Розвиток будівельної діяльності

Я планую діяльність у сфері будівництва й нерухомості

Архітектурно-будівельна діяльність

Видача дозволу на виконання будівельних робіт Реєстрація зміни даних у дозволі на виконання будівельних робіт Анулювання дозволу на виконання будівельних робіт за заявою замовника Подання повідомлення про початок будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1) Внесення змін до повідомлення про початок виконання будівельних робіт Скасування повідомлення про початок виконання будівельних робіт за заявою замовника Подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорту Подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт Подання повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорту Скасування повідомлення про початок виконання підготовчих робіт за заявою замовника Подання повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1) Внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих робіт Реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації (щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт) Реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації, щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1) Реєстрація декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду Реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта Внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт Внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих робіт Внесення змін до декларації про готовність об'єкта до експлуатації Надання дубліката будівельного паспорта забудови земельної ділянки Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки Внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки Внесення змін до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки Внесення змін до містобудівних умов та обмежень для проектування об'єкта будівництва на території зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності Продовження строку дії паспорта прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності Внесення змін до паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта Подання декларації із виправленням технічної помилки у декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду Внесення змін до переліку експертних організацій, що здійснюють експертизу проектів будівництва Оформлення раніше виконаних перепланувань (реконструкції без зміни цільового призначення) жилих та нежилих приміщень Подання декларації із виправленням технічної помилки у декларації про готовність до експлуатації об’єкта з незначними наслідками (СС1) Надання повідомлення про відповідність намірів щодо місця розташування тимчасової споруди містобудівній документації, будівельним нормам Внесення змін до декларації про готовність об’єкта до експлуатації (щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт) Надання витягу з містобудівної документації Надання дозволу на укладання договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення стаціонарної тимчасової споруди або пересувної тимчасової споруди Зміна відомостей, зазначених у документах, для проведення професійної атестації виконавців робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури Запит про надання копій матеріалів технічної інвентаризації Подання заяви про коригування адреси об'єкта нерухомого майна Надання викопіювання з генеральних планів, топографо-геодезичних планів населених пунктів територіальної громади Видача погодження забудови площ залягання корисних копалин місцевого значення Проведення технічної інвентаризації з видачею технічного паспорту Подання заяви про припинення права, набутого на підставі повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорту Видача Акта закладення проектної (робочої) документації до страхового фонду документації України Подання заяви про скасування містобудівних умов та обмежень Повідомлення про погодження намірів щодо влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів або їх розумного пристосування Подання заяви про внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки Рішення про внесення змін до детального плану території Надання розрахунку пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Коригування адреси об’єкту будівництва у зв’язку з коригуванням проектної документації, що впливає на визначення адреси об’єкта нового будівництва (зміна розташування об’єкта, головного входу, зміна кількості об’єктів тощо) Надання містобудівних умов та обмежень для проектування об'єкта будівництва на території зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення Погодження містобудівних та архітектурних проектних рішень об’єктів, розташованих в історичній частині міста, історичних ареалах, на магістралях та площах загальноміського значення Переоформлення паспорту прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності Надання копії містобудівних умов та обмежень для проектування об'єкта будівництва Анулювання паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності Погодження обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами Прийняття рішення про включення до переліку експертних організацій, що здійснюють експертизу проектів будівництва Прийняття рішення про виключення експертної організації з Переліку експертних організацій, що здійснюють експертизу проектів будівництва за зверненням експертної організації Видача Акта закладення технічної документації до страхового фонду документації України Надання витягу з плану зонування Скасування містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки Видача дубліката зареєстрованої декларації про готовність об’єкта до експлуатації Скасування будівельного паспорту забудови земельної ділянки Погодження проектної містобудівної документації

Охорона культурної спадщини

Реєстрація дозволу на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки культурної спадщини, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також дослідження решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою Видача дозволу на відновлення земляних робіт Погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління Погодження розміщення реклами на пам’ятках місцевого призначення, в межах зон охорони цих пам’яток Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт: на пам’ятках національного значення, їх територіях, в історико-культурних заповідниках, на історико-культурних заповідних територіях, у зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а також програм і проектів, реалізація яких може позначитися на об’єктах культурної спадщини Надання висновку щодо відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління Видача дозволу на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок

Благоустрій

Видача дублікату дозволу на порушення об’єктів благоустрою Видача дозволу на порушення об’єктів благоустрою Переоформлення дозволу на порушення об’єктів благоустрою Анулювання дозволу на порушення об’єктів благоустрою Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами у межах населеного пункту Продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами Видача ордера на видалення зелених насаджень Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони Погодження технічного паспорта вивіски Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Продовження терміну дії ордера на видалення зелених насаджень Припинення дії технічного паспорта вивіски Погодження паспорта опорядження фасаду будівлі (споруди) Анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Внесення змін до технічного паспорта вивіски