Внесення фільмів до Державного реєстру фільмів

Ідентифікатор послуги
02526
Строк
5 днів (робочі)
Повна назва
Внесення фільмів до Державного реєстру фільмів
Інформація про послугу
Для внесення фільму до Реєстру суб’єкт кінематографії, якому належить або який має намір отримати право на розповсюдження та/або демонстрування фільму на території України, надсилає на адресу електронної пошти Держкіно в електронній формі або заповнює відповідну електронну форму на офіційному веб-сайті Держкіно. У разі продовження строку дії прав на фільм, визначеного угодами (контрактами, договорами), заявник подає заяву в довільній формі до Держкіно разом із документами, що підтверджують продовження такого строку. За результатом розгляду поданих документів Держкіно в разі необхідності вносить відповідні зміни до Реєстру протягом 10 робочих днів. Строк розгляду заяви може бути продовжений на 15 робочих днів у разі необхідності перегляду фільму експертною комісією, про що Держкіно повідомляє заявнику шляхом надсилання листа на адресу електронної пошти, зазначеної в заяві.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державне агентство України з питань кіно
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, електронною поштою.
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
заява про внесення фільму до Державного реєстру фільмів за формою, встановленою Держкіно
анотація до фільму
дані про прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) режисера-постановника, автора сценарію, композитора, оператора-постановника, художника-постановника, продюсера, основного акторського складу
інформація про вид документа (угода, контракт, договір), який підтверджує надання власником виключних прав на фільм дозволу та передачу прав на розповсюдження та/або демонстрування фільму на території України, його реквізити, сторони, строк дії. Суб’єкт кінематографії може додатково надати засвідчену в установленому законодавством порядку копію угоди (контракту, договору) або іншого документа, який підтверджує надання власником виключних прав на фільм дозволу та передачу прав на розповсюдження та/або демонстрування фільму на території України. До копій документів, складених іноземною мовою, додаються засвідчені в установленому законодавством порядку копії таких документів у перекладі українською мовою
цифровий носій із записом фільму або посилання на електронний ресурс, на якому дубльований (озвучений, субтитрований) державною мовою фільм доступний для перегляду. У разі неможливості надання відповідного цифрового носія або посилання на електронний ресурс допускається можливість перегляду фільму в кінозалі, дубльованого (озвученого, субтитрованого) українською мовою на території України в установленому законодавством порядку представниками Держкіно та членами експертної комісії з питань розповсюдження та/або демонстрування фільмів при Держкіно (далі — експертна комісія), яка утворюється Держкіно
Умови і випадки надання

Для внесення фільму до Реєстру суб’єкт кінематографії, якому належить або який має намір отримати право на розповсюдження та/або демонстрування фільму на території України, надсилає на адресу електронної пошти Держкіно в електронній формі або заповнює відповідну електронну форму на офіційному веб-сайті Держкіно.


Відповідальність за достовірність інформації, поданої до Держкіно, для внесення фільму до Реєстру несе суб’єкт кінематографії, який звернувся із заявою (далі — заявник).


Новий запис у Реєстрі створюється в тому разі, коли фільм реєструється вперше. У разі перегляду умов розповсюдження та/або демонстрування фільму інформація вноситься до поточного запису в Реєстрі одночасно з описом внесених змін.


У разі коли фільм вже внесено до Реєстру за заявою іншого суб’єкта кінематографії, Держкіно залишає заяву без розгляду.


Результат та способи отримання результату
Внесення фільму до Державного реєстру фільмів
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника.

Строк та вартість надання послуги

Фільм вноситься до Державного реєстру фільмів протягом 5 робочих днів з дня подання заяви
Адміністративний збір
За внесення фільму до Державного реєстру фільмів справляється плата у розмірі 5% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року, в якому подаються документи для внесення фільму до Реєстру
Строк надання
5 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
наявні обставини, передбачені частинами першою — четвертою статті 15-1 Закону України “Про кінематографію"
одним із учасників фільму є фізична особа, включена до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, який складає, оприлюднює та оновлює МКІП на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, СБУ, Національної ради з питань телебачення і радіомовлення
заява чи інші документи, подані заявником, не відповідають вимогам Закону України “Про кінематографію” та Положення про Державний реєстр фільмів
у фільмі є заклики до насильницької зміни, повалення конституційного ладу, розв’язування або ведення агресивної війни або воєнного конфлікту; до порушення територіальної цілісності України, ліквідації незалежності України чи інформація, яка їх виправдовує чи пропагує; інформація, що принижує або зневажає державну мову; висловлювання, що розпалюють ненависть, ворожнечу або жорстокість до окремих осіб чи груп за національною, расовою чи релігійною ознакою; пропаганда або заклик до тероризму та терористичних актів чи інформація, що їх виправдовує або схвалює; матеріали, що заохочують сексуальну експлуатацію та насильство над дітьми, демонструють статеві відносини дітей, використовують образ дітей (візуальний запис образу дітей) у видовищних заходах сексуального чи еротичного характеру; пропаганда вживання наркотичних засобів, психотропних речовин, що підтверджується висновком експертної комісії
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Який порядок внесення плати за платну адміністративну послугу?
Оплата адміністративної послуги здійснюється у гривнях за реквізитами, вказаними у листі на оплату за внесення фільму до Державного реєстру фільмів
Які розміри адміністративного збору за платну адміністративну послугу?
За внесення фільму до Державного реєстру фільмів справляється плата у розмірі 5 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року, в якому подаються документи для внесення фільму до Реєстру.
Як подати документи для внесення фільму до Державного реєстру фільмів?
Для внесення фільму до Реєстру суб’єкт кінематографії, якому належить або який має намір отримати право на розповсюдження та/або демонстрування фільму на території України, надсилає на адресу електронної пошти Держкіно в електронній формі. Офіційна адреса електронної пошти Держкіно: info@usfa.gov.ua
У який строк надається послуга?
За результатом розгляду поданих документів протягом п’яти робочих днів із дня подання заяви Держкіно приймає рішення про внесення фільму до Державного реєстру фільмів шляхом видання наказу. Строк розгляду заяви може бути продовжений на 15 робочих днів у разі необхідності перегляду фільму експертною комісією, про що Держкіно повідомляє заявнику шляхом надсилання листа на адресу електронної пошти, зазначеної в заяві.
Які індекси глядацької аудиторії можуть встановлюватися для фільму?
“ДА”(дитяча аудиторія)—індекс, що встановлюється для фільмів, які спеціально створені для дітей і доступні за сюжетом для дитячого сприйняття. Такі фільми характеризує відсутність грубості, насильства, жорстокості, непристойних виразів у будь-якій формі; “ЗА”(загальна аудиторія)—індекс, що встановлюється для фільмів, які розраховані на сімейний перегляд та порушують теми, що однаково цікаві та зрозумілі більшості глядачів, окрім дітей віком до 6 років. У них забороняється демонстрування будь-яких сцен, що містять натуралістичний показ жорстокості та насильства. Реалії складної дійсності повинні відображатися з максимальною умовністю. “12”—індекс, що встановлюється для фільмів, перегляд яких можливий дітьми від 12 років тільки у присутності батьків у зв’язку з тим, що такі фільми можуть містити деякі сцени, які батьки вважатимуть неприйнятними для самостійного перегляду дітьми; “16”—індекс, що встановлюється для фільмів, перегляд яких забороняється особам віком до 16 років у зв’язку з тим, що фільми можуть містити такі сцени з обмеженим ступенем насильства та жорстокості, як бійки, застосування зброї без надмірного кровопролиття, обмежене зображення нещасного випадку або катастрофи, а також сцени, що включають короткі та епізодичні зображення оголеності, епізодичне використання ненормативної лексики, що присутні в оригіналі за задумом режисера і необхідні для розвитку сюжету. Такі сцени повинні бути короткими за хронометражем (до трьох хвилин) та їх необхідність повинна бути виправдана логікою сюжету. Встановлення зазначеного індексу допускається для фільмів, які мають художню цінність, створені з урахуванням сучасних напрямів кіно або молодіжної субкультури; “18”—індекс, що встановлюється для фільмів, перегляд яких забороняється особам віком до 18 років у зв’язку з тим, що такі фільми можуть містити сцени насильства, жорстокості, зображення катастроф, жахів, відвертої оголеності, імітації інтимних стосунків. Їх наявність повинна бути виправдана логікою сюжету.