Діяльність бізнесу та громадських формувань

Видавнича справа та ЗМІ

Державна реєстрація інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації Видача дубліката свідоцтва про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції та видача свідоцтва Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Видача довідки про випуск та/або розповсюдження не менше як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності Перереєстрація друкованого засобу масової інформації Перереєстрація інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності

Громадські об'єднання та неприбуткові організації

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення громадського об'єднання Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об'єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його ліквідації Державна реєстрація втрати чинності символіки громадських формувань Державна реєстрація постійно діючого третейського суду, засновником якого є всеукраїнська громадська організація Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його реорганізації Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництво, філію іноземної благодійної організації, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Державна реєстрація символіки громадських формувань Державна реєстрація постійно діючого третейського суду Державна реєстрація рішення про припинення громадського об'єднання Реєстрація змін до Положення про орган самоорганізації населення Державна реєстрація змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, засновником якого є всеукраїнська громадська організація, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб –підприємців та громадських формувань Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об’єднання Державна реєстрація припинення постійно діючого третейського суду Державна реєстрація (акредитація) відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації Легалізація органу самоорганізації населення шляхом письмового повідомлення про заснування Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об'єднання Державна реєстрація змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Державна реєстрація включення відомостей про громадське об'єднання, зареєстроване до 1 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Державна реєстрація громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи Легалізація органу самоорганізації населення шляхом реєстрації органу самоорганізації населення Державна реєстрація припинення постійно діючого третейського суду, засновником якого є всеукраїнська громадська організація Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Державна реєстрація відмови від всеукраїнського статусу громадського об’єднання Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації Державна реєстрація створення громадського об’єднання Державна реєстрація змін до відомостей про символіку громадських формувань, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Надання дозволу на створення органу самоорганізації населення Державна реєстрація підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об'єднання Державна реєстрація припинення громадського об'єднання, що не має статусу юридичної особи Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців

Організації роботодавців та їх об'єднання

Державна реєстрація припинення всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців в результаті його ліквідації Державна реєстрація змін до відомостей про всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців Державна реєстрація змін до відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців Державна реєстрація рішення про припинення всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців Державна реєстрація створення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті ліквідації Державна реєстрація рішення про припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців Державна реєстрація припинення всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців в результаті його реорганізації Державна реєстрація включення відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, зареєстровані до 1 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців Державна реєстрація включення відомостей про всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Державна реєстрація створення всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців

Політичні партії

Державна реєстрація включення відомостей про політичну партію, яка зареєстрована до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Державна реєстрація структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного утворення політичної партії Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його ліквідації Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи Державна реєстрація включення відомостей про структурне утворення політичної партії, зареєстроване до 1 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) політичної партії Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його реорганізації Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення політичної партії Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення структурного утворення політичної партії Державна реєстрація створення структурного утворення політичної партії Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Державна реєстрація змін до відомостей про політичну партію, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів Державна реєстрація рішення про припинення структурного утворення політичної партії Державна реєстрація рішення про припинення політичної партії Державна реєстрація створення політичної партії Державна реєстрація припинення політичної партії в результаті її реорганізації

Спілки

Державна реєстрація змін до відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) творчої спілки, територіального осередку творчої спілки Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті реорганізації Державна реєстрація змін до відомостей про всеукраїнські професійні спілки, їх об’єднань, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів Державна реєстрація рішення про припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки Державна реєстрація створення всеукраїнської творчої спілки Державна реєстрація припинення всеукраїнських професійних спілок, їх об’єднань в результаті їх реорганізації Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті ліквідації Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки Державна реєстрація включення відомостей про всеукраїнські професійні спілки, їх об’єднань, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Державна реєстрація створення всеукраїнських професійних спілок, їх об’єднань Державна реєстрація рішення про припинення всеукраїнських професійних спілок, їх об’єднань Державна реєстрація створення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) всеукраїнської творчої спілки Державна реєстрація включення відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, зареєстровані до 1 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Державна реєстрація створення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок Державна реєстрація рішення про припинення всеукраїнської творчої спілки Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок у результаті реорганізації Державна реєстрація змін до відомостей про всеукраїнську творчу спілку, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів Державна реєстрація рішення про припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) всеукраїнських професійних спілок, їх об’єднань Державна реєстрація припинення всеукраїнської творчої спілки в результаті її ліквідації Державна реєстрація включення відомостей про всеукраїнську творчу спілку, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок у результаті ліквідації Державна реєстрація припинення всеукраїнської творчої спілки в результаті її реорганізації Державна реєстрація змін до відомостей про професійну спілку, організацію професійних спілок, об’єднання професійних спілок, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення всеукраїнської творчої спілки Державна реєстрація включення відомостей про професійну спілку, об’єднання професійних спілок, організацію професійних спілок, зареєстровані до 1 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Юридичні особи

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) Рішення про скасування запису в Реєстрі представництв та вилучення Свідоцтва Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування та релігійної організації) Реєстрація представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) Державна реєстрація змін до статуту Національної академії наук України та національних галузевих академій наук Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (крім громадського формування та релігійної організації), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) Видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставлення апостиля Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу (крім громадського формування та релігійної організації), зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування та релігійної організації) Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування та та релігійної організації) Державна реєстрація статуту Національної академії наук України та національних галузевих академій наук Видача документів, що містяться в реєстраційній справі юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи – підприємця Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування та релігійної організації)