Інтелектуальна власність

Сорти рослин

Прийняття рішення про уповноваження підприємства, установи, організації на виконання повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин Видача сертифікату, що засвідчує сортові якості насіння або садивного матеріалу Проведення атестації представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин Внесення змін до відомостей, що містяться в Реєстрі суб’єктів насінництва та розсадництва Видача свідоцтва про право на зайняття діяльністю представника у справах сортів рослин Видача свідоцтва представника з питань інтелектуальної власності на сорти рослин із внесенням відомостей до Реєстру представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин Анулювання свідоцтва представника з питань інтелектуальної власності на сорти рослин за заявою представника Видача сертифікату, що засвідчує посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу Видача завіреної копії патенту на сорт рослини Обмін авторського свідоцтва на сорт рослин на свідоцтво про авторство на сорт рослин