Ідентифікатор послуги
02401
Строк
10 днів (календарні)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Набуття статусу резидента Дія Сіті
Інформація про послугу
ІТ-компанія, яка зареєстрована за українським законодавством, займається кваліфікованими видами діяльності у сфері в ІТ-індустрії та хоче отримати більш гнучке правове та податкове поле для своєї діяльності має можливість зареєструватися та набути статус резидента Дія Сіті.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство цифрової трансформації України
пн-чт 09:00-18:00, пт 09:00-16:45
0444564564
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, електронною поштою чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://diia.gov.ua/services/zayava-pro-nabuttya-statusu-rezidenta-diya-city.
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про обрання оподаткування як платника податку на прибуток - резидента Дія Сіті (може бути додана)
Довіреність або її копія, засвідчена нотаріально або уповноваженою особою заявника (якщо звернення здійснюється від імені заявника представником за довіреністю)
Умови і випадки надання

Набуття статусу резидента Дія Сіті є добровільним. 


Резидентом Дія Сіті може бути юридична особа, зареєстрована на території України в установленому законодавством України порядку, незалежно від її місцезнаходження та місця провадження господарської діяльності, яка відповідає всім таким вимогам:

- здійснює один або кілька видів діяльності, визначених частиною четвертою статті 5 Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", що вказано у її статуті та/або відомостях про неї, що містяться у Єдиному державному реєстрі;

- розмір середньої місячної винагороди залученим працівникам та гіг-спеціалістам, починаючи з календарного місяця, наступного за календарним місяцем, в якому набуто статус резидента Дія Сіті, кожного календарного місяця становить не менше, ніж еквівалент 1200 євро за офіційним курсом гривні щодо євро, встановленим Національним банком України станом на перше число відповідного календарного місяця;

- середньооблікова кількість працівників та гіг-спеціалістів юридичної особи (у разі залучення) за підсумками кожного календарного місяця, починаючи з наступного за календарним місяцем, в якому юридичною особою набуто статус резидента Дія Сіті, становить не менше дев’яти осіб;

- сума кваліфікованого доходу юридичної особи, отриманого за перших три календарних місяці, наступні за календарним місяцем, в якому юридичною особою набуто статус резидента Дія Сіті, становить не менш як 90 відсотків суми її загального доходу за такий період, а сума кваліфікованого доходу, отриманого за кожен календарний рік перебування у статусі резидента Дія Сіті, становить не менш як 90 відсотків суми загального доходу юридичної особи за той самий період (за наявності загального доходу).


Для набуття статусу резидента Дія Сіті заявник звертається до Мінцифри із заявою про набуття статусу резидента Дія Сіті та документами, що додаються до неї, в електронній формі в один із таких способів:

-  через державний веб-портал правового режиму Дія Сіті (city.diia.gov.ua);

- шляхом надсилання на адресу електронної пошти Мінцифри, зазначену на його офіційному веб-сайті, для комунікації із заявниками та резидентами Дія Сіті.


Якщо заява подається від імені заявника представником за довіреністю, до заяви додається довіреність або її копія, засвідчена нотаріально або уповноваженою особою заявника.


Заявник за власною ініціативою може додати до заяви заяву про обрання оподаткування як платника податку на прибуток підприємств на особливих умовах відповідно до Податкового кодексу України.


Мінцифри розглядає заяву та додані до неї документи протягом 10 робочих днів з дня їх надходження.


У разі виявлення підстав для повернення заяви без розгляду Мінцифри протягом п’яти робочих днів з дня надходження заяви приймає і надсилає відповідне рішення заявнику на адресу його електронної пошти, зазначену в заяві (за наявності), разом з обґрунтованим поясненням підстав повернення заяви без розгляду.


Якщо Мінцифри не надіслано заявнику рішення про повернення заяви без розгляду протягом п’яти робочих днів з дня надходження цієї заяви, вважається, що Мінцифри прийнято заяву і відсутні підстави для її повернення без розгляду.

Результат та способи отримання результату
Набуття статусу резидента Дія Сіті
Відмова у набутті статусу резидента Дія Сіті
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, електронною поштою.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
10 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Невідповідність заявника, який звертається для набуття статусу резидента Дія Сіті відповідно до частини третьої статті 5 Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", щонайменше одній з вимог, визначених пунктами 2 і 3 частини третьої статті 5 цього Закону
Невідповідність заявника щонайменше одній з вимог, визначених пунктами 1 і 5 частини першої статті 5 Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні"
Упродовж 12 календарних місяців, що передували місяцю, в якому заявником подано до уповноваженого органу заяву про набуття статусу резидента Дія Сіті, такий заявник втратив статус резидента Дія Сіті з однієї з підстав, передбачених пунктами 1, 2 та 4-6 частини першої статті 9 Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" і відповідне рішення уповноваженого органу про втрату заявником статусу резидента Дія Сіті не скасовано у встановленому законом порядку
Інформація, надана в заяві, є недостовірною
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Які умови вступу для стартапів?
Компанії, які зареєстровані не раніше ніж за 24 календарних місяці до дня подання заяви на резидентство, а також якщо їхній дохід не перевищує 1167 мінімальних заробітних плат за минулий рік (приблизно 7 мільйонів гривень за 2021 рік), мають можливість подати заяву на умовах стартапу. Якщо компанія стала резидентом Дія.City на умовах стартапу, вона повинна відповідати загальним вимогам, але може не дотримуватися критеріїв по заробітній платі та середній кількості працівників до 31 грудня календарного року, наступного за календарним роком, у якому вона набула статусу резидента Дія.City.
Як перейти на спеціальні умови оподаткування?
Компанія має можливість перейти на сплату податку на прибуток на особливих умовах (податку на виведений капітал), або залишитися на податку на прибуток на загальних підставах. Для цього потрібно за 15 календарних днів до початку наступного кварталу подати заяву до ДПС України про зміну податкового режиму.