Будівництво та нерухомість

Архітектурно-будівельна діяльність

Видача дозволу на виконання будівельних робіт Реєстрація зміни даних у дозволі на виконання будівельних робіт Анулювання дозволу на виконання будівельних робіт за заявою замовника Подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорту Скасування повідомлення про початок виконання будівельних робіт за заявою замовника Внесення змін до повідомлення про початок виконання будівельних робіт Подання повідомлення про початок будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1) Подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт Внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих робіт Скасування повідомлення про початок виконання підготовчих робіт за заявою замовника Подання повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1) Подання повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорту Реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації (щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт) Реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації, щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1) Реєстрація декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду Реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта Внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих робіт Внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт Внесення змін до декларації про готовність об'єкта до експлуатації Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки Надання дубліката будівельного паспорта забудови земельної ділянки Внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки Внесення змін до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки Внесення змін до містобудівних умов та обмежень для проектування об'єкта будівництва на території зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності Продовження строку дії паспорта прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності Внесення змін до паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта Надання викопіювання з генеральних планів, топографо-геодезичних планів населених пунктів територіальної громади Видача погодження забудови площ залягання корисних копалин місцевого значення Проведення технічної інвентаризації з видачею технічного паспорту Видача довідки про сплату пайової участі замовника будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Подання заяви про припинення права, набутого на підставі повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорту Видача Акта закладення проектної (робочої) документації до страхового фонду документації України Подання заяви про скасування містобудівних умов та обмежень Повідомлення про погодження намірів щодо влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів або їх розумного пристосування Подання заяви про внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки Рішення про внесення змін до детального плану території Надання дозволу на утеплення фасадів Видача технічних умов на будівництво та реконструкцію зливової каналізації Надання розрахунку пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Внесення змін до паспорта прив'язки тимчасової споруди торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення Коригування адреси об’єкту будівництва у зв’язку з коригуванням проектної документації, що впливає на визначення адреси об’єкта нового будівництва (зміна розташування об’єкта, головного входу, зміна кількості об’єктів тощо) Видача довідки про перейменування вулиці Продовження строку дії паспорта прив'язки тимчасової споруди торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення Надання дозволу на встановлення тимчасового збірно-розбірного гаража у масиві багатоквартирної житлової забудови Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди – металевого гаража Видача довідки про те, хто являється забудовником Надання містобудівних умов та обмежень для проектування об'єкта будівництва на території зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення Погодження містобудівних та архітектурних проектних рішень об’єктів, розташованих в історичній частині міста, історичних ареалах, на магістралях та площах загальноміського значення Переоформлення паспорту прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності Надання копії містобудівних умов та обмежень для проектування об'єкта будівництва Анулювання паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності Погодження обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами Прийняття рішення про включення до переліку експертних організацій, що здійснюють експертизу проектів будівництва Подання декларації із виправленням технічної помилки у декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду Надання дозволу на завершення самочинно розпочатого будівництва (реконструкції) та погодження самочинно здійсненого будівництва (реконструкції) Внесення змін до переліку експертних організацій, що здійснюють експертизу проектів будівництва Оформлення раніше виконаних перепланувань (реконструкції без зміни цільового призначення) жилих та нежилих приміщень Подання декларації із виправленням технічної помилки у декларації про готовність до експлуатації об’єкта з незначними наслідками (СС1) Оформлення паспорта прив'язки тимчасової споруди торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення Надання повідомлення про відповідність намірів щодо місця розташування тимчасової споруди містобудівній документації, будівельним нормам Повідомлення про можливість розміщення тимчасової споруди торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення Внесення змін до декларації про готовність об’єкта до експлуатації (щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт) Затвердження детального плану території Надання витягу з містобудівної документації Надання дозволу на укладання договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення стаціонарної тимчасової споруди або пересувної тимчасової споруди Зміна відомостей, зазначених у документах, для проведення професійної атестації виконавців робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури Подання заяви про можливість розміщення тимчасової споруди торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності Запит про надання копій матеріалів технічної інвентаризації Оформлення та реєстрація будинкових книг у разі втрати або для новоутворених будинків Подання заяви про виконання вимог паспорта прив'язки тимчасової споруди торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності Подання заяви про коригування адреси об'єкта нерухомого майна Професійна атестація виконавців робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури Погодження проектної містобудівної документації Прийняття рішення про виключення експертної організації з Переліку експертних організацій, що здійснюють експертизу проектів будівництва за зверненням експертної організації Надання дозволу на тимчасове зберігання будівельного матеріалу Видача довідки про адресу об’єкта нерухомого майна Видача Акта закладення технічної документації до страхового фонду документації України Надання витягу з плану зонування Скасування містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки Видача дубліката зареєстрованої декларації про готовність об’єкта до експлуатації Скасування будівельного паспорту забудови земельної ділянки Надання дозволу на виділення в окреме користування господарського, підвального та іншого приміщення

Благоустрій

Видача дублікату дозволу на порушення об’єктів благоустрою Видача дозволу на порушення об’єктів благоустрою Переоформлення дозволу на порушення об’єктів благоустрою Анулювання дозволу на порушення об’єктів благоустрою Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами у межах населеного пункту Продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами Анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Видача дозволу на перепоховання останків померлих Видача ордера на видалення зелених насаджень Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони Надання місця на розміщення тимчасових натяжних рекламних засобів на дорожніх металевих огородженнях Надання висновку про можливість заміни існуючої чи встановлення нової огорожі Продовження строку дії технічного паспорту вивіски Рішення про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів Надання рішення про закріплення об’єкта благоустрою для утримання території в належному санітарному стані (для підприємств, установ, організацій, суб’єктів підприємницької діяльності, фізичних осіб-підприємців, громадян, об’єднань співвласників багатоквартирного будинку тощо) Встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад Погодження місця розташування тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності Видача дозволу на встановлення дорожніх знаків на дорогах місцевого значення Реєстрація та введення до електронного реєстру обліку вивісок Визначення можливості повторного розміщення літнього торгового майданчика Надання згоди на розроблення детального плану територій Припинення дії технічного паспорта вивіски Погодження паспорта опорядження фасаду будівлі (споруди) Погодження (перепогодження) паспорта літнього/всесезонного торгового майданчика Розірвання договору про надання місця на розміщення тимчасових виносних спеціальних конструкцій (штендерів) Надання дозволу на організацію ринку / ярмарку Подовження терміну дії погодження режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, відпочинку та розваг Видача довідки про дозвіл на встановлення реклами Надання дозволу на проведення ремонту, обладнання, реконструкції фасадів будинків та споруд Видача дубліката паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності Оформлення дублікату погодження режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, відпочинку та розваг Визначення можливості розміщення літнього торгового майданчика Погодження технічного паспорта вивіски Внесення змін у дозвіл на розміщення зовнішньої реклами Надання рішення про закріплення об’єкта благоустрою для утримання території в належному санітарному стані (для пересувної тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності) Прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу Встановлення за погодженням з власником зручного для населення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, відпочинку та розваг Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Погодження схеми організації дорожнього руху Продовження терміну дії ордера на видалення зелених насаджень Прийняття рішення про продовження строку пріоритету на місце розташування рекламного засобу Погодження на розміщення об’єктів пересувної та дрібної стаціонарної мережі з надання послуг у сфері відпочинку і розваг (цирки) Визначення можливості продовження строку розміщення засобу пересувної мережі Надання рішення про закріплення об'єкта благоустрою для утримання території в належному санітарному стані для приватного сектору Видача дубліката дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Видача дозволу на експлуатацію малих та спортивних суден на базах відпочинку Надання місця на розміщення тимчасових виносних спеціальних конструкцій (штендерів) Надання рішення про закріплення об’єкта благоустрою для утримання території в належному санітарному стані для стаціонарної тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності Визначення меж територій пам'яток місцевого значення та затвердження їхніх зон охорони Анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Видача акта обстеження зелених насаджень Надання рішення про закріплення об’єкта благоустрою для утримання території в належному санітарному стані (для рекламного засобу) Внесення змін до технічного паспорта вивіски Видача дублікату дозволу на розміщення зовнішньої реклами Визначення можливості розміщення засобу пересувної мережі Надання дозволу на влаштування вітрин, балконів

Нерухоме майно

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, права довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язання на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва Надання інформації (відомостей або витягу) з Єдиного реєстру об’єктів державної власності Державна реєстрація речового права, похідного від права власності Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, скасування рішення державного реєстратора (за судовим рішенням) Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна Заборона вчинення реєстраційних дій Передача в суборенду нежитлових приміщень міської комунальної власності Включення об’єкта оренди до Переліку другого типу Надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень державного чи комунального майна Надання виписки із погосподарської книги Надання згоди на здійснення поточного та/або капітального ремонту орендованого майна, яка дає право на зарахування витрат орендаря в рахунок орендної плати Присвоєння адреси самочинно збудованому об’єкту нерухомого майна, на яке визнано право власності за рішенням суду Прийняття рішення про зміну адреси об’єкта нерухомого майна Передача в тимчасове безоплатне користування нежитлових приміщень міської комунальної власності Включення об’єкта оренди до Переліку першого типу Присвоєння адреси об’єкту будівництва та об’єкту нерухомого майна, яким надано будівельний паспорт або містобудівні умови та обмеження до набрання чинності Тимчасовим порядком реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна Включення об’єкта комунального майна до переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу Прийняття рішення про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна Надання довідки про рік будівництва житлового будинку Продовження строку оренди нежитлових приміщень міської комунальної власності Відкриття погосподарського номера Видача довідки про фактичне управління спадковим майном Надання згоди на здійснення поточного та/або капітального ремонту орендованого майна за рахунок орендаря Продовження договору оренди державного чи комунального майна Видача довідки про належність домоволодіння та зареєстрованих в ньому осіб

Житловий фонд

Видача свідоцтва про право власності Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов Внесення змін до свідоцтва про право власності на державне приватизоване житло Видача довідки про невикористання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду Видача дубліката свідоцтва про право власності Внесення змін до облікових справ громадян, які потребують поліпшення житлових умов Надання дозволу на впорядкування нумерації квартир та присвоєння їм окремих номерів Включення житлового приміщення до числа службових Взяття громадян на соціальний квартирний облік Видача довідки про загальну характеристику житла Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі Видача ордера на службове жиле приміщення Видача довідки про перебування на квартирному обліку Видача довідки про статус житлового приміщення житлового фонду Видача ордера на жиле приміщення Взяття на облік громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу Зняття з квартирного обліку Надання дозволу на переоформлення договору найму жилого приміщення Прийняття рішення про переведення дачних і садових будинків у жилі будинки Прийняття рішення про визнання жилого будинку (жилого приміщення) таким, що не відповідає санітарним і технічним вимогам та є непридатним для проживання Надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил на придбання житла Виключення житлового приміщення з числа службових Прийняття рішення про використання непридатного для проживання жилого будинку (жилого приміщення) в інших цілях або про знесення цього будинку Видача охоронного свідоцтва (броні) на жиле приміщення державного і громадського житлового фонду Прийняття рішення про переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі Погашення правової документації на домоволодіння Прийняття рішення про надання громадянам житла з житлового фонду соціального призначення Зміна статусу квартири двоквартирного житлового будинку Видача довідки про участь (неучасть) в приватизації житла державного житлового фонду Надання дозволу на приєднання звільненого житлового приміщення до житлового Прийняття рішення про переведення нежилих приміщень у жилі Видача ордеру на вселення в кімнату гуртожитку Оформлення обміну жилих приміщень та видача обмінних ордерів Затвердження спільних рішень адміністрацій та профспілкових комітетів про взяття громадян на квартирний облік за місцем роботи Надання житлового приміщення, що звільнилось у квартирі Надання дозволу на переобладнання і перепланування жилих будинків, жилих і нежилих у жилих будинках приміщень Внесення до реєстру осіб, які бажають брати участь у програмі будівництва (придбання) доступного житла Рішення щодо продовження строку проживання в жилих приміщеннях з фондів житла для тимчасового проживання Взяття на облік громадян, які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання