Розвиток будівельної діяльності

Я планую діяльність у сфері будівництва й нерухомості

Архітектурно-будівельна діяльність

Реєстрація зміни даних у дозволі на виконання будівельних робіт Анулювання дозволу на виконання будівельних робіт за заявою замовника Подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорту Внесення змін до повідомлення про початок виконання будівельних робіт Скасування повідомлення про початок виконання будівельних робіт за заявою замовника Подання повідомлення про початок будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1) Подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт Подання повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1) Внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих робіт Скасування повідомлення про початок виконання підготовчих робіт за заявою замовника Подання повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорту Реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації, щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1) Реєстрація декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду Реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації (щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт) Реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта Внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих робіт Внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт Внесення змін до декларації про готовність об'єкта до експлуатації Надання дубліката будівельного паспорта забудови земельної ділянки Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки Внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки Внесення змін до містобудівних умов та обмежень для проектування об'єкта будівництва на території зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення Внесення змін до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності Продовження строку дії паспорта прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності Внесення змін до паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта Внесення змін до переліку експертних організацій, що здійснюють експертизу проектів будівництва Оформлення раніше виконаних перепланувань (реконструкції без зміни цільового призначення) жилих та нежилих приміщень Оформлення паспорта прив'язки тимчасової споруди торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення Надання повідомлення про відповідність намірів щодо місця розташування тимчасової споруди містобудівній документації, будівельним нормам Повідомлення про можливість розміщення тимчасової споруди торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення Затвердження детального плану території Надання витягу з містобудівної документації Зміна відомостей, зазначених у документах, для проведення професійної атестації виконавців робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури Запит про надання копій матеріалів технічної інвентаризації Професійна атестація виконавців робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури Надання викопіювання з генеральних планів, топографо-геодезичних планів населених пунктів територіальної громади Видача погодження забудови площ залягання корисних копалин місцевого значення Проведення технічної інвентаризації з видачею технічного паспорту Видача довідки про сплату пайової участі замовника будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Повідомлення про погодження намірів щодо влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів або їх розумного пристосування Рішення про внесення змін до детального плану території Надання дозволу на утеплення фасадів Надання розрахунку пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Внесення змін до паспорта прив'язки тимчасової споруди торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення Коригування адреси об’єкту будівництва у зв’язку з коригуванням проектної документації, що впливає на визначення адреси об’єкта нового будівництва (зміна розташування об’єкта, головного входу, зміна кількості об’єктів тощо) Видача довідки про перейменування вулиці Продовження строку дії паспорта прив'язки тимчасової споруди торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення Надання дозволу на встановлення тимчасового збірно-розбірного гаража у масиві багатоквартирної житлової забудови Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди – металевого гаража Надання містобудівних умов та обмежень для проектування об'єкта будівництва на території зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення Переоформлення паспорту прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності Погодження обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами Прийняття рішення про включення до переліку експертних організацій, що здійснюють експертизу проектів будівництва Прийняття рішення про виключення експертної організації з Переліку експертних організацій, що здійснюють експертизу проектів будівництва за зверненням експертної організації Надання дозволу на тимчасове зберігання будівельного матеріалу Видача довідки про адресу об’єкта нерухомого майна Надання витягу з плану зонування Скасування містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки Надання дозволу на виділення в окреме користування господарського, підвального та іншого приміщення

Електрична і теплова енергія

Зупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерська діяльність) Відновлення дії ліцензії на провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) Анулювання на підставі заяви ліцензіата власної ліцензії на право провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу Зупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу Відновлення дії ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу Анулювання на підставі заяви ліцензіата власної ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії Зупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії Відновлення дії ліцензії на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії Анулювання на підставі заяви ліцензіата власної ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії Відновлення дії ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії Зупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії Анулювання на підставі заяви ліцензіата власної ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії Відновлення дії ліцензії на провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії Зупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії Анулювання на підставі заяви ліцензіата власної ліцензії на право провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії Відновлення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії Зупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії Анулювання на підставі заяви ліцензіата власної ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії Зупинення дії ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії Відновлення дії ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії Анулювання на підставі заяви ліцензіата власної ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами Відновлення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами Зупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами Анулювання за заявою ліцензіата власної ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця Зупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця Відновлення дії ліцензії на провадження господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця Анулювання на підставі заяви ліцензіата власної ліцензії на право провадження господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності зі здійснення функцій оператора ринку Зупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності зі здійснення функцій оператора ринку Відновлення дії ліцензії на провадження господарської діяльності зі здійснення функцій оператора ринку Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності зі здійснення функцій оператора ринку Анулювання на підставі заяви ліцензіата власної ліцензії на право провадження господарської діяльності зі здійснення функцій оператора ринку Кваліфікація когенераційної установки Проведення державної експертизи з енергозбереження з видачею експертного висновку (енерготехнологічна частина техніко-економічних обґрунтувань і проектів будівництва нових та розширення діючих об’єктів та підприємств з річним споживанням паливно-енергетичних ресурсів у тисячу і більше тонн у перерахунку на умовне паливо - за рішенням замовника у разі надання преференцій (субсидій, податкових або фінансово-кредитних пільг) за рахунок бюджетних коштів) Проведення державної експертизи з енергозбереження з видачею експертного висновку (проекти схем розвитку і розміщення продуктивних сил, проекти розвитку галузей народного господарства, територіальних схем енергозабезпечення, інша передпланова та передпроектна документація) Проведення державної експертизи з енергозбереження з видачею експертного висновку (проекти інструктивно-методичних та нормативно-технічних актів, будівельні норми і правила, документація на створення та придбання нової енергоємної техніки, технології і матеріалів, інші документи і матеріали, що регламентують всі види діяльності у сфері енергозбереження) Прийняття рішення про припинення дії надбавки до "зеленого" тарифу або аукціонної ціни за використання обладнання українського виробництва Прийняття рішення про встановлення надбавки до "зеленого" тарифу або аукціонної ціни за використання обладнання українського виробництва Погодження установлення вуличних гучномовців у мережі проводового радіомовлення Прийняття рішення про встановлення/перегляд "зеленого" тарифу на електричну енергію Видача гарантії походження електричної енергії для суб’єктів господарювання, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії Встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії Затвердження /погодження тарифів на комунальні послуги Встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії

Благоустрій

Видача дозволу на порушення об’єктів благоустрою Переоформлення дозволу на порушення об’єктів благоустрою Анулювання дозволу на порушення об’єктів благоустрою Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами у межах населеного пункту Включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустральних (промислових) парків Продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами Анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Видача дозволу на перепоховання останків померлих Видача ордера на видалення зелених насаджень Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони Погодження технічного паспорта вивіски Внесення змін у дозвіл на розміщення зовнішньої реклами Прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Прийняття рішення про продовження строку пріоритету на місце розташування рекламного засобу Погодження на розміщення об’єктів пересувної та дрібної стаціонарної мережі з надання послуг у сфері відпочинку і розваг (цирки) Надання висновку про можливість заміни існуючої чи встановлення нової огорожі Рішення про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів Встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад Погодження місця розташування тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності Видача дозволу на встановлення дорожніх знаків на дорогах місцевого значення Надання згоди на розроблення детального плану територій Припинення дії технічного паспорта вивіски Погодження паспорта опорядження фасаду будівлі (споруди) Розірвання договору про надання місця на розміщення тимчасових виносних спеціальних конструкцій (штендерів) Надання дозволу на організацію ринку / ярмарку Подовження терміну дії погодження режиму роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг Надання дозволу на проведення ремонту, обладнання, реконструкції фасадів будинків та споруд Визначення меж територій пам'яток місцевого значення та затвердження їхніх зон охорони Анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Надання дозволу на влаштування вітрин, балконів Видача акта обстеження зелених насаджень Внесення змін до технічного паспорта вивіски

Охорона культурної спадщини

Видача свідоцтва про реєстрацію об'єкта культурної спадщини як пам'ятки Переоформлення свідоцтва про реєстрацію об'єкта культурної спадщини Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію об'єкта культурної спадщини Видача дозволу на відновлення земляних робіт Погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління Погодження науково-проектної документації на виконання робіт із консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування пам’яток місцевого значення Погодження відчуження або передачі пам'яток національного значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління Видача дозволу на переміщення (перенесення) пам’ятки місцевого значення Погодження науково-проектної документації на виконання робіт із консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування пам’яток національного значення Погодження розміщення реклами на пам’ятках місцевого призначення, в межах зон охорони цих пам’яток Переоформлення свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей Укладання охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини Видача дозволу на консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам’яток місцевого значення Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт: на пам’ятках національного значення, їх територіях, в історико-культурних заповідниках, на історико-культурних заповідних територіях, у зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а також програм і проектів, реалізація яких може позначитися на об’єктах культурної спадщини Надання дозволу на зміну призначення пам’ятки місцевого значення, її частин та елементів, здійснення написів, позначок на ній, на її території та в її охоронній зоні Анулювання свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей Надання висновку щодо відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління Надання дозволу на проведення робіт на пам’ятках національного значення, об’єктах всесвітньої спадщини, їх територіях, в зонах охорони, буферних зонах, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць Проведення державної експертизи культурних цінностей, з видачею експертного висновку Видача свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей Видача дозволу на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок Погодження охоронних договорів на пам’ятки національного значення

Надрокористування

Надання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону з метою видобування корисних копалин Надання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону на геологічне вивчення ділянок надр корисних копалин Надання спеціального дозволу на користуванння надрами з метою створення геологічних територій та об’єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам’ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо), в частині їх геологічного вивчення та збереження (крім нафти і газу) Надання спеціального дозволу на користуванння надрами з метою будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод Внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами Продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами Переоформлення спеціального дозволу на користування надрами Видача гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин, будівництва і експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин Переоформлення гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин, будівництва і експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов‘язаних з видобуванням корисних копалин Видача гірничих відводів для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення Переоформлення гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення Надання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ) Надання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ Видача погодження забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення Надання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону на геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку родовищ корисних копалин загальнодержавного значення Надання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону на видобування нафти і газу (промислову розробку родовищ) Надання кадастрової довідки з містобудівного кадастру Надання спеціального дозволу без проведення аукціону на виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції Надання спеціального дозволу на користування надрами на геологічне вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промисловою розробкою родовищ) Надання згоди на одержання гірничого відводу під територією, де розміщені будівлі, споруди, населені пункти, джерела водопостачання, водоймища, об'єкти природно-заповідного фонду, пам'ятки історії, культури та мистецтва, об'єкти спеціального й іншого призначення Надання спеціального дозволу на забудову площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення

Нерухоме майно

Державна реєстрація речового права, похідного від права власності Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, скасування рішення державного реєстратора (за судовим рішенням) Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна Заборона вчинення реєстраційних дій Прийняття рішення про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна Продовження строку оренди нежитлових приміщень міської комунальної власності Надання згоди на здійснення поточного та/або капітального ремонту орендованого майна за рахунок орендаря Продовження договору оренди державного чи комунального майна Включення об’єкта оренди до Переліку другого типу Надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень державного чи комунального майна Надання згоди на здійснення поточного та/або капітального ремонту орендованого майна, яка дає право на зарахування витрат орендаря в рахунок орендної плати Присвоєння адреси самочинно збудованому об’єкту нерухомого майна, на яке визнано право власності за рішенням суду Прийняття рішення про зміну адреси об’єкта нерухомого майна Включення об’єкта оренди до Переліку першого типу Присвоєння адреси об’єкту будівництва та об’єкту нерухомого майна, яким надано будівельний паспорт або містобудівні умови та обмеження до набрання чинності Тимчасовим порядком реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна