Будівництво та нерухомість

Архітектурно-будівельна діяльність

Внесення змін до переліку експертних організацій, що здійснюють експертизу проектів будівництва Оформлення паспорта прив'язки тимчасової споруди торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення Надання повідомлення про відповідність намірів щодо місця розташування тимчасової споруди містобудівній документації, будівельним нормам Продовження строку дії паспорта прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності Видача дозволу на виконання будівельних робіт Подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт Надання дубліката будівельного паспорта забудови земельної ділянки Повідомлення про можливість розміщення тимчасової споруди торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення Надання витягу з містобудівної документації Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта Реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації (щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт) Реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації, щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1) Анулювання дозволу на виконання будівельних робіт за заявою замовника Реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта Внесення змін до повідомлення про початок виконання будівельних робіт Подання повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорту Внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки Професійна атестація виконавців робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури Скасування повідомлення про початок виконання підготовчих робіт за заявою замовника Внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки Скасування повідомлення про початок виконання будівельних робіт за заявою замовника Повідомлення про погодження намірів щодо влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів або їх розумного пристосування Реєстрація декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду Внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих робіт Подання повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1) Реєстрація зміни даних у дозволі на виконання будівельних робіт Внесення змін до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки Внесення змін до паспорта прив'язки тимчасової споруди торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення Внесення змін до паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності Коригування адреси об’єкту будівництва у зв’язку з коригуванням проектної документації, що впливає на визначення адреси об’єкта нового будівництва (зміна розташування об’єкта, головного входу, зміна кількості об’єктів тощо) Продовження строку дії паспорта прив'язки тимчасової споруди торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення Надання містобудівних умов та обмежень для проектування об'єкта будівництва на території зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення Погодження обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами Внесення змін до декларації про готовність об'єкта до експлуатації Прийняття рішення про включення до переліку експертних організацій, що здійснюють експертизу проектів будівництва Внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих робіт Внесення змін до містобудівних умов та обмежень для проектування об'єкта будівництва на території зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення Прийняття рішення про виключення експертної організації з Переліку експертних організацій, що здійснюють експертизу проектів будівництва за зверненням експертної організації Подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорту Скасування містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

Благоустрій

Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами у межах населеного пункту Видача дозволу на порушення об’єктів благоустрою Включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустральних (промислових) парків Продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Переоформлення дозволу на порушення об’єктів благоустрою Анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами Видача дозволу на перепоховання останків померлих Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони Встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад Видача ордера на видалення зелених насаджень Анулювання дозволу на порушення об’єктів благоустрою Визначення меж територій пам'яток місцевого значення та затвердження їхніх зон охорони Видача акта обстеження зелених насаджень

Нерухоме майно

Надання інформації (відомостей або витягу) з Єдиного реєстру об’єктів державної власності Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, скасування рішення державного реєстратора (за судовим рішенням) Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна Державна реєстрація речового права, похідного від права власності Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно Надання згоди на здійснення поточного та/або капітального ремонту орендованого майна за рахунок орендаря Продовження договору оренди державного чи комунального майна Включення об’єкта оренди до Переліку другого типу Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, права довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язання на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва Надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень державного чи комунального майна Надання згоди на здійснення поточного та/або капітального ремонту орендованого майна, яка дає право на зарахування витрат орендаря в рахунок орендної плати Присвоєння адреси самочинно збудованому об’єкту нерухомого майна, на яке визнано право власності за рішенням суду Прийняття рішення про зміну адреси об’єкта нерухомого майна Включення об’єкта оренди до Переліку першого типу Присвоєння адреси об’єкту будівництва та об’єкту нерухомого майна, яким надано будівельний паспорт або містобудівні умови та обмеження до набрання чинності Тимчасовим порядком реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна Заборона вчинення реєстраційних дій Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Житловий фонд

Видача охоронного свідоцтва (броні) на жиле приміщення державного і громадського житлового фонду Видача дубліката свідоцтва про право власності Видача свідоцтва про право власності Прийняття рішення про надання громадянам житла з житлового фонду соціального призначення Внесення змін до облікових справ громадян, які потребують поліпшення житлових умов Взяття на облік громадян, які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання Внесення до реєстру осіб, які бажають брати участь у програмі будівництва (придбання) доступного житла Оформлення обміну жилих приміщень та видача обмінних ордерів Включення житлового приміщення до числа службових Видача довідки про невикористання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду Взяття громадян на соціальний квартирний облік Внесення змін до свідоцтва про право власності на державне приватизоване житло Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі Видача ордера на службове жиле приміщення Видача довідки про перебування на квартирному обліку Видача ордера на жиле приміщення Взяття на облік громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу Прийняття рішення про переведення дачних і садових будинків у жилі будинки Надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил на придбання житла Рішення щодо продовження строку проживання в жилих приміщеннях з фондів житла для тимчасового проживання Надання дозволу на переобладнання і перепланування жилих будинків, жилих і нежилих у жилих будинках приміщень Виключення житлового приміщення з числа службових