Паливно-енергетичний комплекс та водопостачання

Електрична і теплова енергія

Відновлення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії Анулювання за заявою ліцензіата власної ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами Зупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії Відновлення дії ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії Відновлення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами Відновлення дії ліцензії на провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) Зупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії Відновлення дії ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу Відновлення дії ліцензії на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії Прийняття рішення про припинення дії надбавки до "зеленого" тарифу або аукціонної ціни за використання обладнання українського виробництва Зупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця Відновлення дії ліцензії на провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу Анулювання на підставі заяви ліцензіата власної ліцензії на право провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) Прийняття рішення про встановлення надбавки до "зеленого" тарифу або аукціонної ціни за використання обладнання українського виробництва Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) Відновлення дії ліцензії на провадження господарської діяльності зі здійснення функцій оператора ринку Анулювання на підставі заяви ліцензіата власної ліцензії на право провадження господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця Відновлення дії ліцензії на провадження господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії Зупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності зі здійснення функцій оператора ринку Анулювання на підставі заяви ліцензіата власної ліцензії на право провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії Анулювання на підставі заяви ліцензіата власної ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу Зупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами Проведення державної експертизи з енергозбереження з видачею експертного висновку (енерготехнологічна частина техніко-економічних обґрунтувань і проектів будівництва нових та розширення діючих об’єктів та підприємств з річним споживанням паливно-енергетичних ресурсів у тисячу і більше тонн у перерахунку на умовне паливо - за рішенням замовника у разі надання преференцій (субсидій, податкових або фінансово-кредитних пільг) за рахунок бюджетних коштів) Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії Зупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії Кваліфікація когенераційної установки Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності зі здійснення функцій оператора ринку Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії Анулювання на підставі заяви ліцензіата власної ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії Проведення державної експертизи з енергозбереження з видачею експертного висновку (проекти схем розвитку і розміщення продуктивних сил, проекти розвитку галузей народного господарства, територіальних схем енергозабезпечення, інша передпланова та передпроектна документація) Анулювання на підставі заяви ліцензіата власної ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії Відновлення дії ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії Зупинення дії ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії Анулювання на підставі заяви ліцензіата власної ліцензії на право провадження господарської діяльності зі здійснення функцій оператора ринку Анулювання на підставі заяви ліцензіата власної ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії Зупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії Прийняття рішення про встановлення/перегляд "зеленого" тарифу на електричну енергію Видача гарантії походження електричної енергії для суб’єктів господарювання, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії Встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії Анулювання на підставі заяви ліцензіата власної ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) Проведення державної експертизи з енергозбереження з видачею експертного висновку (проекти інструктивно-методичних та нормативно-технічних актів, будівельні норми і правила, документація на створення та придбання нової енергоємної техніки, технології і матеріалів, інші документи і матеріали, що регламентують всі види діяльності у сфері енергозбереження) Зупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності зі здійснення функцій оператора ринку Встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії Зупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерська діяльність)

Паливо, нафта та газ

Анулювання на підставі заяви ліцензіата власної ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування природного газу Розширення провадження виду господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом Зупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу Внесення змін до документів, що додавалися до заяви про видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування природного газу Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності зі зберігання (закачування, відбору) природного газу Підтвердження належності палива до альтернативного з видачею документа про ідентифікацію палива Відновлення дії ліцензії повністю або частково на провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом Зупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу Зупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності із зберігання (закачування, відбір) природного газу Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу Відновлення дії ліцензії на провадження господарської діяльності з розподілу природного газу Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування природного газу Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування природного газу Анулювання на підставі заяви ліцензіата власної ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом Анулювання на підставі заяви ліцензіата власної ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу Звуження провадження виду господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом Анулювання на підставі заяви ліцензіата власної ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу Внесення змін до документів, що додавалися до заяви про видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу Внесення змін до документів, що додавалися до заяви про видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу Зупинення власної ліцензії повністю або частково на право провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом Видача висновку про те, що товари, які використовуються для розвитку виробництва i забезпечення споживання бiологiчних видів палива, не виробляються та не мають аналогів в Україні Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом Анулювання на підставі заяви ліцензіата власної ліцензії на право провадження господарської діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу Відновлення дії ліцензії на провадження господарської діяльності з транспортування природного газу Відновлення дії ліцензії на провадження господарської діяльності із зберігання (закачування, відбір) природного газу Зупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування природного газу

Централізоване водопостачання та водовідведення

Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення Звуження провадження виду господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення Зупинення власної ліцензії повністю або частково на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення Анулювання ліцензії повністю або частково на на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення Розширення провадження виду господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення Погодження технологічних нормативів використання питної води Прийняття рішення про відключення власників (співвласників) будівель, у тому числі житлових будинків від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення Відновлення дії ліцензії повністю або частково на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

Ядерна енергія

Видача ліцензії на провадження діяльності, пов'язаної із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторною установкою Внесення змін до ліцензії на провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у зв'язку з наміром ліцензіата поширити дію ліцензії на додаткові джерела іонізуючого випромінювання, щодо поводження з якими встановлені умови ліцензії Внесення змін до ліцензії у сфері використання ядерної енергії у разі виявлення у процесі провадження діяльності або під час здійснення державного нагляду за виконанням умов ліцензії обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії Внесення змін до ліцензії на провадження діяльності з виробництва джерел іонізуючого випромінювання у разі зміни найменування або місцезнаходження ліцензіата - юридичної особи або прізвища, імені та по батькові, місця проживання ліцензіата - фізичної особи (без зміни місця провадження діяльності) Переоформлення ліцензії у сфері використання ядерної енергії у разі наміру ліцензіата внести до ліцензії зміни, що потребують перегляду спроможності заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами та правилами з ядерної та радіаційної безпеки Внесення змін до ліцензії у сфері використання ядерної енергії у разі зміни найменування або місцезнаходження ліцензіата - юридичної особи або прізвища, імені та по батькові, місця проживання ліцензіата - фізичної особи (без зміни місця провадження діяльності) Внесення змін до ліцензії у сфері використання ядерної енергії у разі наміру ліцензіата продовжити строк дії ліцензії Видача експлуатуючій організації ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки Переоформлення ліцензії на провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у разі реорганізації ліцензіата Внесення змін до ліцензії на провадження діяльності з виробництва джерел іонізуючого випромінювання у разі виявлення у процесі провадження діяльності або під час здійснення державного нагляду за виконанням умов ліцензії обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії Внесення змін до ліцензії на провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, до службових обов'язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, у разі виникнення під час дії ліцензії змін у відомостях, що містяться в цій ліцензії, в тому числі у зв'язку з призначенням особи на іншу ліцензовану посаду Видача експлуатуючій організації окремих письмових дозволів на виконання певних видів робіт чи операцій в рамках заходів щодо перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему Видача ліцензії на провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, до службових обов'язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки Видача експлуатуючій організації окремого дозволу на виконання певних видів робіт чи операцій на етапі експлуатації та закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів Внесення змін до ліцензії у разі наміру ліцензіата поширити дію ліцензії на додаткові ядерні установки, сховища для захоронення радіоактивних відходів, будівлі чи об'єкти, щодо поводження з якими встановлені умови ліцензії, а також розширити межі майданчика, на якому розміщено ядерну установку або сховище для захоронення радіоактивних відходів Видача експлуатуючій організації окремого дозволу на виконання певних видів робіт чи операцій на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки Видача сертифікатів про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів (сертифіката про затвердження конструкції пакувального комплекту) Видача експлуатуючій організації окремого дозволу на виконання певних видів робіт чи операцій на етапі зняття з експлуатації ядерної установки Видача ліцензії на провадження діяльності з виробництва джерел іонізуючого випромінювання Переоформлення ліцензії на провадження діяльності з виробництва джерел іонізуючого випромінювання у разі зміни місця або території провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії Внесення змін до ліцензії на провадження діяльності з підготовки персоналу для експлуатації ядерної установки у разі наміру продовжити строк дії ліцензії Переоформлення ліцензії на провадження діяльності з виробництва джерел іонізуючого випромінювання у разі реорганізації ліцензіата Видача експлуатуючій організації окремого дозволу на експлуатацію ядерної установки після виникнення радіаційних аварійних ситуацій або реалізації проектних вихідних подій з радіаційними наслідками, або перевищення проектних експлуатаційних меж пошкодження ядерного палива Видача дозволу на використання земель і водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об'єкта Внесення змін до ліцензії на провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у зв'язку з внесенням змін до чинних, набранням чинності новими нормативно-правовими актами з ядерної та радіаційної безпеки Внесення змін до ліцензії на виробництво джерел іонізуючого випромінювання у разі наміру ліцензіата продовжити строк дії ліцензії Видача експлуатуючій організації окремого дозволу на пуск ядерної установки після плановопопереджувального ремонту з перевантаженням активної зони Видача ліцензії на провадження діяльності з видобування, переробки уранових руд Анулювання ліцензії у сфері використання ядерної енергії Внесення змін до ліцензії на провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у зв'язку з виявленням у процесі провадження діяльності або під час здійснення державного нагляду за виконанням умов ліцензії обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії Переоформлення ліцензії на провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у разі зміни місця або території провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії Видача дубліката ліцензії у сфері використання ядерної енергії Видача ліцензії на провадження діяльності з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання Внесення змін до ліцензії на провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у зв'язку зі зміною найменування або місцезнаходження ліцензіата - юридичної особи або прізвища, імені та по батькові, місця проживання ліцензіата - фізичної особи (без зміни місця провадження діяльності) Переоформлення ліцензії у сфері використання ядерної енергії у разі зміни місця або території провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання Внесення змін до ліцензії на виробництво джерел іонізуючого випромінювання у разі внесення змін до чинних, набрання чинності новими нормативними актами з питань ядерної та радіаційної безпеки Переоформлення ліцензії у сфері використання ядерної енергії у разі реорганізації ліцензіата Внесення змін до ліцензії у сфері використання ядерної енергії у разі внесення змін до чинних, набрання чинності новими нормативно-правовими актами з питань ядерної та радіаційної безпеки Внесення змін до ліцензії на провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у зв'язку з наміром ліцензіата продовжити строк дії ліцензії Переоформлення ліцензії на провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у разі виявлення ліцензіатом наміру внести зміни до ліцензії, що потребують перегляду спроможності заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки