Виробництво та обіг окремих видів продукції

Лікарські засоби

Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (промислового) Видача висновку про відповідність медичного імунобіологічного препарату вимогам державних і міжнародних стандартів Розширення провадження виду господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) Видача висновку щодо підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) Прийняття рішення про декларування оптово-відпускної ціни на лікарський засіб Переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами Видача сертифіката серії лікарського засобу Видача висновку про якість ввезених лікарських засобів Сертифікація суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову реалізацію (дистрибуцію) лікарських засобів, на відповідність вимогам належної практики дистрибуції Звуження провадження виду господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) Звуження провадження виду господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами Державна реєстрація косметичних та лікарських засобів, які містять генетично модифіковані організми або отримані з їх використанням Видача повідомлення щодо можливості ввезення на митну територію України незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) Видача підтвердження для активних фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються до Європейського Союзу (ЄС) для лікарських засобів, призначених для споживання людиною Видача сертифіката лікарського засобу для міжнародної торгівлі Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (промислового) Видача заяви про ліцензійний статус лікарського(их) засобу(ів) Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (промислового) Видача свідоцтва про атестацію лабораторій з контролю якості та безпеки лікарських засобів Звуження провадження виду господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (промислового) Видача сертифіката відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики Розширення провадження виду господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами Анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами

Пальне

Анулювання ліцензії на виробництво біоетанолу Видача дубліката ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним Видача ліцензії на виробництво пального Анулювання ліцензії на виробництво пального Переоформлення ліцензії на право зберігання пального Анулювання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним Анулювання ліцензії на право зберігання пального Переоформлення ліцензії на право оптової торгівлі пальним Видача ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним Переоформлення ліцензії на виробництво пального Видача дубліката ліцензії на право оптової торгівлі пальним Видача дубліката ліцензії на виробництво біоетанолу Видача дубліката ліцензії на право зберігання пального Видача дубліката ліцензії на виробництво пального Анулювання ліцензії на право оптової торгівлі пальним Видача ліцензії на право зберігання пального Видача ліцензії на виробництво біоетанолу Видача ліцензії на право оптової торгівлі пальним Переоформлення ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним

Спирт та алкогольні напої

Видача дубліката ліцензії на виробництво спирту етилового ректифікованого виноградного Видача ліцензії на право оптової торгівлі сидром та перрі (без додання спирту) Анулювання ліцензії на виробництво спирту етилового ректифікованого плодового Анулювання ліцензії на виробництво спирту етилового неденатурованого Переоформлення ліцензії на виробництво дистиляту виноградного спиртового Видача ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями Анулювання ліцензії на право оптової торгівлі сидром та перрі (без додання спирту) Видача дубліката ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями Анулювання ліцензії на право роздрібної торгівлі сидром та перрі (без додання спирту) Переоформлення ліцензії на право оптової торгівлі виключно пивом Анулювання ліцензії на виробництво дистиляту виноградного спиртового Видача ліцензії на виробництво спирту коньячного Видача дубліката ліцензії на виробництво спирту етилового неденатурованого Переоформлення ліцензії на право роздрібної торгівлі сидром та перрі (без додання спирту) Анулювання ліцензії на виробництво спирту-сирцю плодового Переоформлення ліцензії на виробництво спирту етилового неденатурованого Видача ліцензії на право роздрібної торгівлі сидром та перрі (без додання спирту) Видача ліцензії на виробництво дистиляту виноградного спиртового Переоформлення ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим Анулювання ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим Видача виробникам пива з обсягом виробництва до 3000 гектолітрів на рік ліцензії на право оптової торгівлі виключно пивом Видача ліцензії на виробництво спирту-сирцю плодового Видача дубліката ліцензії на виробництво спирту коньячного Видача дубліката ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту) Анулювання ліцензії на право оптової торгівлі виключно пивом Видача дубліката ліцензії на виробництво спирту-сирцю плодового Видача додатка до ліцензії на право оптової торгівлі виключно пивом Видача ліцензії на виробництво зернового дистиляту Анулювання ліцензії на виробництво алкогольних напоїв Переоформлення ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту) Переоформлення ліцензії на виробництво алкогольних напоїв Анулювання ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту) Переоформлення ліцензії на виробництво спирту плодового Анулювання ліцензії на виробництво зернового дистиляту Видача дубліката ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим Видача додатка до ліцензії на право оптової торгівлі сидром та перрі (без додання спирту) Видача ліцензії на виробництво спирту плодового Переоформлення ліцензії на виробництво спирту етилового денатурованого Видача ліцензії на виробництво алкогольних напоїв Видача додатка до ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту) Переоформлення ліцензії на право оптової торгівлі сидром та перрі (без додання спирту) Внесення місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного державного реєстру місць зберігання Видача дубліката ліцензії на виробництво спирту етилового денатурованого Видача дубліката ліцензії на право оптової торгівлі виключно пивом Видача ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим Переоформлення ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями Анулювання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями Видача дубліката ліцензії на виробництво зернового дистиляту Видача ліцензії на виробництво спирту етилового ректифікованого плодового Переоформлення ліцензії на виробництво спирту-сирцю плодового Видача ліцензії на виробництво спирту етилового неденатурованого Переоформлення ліцензії на виробництво спирту етилового ректифікованого виноградного Анулювання ліцензії на виробництво спирту коньячного Анулювання ліцензії на виробництво спирту етилового ректифікованого виноградного Видача ліцензії на виробництво спирту етилового денатурованого Видача ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту) Анулювання ліцензії на виробництво спирту плодового Видача дубліката ліцензії на право роздрібної торгівлі сидром та перрі (без додання спирту) Переоформлення ліцензії на виробництво зернового дистиляту Видача дубліката ліцензії на виробництво алкогольних напоїв Переоформлення ліцензії на виробництво спирту етилового ректифікованого плодового Анулювання ліцензії на виробництво спирту етилового денатурованого Видача дубліката ліцензії на право оптової торгівлі сидром та перрі (без додання спирту) Видача дубліката ліцензії на виробництво дистиляту виноградного спиртового Видача ліцензії на виробництво спирту етилового ректифікованого виноградного Видача дубліката ліцензії на виробництво спирту плодового Видача дубліката ліцензії на виробництво спирту етилового ректифікованого плодового Внесення місця зберігання спирту до Єдиного державного реєстру місць зберігання

Харчові та нехарчові продукти

Державна реєстрація генетично модифікованих організмів джерел харчових продуктів, кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять такі організми або отримані з їх використанням Внесення відомостей про припинення використання потужності до Державного реєстру потужностей операторів ринку використання потужності Анулювання експлуатаційного дозволу операторам ринку, що провадять діяльність, пов'язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження Видача експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження Поновлення дії експлуатаційного дозволу оператору ринку, що провадить діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження Внесення змін до відомостей Державного реєстру потужностей операторів ринку Видача експлуатаційного дозволу Державна реєстрація потужностей оператора ринку

Тютюнові вироби

Виключення обладнання з Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок Анулювання ліцензії на виробництво рідин, що використовуються в електронних сигаретах Переоформлення ліцензії на виробництво тютюнових виробів Внесення до Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок відомостей про таке обладнання Видача ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами Анулювання ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами Внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок Видача додатка до ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами Переоформлення ліцензії на право роздрібної торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах Видача ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами Видача дубліката ліцензії на виробництво тютюнових виробів Видача ліцензії на виробництво тютюнових виробів Видача дубліката ліцензії на виробництво рідин, що використовуються в електронних сигаретах Видача ліцензії на право оптової торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах Переоформлення ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами Видача дубліката ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами Переоформлення ліцензії на право оптової торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах Переоформлення ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами Анулювання ліцензії на право роздрібної торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах Видача дубліката ліцензії на право оптової торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах Переоформлення ліцензії на виробництво рідин, що використовуються в електронних сигаретах Анулювання ліцензії на право оптової торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах Видача додатка до ліцензії на право оптової торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах Анулювання ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами Надання витягу з Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок Видача дубліката ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами Видача ліцензії на виробництво рідин, що використовуються в електронних сигаретах Видача дубліката ліцензії на право роздрібної торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах Видача ліцензії на право роздрібної торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах