Витяг з Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою

Ідентифікатор послуги
02203
Строк
1 день (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Видача витягу з Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою
Інформація про послугу
Одним із засобів підтвердження рівня володіння державною мовою є витяг з Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою. Для його отримання необхідно отримати доступ до особистого електронного кабінету заявника після проходження електронної ідентифікації з використанням кваліфікованого електронного підпису, де і буде сформовано витяг.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія зі стандартів державної мови
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://exam.mova.gov.ua/.
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Зазначення персональних даних фізичної особи, з метою формування особистого електронного кабінету
Умови і випадки надання

Рівень володіння державною мовою підтверджує:

1) державний сертифікат;

2) витяг з Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою, що підтверджує видачу особі державного сертифіката;

3) документ про повну загальну середню освіту у випадках, визначених частиною третьою статті 10  Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".


Витяг з Реєстру - сформований в електронній формі за допомогою програмних засобів ведення Реєстру та засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки документ, що містить актуальну на дату і час його формування інформацію про видані та/або анульовані державні сертифікати та має обов’язкове посилання на Реєстр.


Надання витягу з Реєстру забезпечується за допомогою програмних засобів та засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки шляхом формування такого витягу, який розміщується в особистому електронному кабінеті фізичної особи для доступу до нього з метою перегляду, копіювання та друку.


Формування витягу з Реєстру в електронній формі здійснюється автоматично програмними засобами з урахуванням зазначених відомостей пошуку, а саме: прізвища, власного імені, по батькові (за наявності) власника державного сертифіката та/або серійного номера державного сертифіката.


Витяг з Реєстру містить таку інформацію:

1) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи, яка формує запит на отримання витягу, номер, дату та час запиту;

2) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) власника державного сертифіката;

3) серійний номер і дату видачі державного сертифіката;

4) про рівень володіння державною мовою власника державного сертифіката;

5) дату і номер запису в Реєстрі про внесення інформації про видачу державного сертифіката;

6) дату і номер запису в Реєстрі про анулювання державного сертифіката (за наявності);

7) номер, дату і час формування витягу з Реєстру.

Результат та способи отримання результату
Формування витягу з Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою в електронній формі
Отримати результати надання послуги заявник може особисто чи на сайті: https://exam.mova.gov.ua/.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
1 день (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Відсутні дані у Реєстрі
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Який строк дії державного сертифіката?
Державний сертифікат про рівень володіння державною мовою діє безстроково.