Професійна діяльність

Землевпорядкування

Затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки Прийняття рішення про анулювання кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-геодезиста за його зверненням Внесення до Реєстру екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту Прийняття рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-геодезиста Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки Продовження терміну чинності сертифіката екологічного аудитора Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів Видача сертифіката екологічного аудитора Видача кваліфікаційного свідоцтва сільськогосподарського дорадника, сільськогосподарського експерта-дорадника Прийняття рішення про припинення чинності сертифіката екологічного аудитора з ініціативи екологічного аудитора Видача дубліката кваліфікаційного свідоцтва сільськогосподарського дорадника, сільськогосподарського експерта-дорадника Прийняття рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника Внесення змін до Реєстру екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту Прийняття рішення про анулювання кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника за його зверненням Видача нового свідоцтва про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майнового сертифіката)

Медична практика

Видача спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством) Ліцензування господарської діяльності з медичної практики Анулювання власної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за заявою ліцензіата Атестація на підтвердження кваліфікаційної категорії лікарів Переоформлення спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством) Атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії лікарям-спеціалістам Видача дубліката акредитаційного сертифіката закладу охорони здоров’я Переоформлення акредитаційного сертифіката закладу охорони здоров’я Видача дубліката спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством) Переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики Акредитація закладу охорони здоров’я Атестація на визначення знань та практичних навичок з присвоєнням (підтвердженням) звання "лікар-спеціаліст"

Судово-експертна діяльність