Освіта, спорт та туризм, культура та релігія

Азартні ігри

Видача інвестиційної ліцензії Видача ліцензії на гральний автомат Анулювання ліцензії на гральний автомат Видача ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино Анулювання інвестиційної ліцензії Видача ліцензії на букмекерський пункт Анулювання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино Видача ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет Видача ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів Анулювання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет Анулювання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів Видача ліцензії на гральний стіл та/або на гральний стіл з кільцем рулетки Анулювання ліцензії на гральний стіл та/або на гральний стіл з кільцем рулетки Видача ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет Видача ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності Анулювання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет Анулювання ліцензії на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор Анулювання ліцензії на провадження діяльності з проведення парі тоталізатора на іподромі Видача ліцензії на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор Видача ліцензії на провадження діяльності з проведення парі тоталізатора на іподромі Видача дозволу, що підтверджує відповідність приміщення для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі вимогам, встановленим Законом України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" Анулювання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності Анулювання ліцензії на букмекерський пункт

Освітня діяльність

Податкова знижка на навчання (щодо сплаченого будь-якою юридичною або фізичною особою на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за здобуття освіти, за підготовку чи перепідготовку платника податку) Розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти Переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності на відповідному рівні вищої освіти або за освітньою програмою, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, на відповідному рівні вищої освіти Звуження провадження освітньої діяльності на відповідному рівні вищої освіти або за освітньою програмою, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, на відповідному рівні вищої освіти Видача ліцензії на освітню діяльність у сфері післядипломної освіти Переоформлення ліцензії на освітню діяльність у сфері післядипломної освіти Розширення провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти Видача ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти Звуження провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти Переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти Розширення провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти Звуження провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти Видача ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні фахової передвищої освіти Переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні фахової передвищої освіти Розширення провадження освітньої діяльності на рівні фахової передвищої освіти Видача кваліфікаційного свідоцтва сільськогосподарського дорадника, сільськогосподарського експерта-дорадника Анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні фахової передвищої освіти Звуження провадження освітньої діяльності на рівні фахової передвищої освіти Видача ліцензії на освітню діяльність у сфері дошкільної освіти Анулювання ліцензії на освітню діяльність у сфері дошкільної освіти Видача ліцензії на освітню діяльність у сфері повної загальної середньої освіти Звуження провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти Переоформлення ліцензії на освітню діяльність у сфері повної загальної середньої освіти Розширення провадження освітньої діяльності на рівні повної загальної середньої освіти Видача направлення в дошкільні навчальні заклади (групи) компенсуючого типу Анулювання ліцензії на освітню діяльність у сфері повної загальної середньої освіти Видача ліцензії на провадження освітньої діяльності на відповідному рівні вищої освіти або за освітньою програмою, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, на відповідному рівні вищої освіти Розширення провадження освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти Розширення провадження освітньої діяльності на відповідному рівні вищої освіти або за освітньою програмою, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, на відповідному рівні вищої освіти Постановка дітей у чергу в дошкільні навчальні заклади Звуження провадження освтньої діяльності у сфері позашкільної освіти Анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти Державне визнання документів про вищу духовну освіту Видача витягу з Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою Проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідної категорії Заміна свідоцтва про державну реєстрацію технологічного парку Відновлення ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти Видача державного сертифіката про рівень володіння державною мовою Державна реєстрація технологічних парків Анулювання ліцензії на освітню діяльність на рівні професійної (професійно-технічної) освіти Видача цільових направлень для вступу до вищих навчальних закладів абітурієнтам, які постійно проживають у сільській місцевості або селищі міського типу Переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти Державна атестація вищих навчальних закладів в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності Анулювання ліцензії на відповідному рівні вищої освіти або за освітньою програмою, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, на відповідному рівні вищої освіти Переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти Видача ліцензії на освітню діяльність у сфері позашкільної освіти Розширення провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти Анулювання ліцензії на освітню діяльність у сфері позашкільної освіти Відновлення ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти Надання дозволу на утворення територіально відокремленого структурного підрозділу іноземного закладу вищої освіти Зупинення ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти Державна акредитація фізичних та юридичних осіб на право проведення наукової та науково-технічної експертизи

Охорона культурної спадщини

Видача свідоцтва про реєстрацію об'єкта культурної спадщини як пам'ятки Реєстрація дозволу на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки культурної спадщини, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також дослідження решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою Переоформлення свідоцтва про реєстрацію об'єкта культурної спадщини Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію об'єкта культурної спадщини Видача дозволу на відновлення земляних робіт Погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління Погодження відчуження або передачі пам'яток національного значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління Погодження науково-проектної документації на виконання робіт із консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування пам’яток місцевого значення Погодження науково-проектної документації на виконання робіт із консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування пам’яток національного значення Видача дозволу на переміщення (перенесення) пам’ятки місцевого значення Анулювання свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей Надання дозволу на зміну призначення пам’ятки місцевого значення, її частин та елементів, здійснення написів, позначок на ній, на її території та в її охоронній зоні Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт: на пам’ятках національного значення, їх територіях, в історико-культурних заповідниках, на історико-культурних заповідних територіях, у зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а також програм і проектів, реалізація яких може позначитися на об’єктах культурної спадщини Видача дозволу на консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам’яток місцевого значення Укладання охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини Надання висновку щодо відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління Надання дозволу на проведення робіт на пам’ятках національного значення, об’єктах всесвітньої спадщини, їх територіях, в зонах охорони, буферних зонах, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць Видача свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей Переоформлення свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей Погодження розміщення реклами на пам’ятках місцевого призначення, в межах зон охорони цих пам’яток Проведення державної експертизи культурних цінностей, з видачею експертного висновку Видача дозволу на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок Погодження охоронних договорів на пам’ятки національного значення

Релігійна діяльність

Державна реєстрація створення релігійної організації як юридичної особи Реєстрація статуту (положення) релігійної організації та змін до нього Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу - релігійну організацію, статут якої зареєстровано до 1 січня 2013 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Державна реєстрація змін до відомостей про релігійну організацію, крім релігійних громад, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів Видача документів, що містяться в реєстраційній справі юридичної особи-релігійної організації Державна реєстрація припинення юридичної особи-релігійної організації в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу) або ліквідації Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення релігійної організації, крім релігійних громад Видача витягу щодо релігійної організації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи - релігійної організації Державна реєстрація створення релігійної громади (у тому числі в результаті злиття, поділу) Реєстрація статуту (положення) релігійної громади Реєстрація статуту (положення) релігійної громади у новій редакції Державна реєстрація включення відомостей про релігійну громаду, статут якої зареєстровано до 1 січня 2013 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Державна реєстрація припинення релігійної громади в результаті її ліквідації Державна реєстрація змін до відомостей про релігійну громаду, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів Державна реєстрація припинення релігійної громади в результаті її реорганізації Державна реєстрація рішення про припинення релігійної громади Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) релігійної громади Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) релігійної організації Офіційне погодження можливості здійснення проповідницької чи іншої канонічної діяльності, виконання релігійних обрядів священнослужителями, релігійними проповідниками, наставниками, іншими представниками зарубіжних релігійних організацій, які є іноземними громадянами