Ідентифікатор послуги
02402
Строк
5 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Втрата статусу резидента Дія Сіті за заявою резидента
Інформація про послугу
У разі отримання від резидента Дія Сіті заяви про припинення статусу резидента Дія Сіті Мінцифри протягом п’яти робочих днів з дня отримання заяви приймає рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство цифрової трансформації України
пн-чт 09:00-18:00, пт 09:00-16:45
0444564564
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, електронною поштою.
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про припинення статусу резидента Дія Сіті
Умови і випадки надання

 У разі отримання від резидента Дія Сіті заяви про припинення статусу резидента Дія Сіті Мінцифри приймає рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті.


Рішення приймається протягом п’яти робочих днів з дня отримання заяви про припинення статусу резидента Дія Сіті або звіту про відповідність, або незалежного висновку, що свідчать про невідповідність резидента Дія Сіті вимогам, визначеним статтею 5  Закону Украхни "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні".

 

У рішенні про втрату статусу резидента Дія Сіті уповноважений орган зобов’язаний зазначити підставу (підстави) для прийняття такого рішення, а також факти, що підтверджують наявність такої підстави (таких підстав).


Рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті має бути опубліковане на офіційному веб-сайті Мінцифри в мережі Інтернет не пізніше наступного робочого дня з дня його прийняття та одночасно надіслане в електронній формі з електронним підписом, накладеним відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги" на адресу електронної пошти резидента Дія Сіті, зазначену в реєстрі Дія Сіті, разом з обґрунтованим поясненням, що має містити повний перелік конкретних фактів та відомості на підтвердження наявності відповідної підстави для втрати статусу резидента Дія Сіті, посилання на заяву резидента Дія Сіті, звіт про відповідність, незалежний висновок, рішення суду, відповідні державні реєстри, бази даних, інформаційні системи, держателями яких є державні органи чи міжнародні міжурядові організації, або документи, отримані від державних органів, компетентних органів іноземних держав чи міжнародних міжурядових організацій.


Рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті набирає чинності в день його опублікування. 


Мінцифри забезпечує внесення запису про втрату статусу резидента Дія Сіті до реєстру Дія Сіті на одинадцятий робочий день з дня набрання чинності відповідним рішенням.

Результат та способи отримання результату
Рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, електронною поштою.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
5 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Відмова у наданні адміністративної послуги не передбачена
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Які є підстави для прийняття рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті?
Уповноважений орган приймає рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті виключно з таких підстав: 1) отримання від резидента Дія Сіті заяви про припинення статусу резидента Дія Сіті; 2) невідповідність резидента Дія Сіті вимогам, визначеним статтею 5 Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", про що уповноважений орган повідомлено шляхом подання резидентом Дія Сіті звіту про відповідність та/або незалежного висновку; 3) невідповідність резидента Дія Сіті вимогам, визначеним пунктом 1 або 5 частини першої статті 5 цього Закону, яку виявлено уповноваженим органом на підставі інформації, отриманої з державних реєстрів, баз даних, інформаційних систем, держателями яких є державні органи, компетентні органи іноземних держав чи міжнародні міжурядові організації, або безпосередньо від компетентних органів іноземних держав, міжнародних міжурядових організацій чи державних органів, за умови, що відповідний орган володіє та надає таку інформацію в межах його повноважень та в порядку, визначеному законодавством; 4) порушення строку подання резидентом Дія Сіті до уповноваженого органу звіту про відповідність та/або незалежного висновку більш як на 20 робочих днів з дня спливу граничного строку, встановленого для подання відповідних документів; 5) повторне послідовне порушення строків подання резидентом Дія Сіті до уповноваженого органу звіту про відповідність та/або незалежного висновку; 6) набрання законної сили рішенням суду, яким встановлено обставину невідповідності резидента Дія Сіті вимогам, визначеним статтею 5 цього Закону.