Реєстрація суб’єктів племінної справи у тваринництві

Ідентифікатор послуги
01459
Строк
У місячний строк
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Державна реєстрація суб’єктів племінної справи у тваринництві
Інформація про послугу
Реєстрація суб’єктів племінної справи у тваринництві здійснюється Мінагрополітики за поданням відповідних документів суб'єктом племінної справи. За результатом реєстрації в Реєстрі суб'єкту племінної справи видається свідоцтво.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Анкета суб'єкта племінної справи у тваринництві за формою https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1118-12#n100
Ветеринарна довідка, що підтверджує ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження, благополуччя щодо гостроінфекційних захворювань, а також туберкульозу і лептоспірозу тварин, лейкозу великої рогатої худоби тощо
Кількісні та якісні показники виробничо-господарської діяльності/результати діяльності заводської конюшні https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1118-12#n193
Кількісні та якісні показники виробничо-господарської діяльності/результати діяльності іподрому https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1118-12#n201
Кількісні та якісні показники виробничо-господарської діяльності/результати діяльності контрольно-випробувальної станції зі свинарства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1118-12#n248
Кількісні та якісні показники виробничо-господарської діяльності/результати діяльності контрольно-випробувальної станції зі скотарства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1118-12#n240
Кількісні та якісні показники виробничо-господарської діяльності/результати діяльності контрольно-випробувальної станції з птахівництва для курей яєчного напряму продуктивності https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1118-12#n256
Кількісні та якісні показники виробничо-господарської діяльності/результати діяльності підприємства (лабораторії) генетичного контролю https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1118-12#n264
Кількісні та якісні показники виробничо-господарської діяльності/результати діяльності підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1118-12#n280
Кількісні та якісні показники виробничо-господарської діяльності/результати діяльності підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1118-12#n272
Кількісні та якісні показники виробничо-господарської діяльності/результати діяльності підприємства (об’єднання) з племінної справи у тваринництві та підприємства з племінної справи у тваринництві https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1118-12#n225
Кількісні та якісні показники виробничо-господарської діяльності/результати діяльності селекційного центру https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1118-12#n217
Кількісні та якісні показники виробничо-господарської діяльності/результати діяльності трендепо https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1118-12#n209
Кількісні та якісні показники виробничо-господарської діяльності/результати діяльності щодо одержання та використання спермопродукції плідників (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1118-12#n233). Для бугаїв-плідників молочних та молочно-м’ясних порід - подається узагальнена та за породами
Кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи у тваринництві за наявності статусу племінного (кінного) заводу, племінного репродуктора, племінного птахорепродуктора, племінної станції з шовківництва та гренажного заводу, племінної пасіки та племінного бджолорозплідника, конюшні репродуктора, генофондного господарства станом на 1 січня, погоджені в Міністерстві аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим чи структурних підрозділах агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій відповідно https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1118-12#n102
Умови і випадки надання

Державна реєстрація суб’єктів племінної справи у тваринництві здійснюється шляхом занесення відповідних даних про них до Державного реєстру суб’єктів племінної справи у тваринництві (далі - Держплемреєстр).


Реєстрація суб’єктів племінної справи у тваринництві в Держплемреєстрі здійснюється за результатами присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві.


Для реєстрації в Держплемреєстрі суб'єкт племінної справи у тваринництві в місячний строк після присвоєння йому відповідного статусу повинен подати (надіслати) суб'єкту надання адміністративної послуги відповідний пакет документів згідно з переліком, зазначеним вище.


У разі реєстрації суб’єкта племінної справи у тваринництві в Держплемреєстрі йому присвоюється реєстраційний номер і видається свідоцтво про реєстрацію в Держплемреєстрі.


Видача свідоцтва здійснюється в місячний строк від дати надходження документів безпосередньо суб'єкту племінної справи у тваринництві. У разі якщо суб'єкту племінної справи у тваринництві присвоєно декілька статусів, свідоцтво видається на кожний присвоєний статус.

Результат та способи отримання результату
Реєстрація суб’єкта племінної справи у Державному реєстрі племінної справи у тваринництві і видача Свідоцтва про реєстрацію
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
У місячний строк

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Відсутність необхідних документів
Подані документи не відповідають вимогам законодавства. Подано неповний пакет документ. Помічника фізичної особи або саму особу визнано недієздатними.
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Які обов'язки визначаються за суб'єктами племінної справи після реєстрації?
Суб'єкти племінної справи у тваринництві, які зареєстровані в Держплемреєстрі, повинні подавати (надсилати) Мінагрополітики такі документи: 1. Щороку до 1 лютого: кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи у тваринництві за попередній рік станом на 1 січня, погоджені в Міністерстві аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим чи структурних підрозділах агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій; довідку районної служби ветеринарної медицини про ветеринарно-санітарний стан господарства (крім підприємств, що не є власниками племінних (генетичних) ресурсів). 2. За півріччя до 10 липня: кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи у тваринництві за півріччя станом на 1 липня; довідку районної служби ветеринарної медицини про ветеринарно-санітарний стан господарства (крім підприємств, що не є власниками племінних (генетичних) ресурсів). 3. Щокварталу до 10 числа наступного кварталу: кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи у тваринництві з початку року на звітну дату; інформацію про корів з продуктивністю 10 000 кг і вище, що закінчили лактацію, за звітний квартал.