Встановлення/перегляд "зеленого" тарифу на електричну енергію

Ідентифікатор послуги
01631
Строк
до 30 днів
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Прийняття рішення про встановлення/перегляд "зеленого" тарифу на електричну енергію
Інформація про послугу
"Зелений" тариф встановлюється для кожного суб’єкта господарювання, який виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії, за кожним видом альтернативної енергії, для якого Законом визначений коефіцієнт "зеленого" тарифу, та для кожного об’єкта електроенергетики або для кожної черги будівництва електростанції (пускового комплексу).

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява щодо встановлення/перегляду "зеленого" тарифу за встановленою формою https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/74/f487750n69.doc
Пояснювальна записка з детальною інформацією про суб’єкта господарювання (форма власності, установлена потужність, корисний відпуск електричної енергії та інші характеристики об’єкта електроенергетики)
Зведений кошторис фактичних витрат будівництва об’єкта електроенергетики (вартість генеруючого обладнання, вартість будівельних та пусконалагоджувальних робіт, вартість приєднання електроустановок до електричних мереж, вартість іншого енергетичного обладнання та споруд, розташованих на об’єкті електроенергетики, що є невід’ємною частиною об’єкта електроенергетики)
Копія зареєстрованого повідомлення про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт, виданих відповідно до вимог Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466
Копія зареєстрованої декларації про готовність об'єкта (черги його будівництва (пускового комплексу)) до експлуатації або сертифіката, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта (черги його будівництва (пускового комплексу)) проєктній документації та підтверджує його готовність до експлуатації з відповідним актом готовності до експлуатації, виданих відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461
Копія пояснювальної записки проєкту будівництва об’єкта електроенергетики (черги його будівництва (пускового комплексу))
Копія технічних умов приєднання до електричних мереж електроустановки, яка виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії
Умови і випадки надання

Заява щодо встановлення/перегляду "зеленого" тарифу суб’єкту господарювання та визначені цим пунктом документи до неї можуть подаватися суб’єктом господарювання одночасно із заявою на видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії.


У разі звернення суб’єкта господарювання щодо встановлення/перегляду зеленого тарифу на електроенергію, що виробляється з енергії сонячного випромінювання об’єктом електроенергетики, який вмонтований (встановлений) на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд, до заяви щодо встановлення/перегляду "зеленого" тарифу додаються документи, які підтверджують, що споруди/будівлі, на дахах та/або фасадах яких вмонтований (встановлений) такий об’єкт електроенергетики, є капітальними (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно тощо).


У разі відсутності в копії декларації про готовність об’єкта електроенергетики (черги його будівництва (пускового комплексу)) відмітки про дату та/або номер її реєстрації суб’єкт господарювання для підтвердження дати введення в експлуатацію об’єкта електроенергетики подає до НКРЕКП належним чином підписаний уповноваженою особою лист Державної архітектурно-будівельної інспекції України, в якому зазначається дата та номер реєстрації відповідної декларації; загальну фотографію об’єкта електроенергетики (черги будівництва (пускового комплексу)) в електронному вигляді.


Додатково суб’єкт господарювання має надати копію договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом, укладеного відповідно до частини четвертої статті 71 Закону України "Про ринок електричної енергії", якщо об’єкт електроенергетики (черга його будівництва (пусковий комплекс)) введений в експлуатацію після 31 грудня 2019 року та виробляє електричну енергію з енергії:

- сонячного випромінювання встановленою потужністю, яка більше або дорівнює 1 МВт;

- вітру встановленою потужністю, яка більше або дорівнює 5 МВт, або складається з трьох та більше вітроустановок незалежно від встановленої потужності.


У разі зміни права власності, інших речових прав на об’єкт електроенергетики (черги його будівництва (пускового комплексу)) суб’єкт господарювання, який набув право власності або інше речове право на такий об’єкт електроенергетики, подає до НКРЕКП заяву щодо встановлення/перегляду "зеленого" тарифу та копії документів, що підтверджують право власності, інше речове право на об’єкт електроенергетики.


У разі збільшення загальної встановленої потужності електрогенеруючого обладнання на об’єкті електроенергетики (черзі його будівництва (пусковому комплексі)), якому встановлений або був встановлений "зелений" тариф, після проведення реконструкції, технічного переоснащення або капітального ремонту шляхом додаткового встановлення обладнання або його заміни суб’єкт господарювання зобов’язаний подати до НКРЕКП заяву щодо встановлення/перегляду «зеленого» тарифу суб’єкту господарювання та документи, протягом 10 робочих днів після дати реєстрації декларації про готовність об’єкта (черги його будівництва (пускового комплексу)) до експлуатації або сертифіката, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта (черги його будівництва (пускового комплексу)) проєктній документації та підтверджує його готовність до експлуатації.


Якщо за результатами розгляду такої заяви величина "зеленого" тарифу, встановлена для відповідного об’єкта електроенергетики (черги його будівництва (пускового комплексу)), не змінюється, НКРЕКП письмово повідомляє про це заявника.


Структурний підрозділ НКРЕКП, до основних завдань якого належить реалізація тарифної політики у сфері виробництва електричної енергії на установках з використанням альтернативних джерел енергії, розглядає заяву суб’єкта господарювання щодо встановлення/перегляду «зеленого» тарифу та додані до неї документи, готує та подає матеріали на засідання НКРЕКП, що проводяться у формі відкритого слухання, для розгляду питання щодо встановлення/перегляду або відмови у встановленні "зеленого" тарифу суб’єкту господарювання протягом 30 календарних днів з дня їх надходження.


Якщо під час розгляду НКРЕКП заяви про встановлення/перегляду "зеленого" тарифу суб’єкту господарювання виникає необхідність отримання додаткових роз’яснень та/або матеріалів від уповноважених органів або ліцензіата, розгляд заяви призупиняється на термін до отримання таких роз’яснень та/або матеріалів, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата.

Результат та способи отримання результату
Рішення про встановлення/перегляд "зеленого" тарифу
Рішення про відмову у встановленні/ перегляді "зеленого" тарифу
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Рішення про залишення заяви без розгляду
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
15 днів (календарні)
Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Відсутня заява
Неповний перелік документів
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

У яких випадках заява залишається без розгляду?
Якщо заява щодо встановлення/перегляду «зеленого» тарифу та додані до неї документи не відповідають вимогам цього Порядку, законів України «Про альтернативні джерела енергії», «Про ринок електричної енергії», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Кодексу систем передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309, Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, або містять недостовірну інформацію, заява залишається без розгляду, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата протягом 15 календарних днів. Якщо після залишення заяви без розгляду суб’єкт господарювання повторно звернувся до НКРЕКП із заявою щодо встановлення/перегляду «зеленого» тарифу та доданими до неї документами, в якій не усунуті зауваження, що стали підставою для залишення заяви без розгляду, НКРЕКП має право прийняти рішення про відмову у встановленні «зеленого» тарифу.