Виготовлення копій документів страхового фонду документації України

Ідентифікатор послуги
02537
Строк
10 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Видача завдання на виготовлення копій документів страхового фонду документації України
Інформація про послугу
Послуга надається у разі, втрати або псування документа, необхідного для поставлення на виробництво, експлуатацію та ремонт продукції оборонного, мобілізаційного і господарського призначення, для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідування надзвичайних ситуацій та в особливий період, а також для збереження культурної спадщини.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державна архівна служба України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою.
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець, представницький орган місцевого самоврядування
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Умови і випадки надання

Втрата або псування документа, необхідного для поставлення на виробництво, експлуатацію та ремонт продукції оборонного, мобілізаційного і господарського призначення, для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідування надзвичайних ситуацій та в особливий період, а також для збереження культурної спадщини

Результат та способи отримання результату
Повідомлення користувачу про можливість виконання заявки на на забезпечення копіями документів страхового фонду документації України або відмову у її виконанні
Завдання на виготовлення копій документів страхового фонду документації України
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) або електронною поштою.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
10 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Невідповідність поданих документів вимогам законодавчих та інших нормативно-правових актів.
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Міністерство юстиції України
Адміністративний (позасудовий) порядок оскарження
Міністерство юстиції України
Спосіб подання скарги:
Електронною поштою
Особисто (письмова скарга)
Строк для подання скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 рік, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням), 30 календарних днів
Граничний строк розгляду скарги: У порядку, передбаченому Законом Україні «Про звернення громадян» (1 місяць від дня надходження. Якщо в місячний термін розглянути скаргу неможливо – строк може бути подовжено, при цьому загальний термін розгляду скарги не може перевищувати 45 днів)
У скарзі має бути зазначено:
Повне найменування (ім’я) оскаржувача, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника оскаржувача, якщо скарга подається представником
Зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку оскаржувача
Викладення обставин, якими оскаржувач обґрунтовує свої вимоги
Вимоги оскаржувача
Підпис оскаржувача або його представника із зазначенням дати складання скарги
Відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання
До скарги додаються: Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав оскаржувача, У випадку оскарження представником - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника оскаржувача
Посилання на нормативно-правові документи:

Часті питання та відповіді

На яких носіях інформації виготовляються копії документів страхового фонду?
Копії документів страхового фонду на замовлення користувачів можуть бути виготовлені на різних видах носіїв інформації: паперовому – повнорозмірні паперові копії з основних мікрофільмів СФД; мікрографічній плівці – копії з основних мікрофільмів СФД та мікрофіш СФД; електронному – копії документів СФД на електронних носіях інформації (далі – електронні копії).
Що таке забезпечення користувачів документами страхового фонду?
Забезпечення користувачів документами страхового фонду документації (далі – СФД) – це комплекс заходів щодо відтворення комплектів документів з мікроформ СФД, що здійснюються спеціальними установами страхового фонду документації України, які належать до сфери управління Укрдержархіву, і передачі їх користувачам відповідно до їх заявок.
Як захищені авторські права постачальників документів на інтелектуальну власність при використанні страхового фонду документації?
Відповідно до: статті 17 Закону України «Про страховий фонд документації України» постачальник документів і їх розробник (автор) мають право на гарантію охорони прав інтелектуальної власності, державної та іншої передбаченої законом таємниці, законних прав та інтересів власника та виробника у процесі формування, ведення та використання страхового фонду документації України відповідно до законодавства України; пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 01 листопада 2022 р. № 1229 «Про затвердження Положення про використання страхового фонду документації» використання страхового фонду документації України здійснюється з дотриманням авторських прав на інтелектуальну власність постачальників документів фонду та вимог законодавства про захист інформації. Крім того, згідно з вимогами пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 01 листопада 2022 р. № 1229 «Про затвердження Положення про використання страхового фонду документації» користувач, який не є постачальником документів, надає дозвіл постачальника документів СФД або копії документів, що підтверджують його право власності на документи чи правонаступництво, або відповідне рішення суду.
Чи є послуги з використання страхового фонду документації платними?
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 № 1553 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами державної системи страхового фонду документації у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації», спільного наказу МНС, Мінекономіки та Мінфіну від 09.11.2004 № 157/697/380 «Про затвердження порядку та умов надання платних послуг бюджетними установами державної системи страхового фонду документації у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації», зареєстрованого в Мін’юсті 10.03.2005 за № 292/10572, у мирний час підприємства СФД надають за плату послуги з використання страхового фонду документації. Оплата за послуги провадиться на основі договорів. Формування ціни на платну послугу з виготовлення копій документів страхового фонду проводиться згідно з розрахунком витрат, пов’язаних з організацією та наданням цієї послуги.
Які є підстави для відмови у виконанні заявки на забезпечення копіями документів СФД
відсутність інформації про документ СФД у Державному реєстрі документів страхового фонду документації України; невідповідність оформлення заявки на забезпечення копіями документів СФД встановленим вимогам; відсутність у користувача, який не є постачальником документів СФД, дозволу постачальника документів СФД або документів, що підтверджують його право власності на документи чи правонаступництво, або відповідного рішення суду; для заявок на забезпечення копіями документів СФД, що містять інформацію, яка є державною таємницею, — відсутність спеціального дозволу користувача на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.