Виробництво та обіг окремих видів продукції для бізнесу

Я планую займатися виробництвом або введенням в обіг окремих видів продукції

Ветеринарія

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів Переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів Зупинення дії ліцензії повністю на провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів Відновлення дії ліцензії повністю на провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів Анулювання ліцензії повністю на провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів Видача міжнародного ветеринарного сертифіката (для країн СНД – ветеринарні свідоцтва за формами № 1 при переміщенні за межі України) Видача ветеринарного свідоцтва при переміщенні територією України – за формою № 2 при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст

Об'єкти підвищеної небезпеки

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України Переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України Розширення провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України Анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України Видача ліцензії на виробництво вибухових матеріалів промислового призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України Переоформлення ліцензії на виробництво вибухових матеріалів промислового призначення Видача свідоцтва на зберігання вибухових матеріалів Реєстрація осіб, які здійснюють господарську діяльність з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу Виключення суб’єктів господарювання з електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів) Видача нового посвідчення про реєстрацію особи, яка здійснює господарську діяльність з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу у разі втрати або пошкодження

Лікарські засоби

Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) Звуження провадження виду господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) Розширення провадження виду господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (промислового) Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (промислового) Звуження провадження виду господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (промислового) Розширення провадження виду господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (промислового) Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (промислового) Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами Переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами Розширення провадження виду господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами Звуження провадження виду господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами Анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами Видача свідоцтва про атестацію лабораторій з контролю якості та безпеки лікарських засобів Видача висновку про якість ввезених лікарських засобів Видача сертифіката лікарського засобу для міжнародної торгівлі Видача заяви про ліцензійний статус лікарського(их) засобу(ів) Видача підтвердження для активних фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються до Європейського Союзу (ЄС) для лікарських засобів, призначених для споживання людиною Видача сертифіката серії лікарського засобу Видача сертифіката відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики Сертифікація суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову реалізацію (дистрибуцію) лікарських засобів, на відповідність вимогам належної практики дистрибуції Видача висновку щодо підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики Видача висновку про відповідність медичного імунобіологічного препарату вимогам державних і міжнародних стандартів Прийняття рішення про декларування оптово-відпускної ціни на лікарський засіб

Паливо, нафта та газ

Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу Внесення змін до документів, що додавалися до заяви про видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування природного газу Внесення змін до документів, що додавалися до заяви про видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом Підтвердження належності палива до альтернативного з видачею документа про ідентифікацію палива Видача висновку про те, що товари, які використовуються для розвитку виробництва i забезпечення споживання бiологiчних видів палива, не виробляються та не мають аналогів в Україні

Наркотичні засоби

Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Розширення провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Звуження провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Видача дозволу на використання об'єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Пальне

Видача ліцензії на право зберігання пального Видача дубліката ліцензії на право зберігання пального Переоформлення ліцензії на право зберігання пального Анулювання ліцензії на право зберігання пального Видача ліцензії на виробництво пального Видача дубліката ліцензії на виробництво пального Переоформлення ліцензії на виробництво пального Анулювання ліцензії на виробництво пального Видача ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним Видача дубліката ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним Переоформлення ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним Анулювання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним Видача ліцензії на право оптової торгівлі пальним Видача дубліката ліцензії на право оптової торгівлі пальним Переоформлення ліцензії на право оптової торгівлі пальним Анулювання ліцензії на право оптової торгівлі пальним Видача ліцензії на виробництво біоетанолу Видача дубліката ліцензії на виробництво біоетанолу Переоформлення ліцензії на виробництво біоетанолу Анулювання ліцензії на виробництво біоетанолу

Зброя

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу Переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу Звуження ліцензіатом провадження виду господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу Розширення провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу

Спирт та алкогольні напої

Внесення місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного державного реєстру місць зберігання Внесення місця зберігання спирту до Єдиного державного реєстру місць зберігання Видача ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями Видача дубліката ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями Переоформлення ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями Анулювання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями Видача ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту) Видача додатка до ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту) Видача дубліката ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту) Переоформлення ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту) Анулювання ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту) Видача ліцензії на право роздрібної торгівлі сидром та перрі (без додання спирту) Видача дубліката ліцензії на право роздрібної торгівлі сидром та перрі (без додання спирту) Переоформлення ліцензії на право роздрібної торгівлі сидром та перрі (без додання спирту) Анулювання ліцензії на право роздрібної торгівлі сидром та перрі (без додання спирту) Видача ліцензії на право оптової торгівлі сидром та перрі (без додання спирту) Видача додатка до ліцензії на право оптової торгівлі сидром та перрі (без додання спирту) Видача дубліката ліцензії на право оптової торгівлі сидром та перрі (без додання спирту) Переоформлення ліцензії на право оптової торгівлі сидром та перрі (без додання спирту) Анулювання ліцензії на право оптової торгівлі сидром та перрі (без додання спирту) Видача ліцензії на виробництво алкогольних напоїв Видача дубліката ліцензії на виробництво алкогольних напоїв Переоформлення ліцензії на виробництво алкогольних напоїв Анулювання ліцензії на виробництво алкогольних напоїв Видача ліцензії на виробництво зернового дистиляту Видача дубліката ліцензії на виробництво зернового дистиляту Переоформлення ліцензії на виробництво зернового дистиляту Анулювання ліцензії на виробництво зернового дистиляту Видача ліцензії на виробництво спирту етилового денатурованого Видача дубліката ліцензії на виробництво спирту етилового денатурованого Переоформлення ліцензії на виробництво спирту етилового денатурованого Видача ліцензії на виробництво спирту етилового неденатурованого Анулювання ліцензії на виробництво спирту етилового денатурованого Видача дубліката ліцензії на виробництво спирту етилового неденатурованого Переоформлення ліцензії на виробництво спирту етилового неденатурованого Анулювання ліцензії на виробництво спирту етилового неденатурованого Видача ліцензії на виробництво спирту коньячного Видача дубліката ліцензії на виробництво спирту коньячного Переоформлення ліцензії на виробництво спирту коньячного Анулювання ліцензії на виробництво спирту коньячного Видача ліцензії на виробництво спирту плодового Переоформлення ліцензії на виробництво спирту плодового Видача дубліката ліцензії на виробництво спирту плодового Анулювання ліцензії на виробництво спирту плодового Видача ліцензії на виробництво спирту етилового ректифікованого виноградного Видача дубліката ліцензії на виробництво спирту етилового ректифікованого виноградного Переоформлення ліцензії на виробництво спирту етилового ректифікованого виноградного Анулювання ліцензії на виробництво спирту етилового ректифікованого виноградного Видача ліцензії на виробництво спирту-сирцю плодового Видача дубліката ліцензії на виробництво спирту-сирцю плодового Переоформлення ліцензії на виробництво спирту-сирцю плодового Анулювання ліцензії на виробництво спирту-сирцю плодового Видача ліцензії на виробництво дистиляту виноградного спиртового Видача дубліката ліцензії на виробництво дистиляту виноградного спиртового Переоформлення ліцензії на виробництво дистиляту виноградного спиртового Анулювання ліцензії на виробництво дистиляту виноградного спиртового Видача ліцензії на виробництво спирту етилового ректифікованого плодового Видача дубліката ліцензії на виробництво спирту етилового ректифікованого плодового Переоформлення ліцензії на виробництво спирту етилового ректифікованого плодового Анулювання ліцензії на виробництво спирту етилового ректифікованого плодового Видача виробникам пива з обсягом виробництва до 3000 гектолітрів на рік ліцензії на право оптової торгівлі виключно пивом Видача додатка до ліцензії на право оптової торгівлі виключно пивом Видача дубліката ліцензії на право оптової торгівлі виключно пивом Переоформлення ліцензії на право оптової торгівлі виключно пивом Анулювання ліцензії на право оптової торгівлі виключно пивом Видача ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим Видача дубліката ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим Переоформлення ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим Анулювання ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим

Тютюнові вироби

Видача ліцензії на виробництво тютюнових виробів Переоформлення ліцензії на виробництво тютюнових виробів Видача дубліката ліцензії на виробництво тютюнових виробів Анулювання ліцензії на виробництво тютюнових виробів Видача ліцензії на виробництво рідин, що використовуються в електронних сигаретах Переоформлення ліцензії на виробництво рідин, що використовуються в електронних сигаретах Видача дубліката ліцензії на виробництво рідин, що використовуються в електронних сигаретах Анулювання ліцензії на виробництво рідин, що використовуються в електронних сигаретах Видача ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами Переоформлення ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами Видача дубліката ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами Анулювання ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами Видача ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами Переоформлення ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами Видача дубліката ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами Анулювання ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами Видача додатка до ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами Видача ліцензії на право роздрібної торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах Переоформлення ліцензії на право роздрібної торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах Видача дубліката ліцензії на право роздрібної торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах Анулювання ліцензії на право роздрібної торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах Видача ліцензії на право оптової торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах Переоформлення ліцензії на право оптової торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах Видача дубліката ліцензії на право оптової торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах Анулювання ліцензії на право оптової торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах Видача додатка до ліцензії на право оптової торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах Внесення до Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок відомостей про таке обладнання Надання витягу з Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок Внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок Виключення обладнання з Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок