анулювання експлуатаційного дозволу операторам ринку, що провадять діяльність, пов'язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження Державна реєстрація потужностей оператора ринку Внесення змін до відомостей Державного реєстру потужностей операторів ринку Внесення відомостей про припинення використання потужності до Державного реєстру потужностей операторів ринку використання потужності Затвердження експортної потужності Державна реєстрація генетично модифікованих організмів джерел харчових продуктів, кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять такі організми або отримані з їх використанням Надання послуг щодо захисту прав споживачів у разі отримання споживачем товару неналежної якості