Освіта, спорт та туризм, культура та релігія

Азартні ігри

Анулювання ліцензії на гральний стіл та/або на гральний стіл з кільцем рулетки Анулювання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів Анулювання ліцензії на гральний автомат Анулювання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності Видача Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей інвестиційної ліцензії Видача Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей ліцензії на гральний стіл та/або на гральний стіл з кільцем рулетки Анулювання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино Видача ліцензії на провадження діяльності з проведення парі тоталізатора на іподромі Видача ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет Анулювання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет Анулювання інвестиційної ліцензії Анулювання ліцензії на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор Анулювання ліцензії на провадження діяльності з проведення парі тоталізатора на іподромі Видача ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет Видача ліцензії на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор Анулювання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет Видача Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей ліцензії на гральний автомат Видача ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино Видача Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів Видача дозволу, що підтверджує відповідність приміщення для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі вимогам, встановленим Законом України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" Видача ліцензії на букмекерський пункт Анулювання ліцензії на букмекерський пункт

Освітня діяльність

Розширення провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти Анулювання ліцензії на освітню діяльність у сфері позашкільної освіти Звуження провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти Звуження провадження освітньої діяльності на рівні фахової передвищої освіти Видача ліцензії на освітню діяльність на рівні вищої освіти Розширення провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти Видача ліцензії на освітню діяльність у сфері позашкільної освіти Переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти Видача ліцензії на освітню діяльність у сфері дошкільної освіти Видача ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти Переоформлення ліцензії на освітню діяльність у сфері повної загальної середньої освіти Видача ліцензії на освітню діяльність у сфері повної загальної середньої освіти Державна реєстрація технологічних парків Видача державного сертифіката про рівень володіння державною мовою Розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти Відновлення ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти Розширення провадження освітньої діяльності на рівні фахової передвищої освіти Переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти Проведення процедури визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів Видача ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні фахової передвищої освіти Переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні вищої освіти Звуження провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти Проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідної категорії Видача витягу з Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою Розширення провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою Державне визнання документів про вищу духовну освіту Переоформлення ліцензії на освітню діяльність у сфері післядипломної освіти Звуження провадження освтньої діяльності у сфері позашкільної освіти Розширення провадження освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти Видача ліцензії на провадження освітньої діяльності на відповідному рівні вищої освіти або за освітньою програмою, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, на відповідному рівні вищої освіти Зупинення ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти Анулювання ліцензії на освітню діяльність у сфері дошкільної освіти Видача ліцензії на освітню діяльність у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою Анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні фахової передвищої освіти Заміна свідоцтва про державну реєстрацію технологічного парку Переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні фахової передвищої освіти Анулювання ліцензії на освітню діяльність на рівні професійної (професійно-технічної) освіти Переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти Державна атестація вищих навчальних закладів в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності Розширення провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти Звуження провадження освітньої діяльності на рівні вищої освіти Анулювання ліцензії на освітню діяльність у сфері повної загальної середньої освіти Державна акредитація фізичних та юридичних осіб на право проведення наукової та науково-технічної експертизи Надання дозволу на утворення територіально відокремленого структурного підрозділу іноземного закладу вищої освіти

Охорона культурної спадщини

Погодження науково-проектної документації на виконання робіт із консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування пам’яток національного значення Погодження розміщення реклами на пам’ятках місцевого призначення, в межах зон охорони цих пам’яток Погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління Погодження охоронних договорів на пам’ятки національного значення Переоформлення свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей Видача дозволу на відновлення земляних робіт Реєстрація дозволу на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки культурної спадщини, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також дослідження решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою Укладання охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини Видача дозволу на консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам’яток місцевого значення Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт: на пам’ятках національного значення, їх територіях, в історико-культурних заповідниках, на історико-культурних заповідних територіях, у зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а також програм і проектів, реалізація яких може позначитися на об’єктах культурної спадщини Погодження науково-проектної документації на виконання робіт із консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування пам’яток місцевого значення Видача свідоцтва про реєстрацію об'єкта культурної спадщини як пам'ятки Надання дозволу на зміну призначення пам’ятки місцевого значення, її частин та елементів, здійснення написів, позначок на ній, на її території та в її охоронній зоні Анулювання свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей Видача дозволу на переміщення (перенесення) пам’ятки місцевого значення Переоформлення свідоцтва про реєстрацію об'єкта культурної спадщини Надання висновку щодо відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління Надання дозволу на проведення робіт на пам’ятках національного значення, об’єктах всесвітньої спадщини, їх територіях, в зонах охорони, буферних зонах, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію об'єкта культурної спадщини Погодження відчуження або передачі пам'яток національного значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління Проведення державної експертизи культурних цінностей, з видачею експертного висновку Видача дозволу на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок

Релігійна діяльність

Державна реєстрація припинення юридичної особи-релігійної організації в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу) або ліквідації Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу - релігійну організацію, статут якої зареєстровано до 1 січня 2013 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Державна реєстрація змін до відомостей про релігійну громаду, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) релігійної організації Державна реєстрація рішення про припинення релігійної громади Реєстрація статуту (положення) релігійної громади Державна реєстрація створення релігійної організації як юридичної особи Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи - релігійної організації Видача документів, що містяться в реєстраційній справі юридичної особи-релігійної організації Державна реєстрація змін до відомостей про релігійну організацію, крім релігійних громад, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів Державна реєстрація створення релігійної громади (у тому числі в результаті злиття, поділу) Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення релігійної організації, крім релігійних громад Державна реєстрація припинення релігійної громади в результаті її ліквідації Реєстрація статуту (положення) релігійної організації та змін до нього Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) релігійної громади Реєстрація статуту (положення) релігійної громади у новій редакції Офіційне погодження можливості здійснення проповідницької чи іншої канонічної діяльності, виконання релігійних обрядів священнослужителями, релігійними проповідниками, наставниками, іншими представниками зарубіжних релігійних організацій, які є іноземними громадянами Видача витягу щодо релігійної організації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Державна реєстрація припинення релігійної громади в результаті її реорганізації