Ідентифікатор послуги
00402
Строк
до 30 днів
Повна назва
Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації
Інформація про послугу
Засновники новоствореного друкованого видання повинні зареєструвати його. Для цього до Міністерства юстиції України подається заява та пакет документів. Якщо підстав для відмови у реєстрації ЗМІ немає, заявник отримує свідоцтво про державну реєстрацію і відомості про нього вносяться до Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство юстиції України
Територіальні органи Міністерства юстиції України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Документи, що підтверджують цивільну правоздатність/дієздатність засновника/співзасновників видання (паспорт громадянина України, статут, договір між співзасновниками, договір з правонаступником, довіреність тощо).
Умови і випадки надання

З метою реєстрації друкованого засобу масової інформації необхідно звернутись до Міністерства юстиції України із заявою та необхідним пакетом документів. 


У заяві мають бути вказані: 

засновник (співзасновники) видання (якщо засновником є юридична особа - зазначаються її повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи; якщо засновником є фізична особа - зазначаються прізвище, ім'я (по батькові - за наявності), громадянство, адреса реєстрації місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків. 


Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, зазначаються серія та номер паспорта; пов’язана особа (особи) (якщо пов’язаною особою є юридична особа, засновник наводить її повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи; якщо пов’язаною особою є фізична особа, зокрема: чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати, сестри та їхні діти, чоловіки (дружини), спільно з якими засновник здійснює контроль за друкованим засобом масової інформації, засновник наводить прізвище, ім’я, по батькові цієї особи, її громадянство та родинний зв'язок із засновником, її реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності). 


Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, зазначаються серія та номер паспорта); вид видання (газета, журнал, збірник, бюлетень, альманах, календар, дайджест тощо); назва видання (мовою/мовами, якою/якими виходитиме у світ) (назва видання іноземною мовою або мовою національних меншин повинна відповідати назві державною мовою; якщо назву видання викладено тільки іноземною мовою або тільки мовою національних меншин, поряд вказується переклад назви на державну мову, за винятком випадку, коли у назві використовується зареєстрований знак для товарів та послуг; якщо друкований засіб масової інформації є додатком до іншого зареєстрованого видання, поряд з його назвою вказується назва основного видання); мова/мови видання (одномовне, кількома мовами одночасно (паралельними випусками), змішаними мовами (декількома мовами в одному випуску); сфера розповсюдження (місцева - у межах Автономної Республіки Крим, однієї області, обласного центру, одного міста, району, окремих населених пунктів, а також підприємств, установ, організацій; регіональна - дві та більше областей, міста Київ або Севастополь і область, Автономна Республіка Крим і область; загальнодержавна - у межах України; зарубіжна - за межами України); програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість (їх стисла характеристика: розвиток освіти, підвищення рівня духовності, розвиток дозвілля, інформування населення з певних питань та ін.), а також категорія читачів (верстви населення, на які розраховане видання: усе населення, дорослі, молодь, діти, чоловіки, жінки, особи з інвалідністю, студенти, працівники певної галузі, науковці, педагоги тощо); передбачувані періодичність випуску, обсяг (в умовних друкарських аркушах) і формат видання; юридична адреса засновника, кожного із співзасновників та його (їх) банківські реквізити (для фізичних осіб - у разі наявності); місцезнаходження редакції. 


Для юридичної особи документами, що підтверджують цивільну правоздатність/дієздатність засновника/співзасновників видання є: 1) засвідчені печаткою юридичної особи та підписом її керівника копії статуту (положення), чинні на момент подачі; 2) протокол або витяг з протоколу рішення загальних зборів (конференції) у разі заснування друкованого ЗМІ трудовим колективом; 3) установчий договір між співзасновниками друкованого ЗМІ (засвідчений нотаріально, якщо одна із сторін - фізична особа); 4) довіреність, доручення (якщо заяву та/чи установчий договір, угоду між засновником і правонаступником підписує особа, якій таке право не надано правовстановлюючими документами). 


Для фізичної особи документами, що підтверджують цивільну правоздатність/дієздатність засновника/співзасновників видання є: копія паспорта (сторінок, що містять інформацію про громадянство та реєстрацію місця проживання фізичної особи); довіреність, доручення (якщо заяву та/чи установчий договір, угоду між засновником і правонаступником підписує особа, якій таке право не надано правовстановлюючими документами); установчий договір між співзасновниками друкованого ЗМІ (засвідчений нотаріально, якщо одна із сторін - фізична особа) У разі, якщо установчі документи складені іноземною мовою, то подаються для перереєстрації друкованого засобу масової інформації разом з їх перекладом на українську мову, засвідчені в установленому порядку.

Результат та способи отримання результату
Внесення відомостей про відмову у державній реєстрації друкованого засобу масової інформації
Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації та видача свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Внесення відомостей про серію та номер свідоцтва до Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності
Рішення про зупинення строку розгляду заяви про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Рішення про відмову у державній реєстрації друкованого засобу масової інформації
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

За видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації із загальнодержавною, регіональною та/або зарубіжною сферою розповсюдження справляється збір у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
Адміністративний збір
850,00 UAH
Строк надання
У місячний строк
За видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження в межах Автономної Республіки Крим, однієї області, обласного центру або двох і більше сільських районів справляється збір у розмірі 24 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Адміністративний збір
408,00 UAH
Строк надання
У місячний строк
За видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження в межах одного міста, району, окремих населених пунктів, а також підприємств, установ, організацій справляється збір у розмірі 14 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Адміністративний збір
238,00 UAH
Строк надання
У місячний строк
За видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, що спеціалізується на матеріалах еротичного характеру сплачується збір у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Адміністративний збір
1700,00 UAH
Строк надання
У місячний строк
За видачу свідоцтва про державну реєстрацію дайджесту справляється збір у розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Адміністративний збір
1020,00 UAH
Строк надання
У місячний строк
За видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації та проведення державної реєстрації інформаційного агентства як суб'єкта інформаційної діяльності, заснованих за участю громадян та/або юридичних осіб інших держав, а також юридичних осіб України, у статутноу фонді яких є іноземний капітал справляється збір у розмірі 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Адміністративний збір
2040,00 UAH
Строк надання
У місячний строк
За видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації для дітей та інвалідів
Адміністративний збір
За видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації для дітей та інвалідів реєстраційний збір зменшується на 50 відсотків
Строк надання
У місячний строк
За видачу свідоцтва у разі перереєстрації друкованого засобу масової інформації
Адміністративний збір
За видачу свідоцтва у разі перереєстрації друкованого засобу масової інформації справляється збір у розмірі 50 відсотків установленого реєстраційного збору.
Строк надання
У місячний строк

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Якщо заяву подано до закінчення року з дня набрання законної сили рішенням про припинення діяльності друкованого засобу масової інформації
Якщо реєструючим органом уже раніше видано свідоцтво друкованому засобі масової інформації з тією ж самою назвою, за винятком видань, що виходять різними мовами
Якщо засновниками (співзасновниками) друкованого засобу масової інформації виступають органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування
Якщо назва друкованого засобу масової інформації, його програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість суперечать статтям 3, 4 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»
Якщо засновником (співзасновниками) порушено вимоги статті 10 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Хто є пов'язаною особою?
Пов’язаною особою є юридична або фізична особа, яка здійснює контроль за засновником (співзасновниками), власником (співвласниками) друкованого засобу масової інформації, а також юридична особа, за якою засновник, власник (співвласник) здійснює відповідний контроль. У разі якщо одним із співзасновників (співвласників) друкованого засобу масової інформації є фізична особа, пов’язаними з нею особами вважаються також члени її сім’ї (чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати, сестри та їхні діти, чоловіки (дружини), спільно з якими вона здійснює контроль за друкованим засобом масової інформації.