Будівництво та нерухомість

Архітектурно-будівельна діяльність

Реєстрація зміни даних у дозволі на виконання будівельних робіт Анулювання дозволу на виконання будівельних робіт за заявою замовника Подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорту Скасування повідомлення про початок виконання будівельних робіт за заявою замовника Подання повідомлення про початок будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1) Внесення змін до повідомлення про початок виконання будівельних робіт Подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт Подання повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1) Подання повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорту Скасування повідомлення про початок виконання підготовчих робіт за заявою замовника Внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих робіт Реєстрація декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду Реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації, щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1) Реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації (щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт) Внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт Реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта Внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих робіт Внесення змін до декларації про готовність об'єкта до експлуатації Надання дубліката будівельного паспорта забудови земельної ділянки Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки Внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки Внесення змін до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки Внесення змін до містобудівних умов та обмежень для проектування об'єкта будівництва на території зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності Продовження строку дії паспорта прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності Внесення змін до паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта Продовження строку дії паспорта прив'язки тимчасової споруди торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення Надання дозволу на встановлення тимчасового збірно-розбірного гаража у масиві багатоквартирної житлової забудови Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди – металевого гаража Надання містобудівних умов та обмежень для проектування об'єкта будівництва на території зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення Переоформлення паспорту прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності Погодження обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами Прийняття рішення про включення до переліку експертних організацій, що здійснюють експертизу проектів будівництва Внесення змін до переліку експертних організацій, що здійснюють експертизу проектів будівництва Оформлення раніше виконаних перепланувань (реконструкції без зміни цільового призначення) жилих та нежилих приміщень Оформлення паспорта прив'язки тимчасової споруди торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення Надання повідомлення про відповідність намірів щодо місця розташування тимчасової споруди містобудівній документації, будівельним нормам Повідомлення про можливість розміщення тимчасової споруди торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення Затвердження детального плану території Надання витягу з містобудівної документації Зміна відомостей, зазначених у документах, для проведення професійної атестації виконавців робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури Запит про надання копій матеріалів технічної інвентаризації Професійна атестація виконавців робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури Надання викопіювання з генеральних планів, топографо-геодезичних планів населених пунктів територіальної громади Видача погодження забудови площ залягання корисних копалин місцевого значення Проведення технічної інвентаризації з видачею технічного паспорту Видача довідки про сплату пайової участі замовника будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Повідомлення про погодження намірів щодо влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів або їх розумного пристосування Рішення про внесення змін до детального плану території Надання дозволу на утеплення фасадів Надання розрахунку пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Внесення змін до паспорта прив'язки тимчасової споруди торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення Коригування адреси об’єкту будівництва у зв’язку з коригуванням проектної документації, що впливає на визначення адреси об’єкта нового будівництва (зміна розташування об’єкта, головного входу, зміна кількості об’єктів тощо) Видача довідки про перейменування вулиці Надання дозволу на виділення в окреме користування господарського, підвального та іншого приміщення Прийняття рішення про виключення експертної організації з Переліку експертних організацій, що здійснюють експертизу проектів будівництва за зверненням експертної організації Надання дозволу на тимчасове зберігання будівельного матеріалу Видача довідки про адресу об’єкта нерухомого майна Надання витягу з плану зонування Скасування містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

Благоустрій

Видача дозволу на порушення об’єктів благоустрою Переоформлення дозволу на порушення об’єктів благоустрою Анулювання дозволу на порушення об’єктів благоустрою Включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустральних (промислових) парків Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами у межах населеного пункту Продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами Видача дозволу на перепоховання останків померлих Видача ордера на видалення зелених насаджень Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони Розірвання договору про надання місця на розміщення тимчасових виносних спеціальних конструкцій (штендерів) Надання дозволу на організацію ринку / ярмарку Подовження терміну дії погодження режиму роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг Надання дозволу на проведення ремонту, обладнання, реконструкції фасадів будинків та споруд Погодження технічного паспорта вивіски Внесення змін у дозвіл на розміщення зовнішньої реклами Прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Прийняття рішення про продовження строку пріоритету на місце розташування рекламного засобу Погодження на розміщення об’єктів пересувної та дрібної стаціонарної мережі з надання послуг у сфері відпочинку і розваг (цирки) Надання висновку про можливість заміни існуючої чи встановлення нової огорожі Рішення про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів Встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад Погодження місця розташування тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності Видача дозволу на встановлення дорожніх знаків на дорогах місцевого значення Надання згоди на розроблення детального плану територій Припинення дії технічного паспорта вивіски Погодження паспорта опорядження фасаду будівлі (споруди) Визначення меж територій пам'яток місцевого значення та затвердження їхніх зон охорони Анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Надання дозволу на влаштування вітрин, балконів Видача акта обстеження зелених насаджень Внесення змін до технічного паспорта вивіски

Нерухоме майно

Державна реєстрація речового права, похідного від права власності Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, скасування рішення державного реєстратора (за судовим рішенням) Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна Заборона вчинення реєстраційних дій Прийняття рішення про зміну адреси об’єкта нерухомого майна Включення об’єкта оренди до Переліку першого типу Присвоєння адреси об’єкту будівництва та об’єкту нерухомого майна, яким надано будівельний паспорт або містобудівні умови та обмеження до набрання чинності Тимчасовим порядком реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна Прийняття рішення про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна Продовження строку оренди нежитлових приміщень міської комунальної власності Надання згоди на здійснення поточного та/або капітального ремонту орендованого майна за рахунок орендаря Продовження договору оренди державного чи комунального майна Включення об’єкта оренди до Переліку другого типу Надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень державного чи комунального майна Надання згоди на здійснення поточного та/або капітального ремонту орендованого майна, яка дає право на зарахування витрат орендаря в рахунок орендної плати Присвоєння адреси самочинно збудованому об’єкту нерухомого майна, на яке визнано право власності за рішенням суду

Житловий фонд

Внесення змін до свідоцтва про право власності на державне приватизоване житло Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов Видача довідки про невикористання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду Видача дубліката свідоцтва про право власності Внесення змін до облікових справ громадян, які потребують поліпшення житлових умов Зняття з квартирного обліку Прийняття рішення про переведення дачних і садових будинків у жилі будинки Надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил на придбання житла Виключення житлового приміщення з числа службових Видача охоронного свідоцтва (броні) на жиле приміщення державного і громадського житлового фонду Прийняття рішення про надання громадянам житла з житлового фонду соціального призначення Надання дозволу на приєднання звільненого житлового приміщення до житлового Оформлення обміну жилих приміщень та видача обмінних ордерів Включення житлового приміщення до числа службових Взяття громадян на соціальний квартирний облік Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі Видача ордера на службове жиле приміщення Видача довідки про перебування на квартирному обліку Видача ордера на жиле приміщення Взяття на облік громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу Затвердження спільних рішень адміністрацій та профспілкових комітетів про взяття громадян на квартирний облік за місцем роботи Надання дозволу на переобладнання і перепланування жилих будинків, жилих і нежилих у жилих будинках приміщень Внесення до реєстру осіб, які бажають брати участь у програмі будівництва (придбання) доступного житла Рішення щодо продовження строку проживання в жилих приміщеннях з фондів житла для тимчасового проживання Взяття на облік громадян, які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання