Професійна діяльність

Медична практика

Видача рішення про визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики Видача дубліката акредитаційного сертифіката закладу охорони здоров’я Акредитація закладу охорони здоров’я Переоформлення акредитаційного сертифіката закладу охорони здоров’я Ліцензування господарської діяльності з медичної практики Переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики Анулювання власної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за заявою ліцензіата Атестація на визначення знань та практичних навичок з присвоєнням (підтвердженням) звання "лікар-спеціаліст" Атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії лікарям-спеціалістам Атестація на підтвердження кваліфікаційної категорії лікарів