Сімейні відносини

Я хочу створити сім'ю

Реєстрація місця проживання

Декларування місця проживання особи Декларування місця проживання дитини Реєстрація місця проживання Зняття з реєстрації місця проживання Реєстрація місця проживання дитини до 14 років Зняття з реєстрації місця проживання дитини до 14 років Видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання Видача довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб Видача витягу з реєстру територіальної громади Надання дозволу щодо перереєстрації місця проживання малолітньої дитини без згоди батька (матері) Видача довідки про фактичне місце проживання Видача акта обстеження на факт не проживання особи за місцем реєстрації (на основі письмових свідчень сусідів) Внесення змін до документів, до яких вносяться відомості про місце проживання / перебування особи (у разі внесення під час реєстрації помилкових відомостей про особу) Видача довідки про відсутність відомостей про реєстрацію місця проживання особи Видача довідки про реєстрацію та проживання особи станом на 15.04.1991 року Видача довідки про зміну адресного номера будинку Видача довідки-характеристики на громадян Внесення змін до інформації в Реєстрі територіальної громади Видача акта обстеження на факт проживання особи без реєстрації місця проживання за даною адресою (на основі письмових свідчень сусідів) Видача довідки про реєстрацію неповнолітніх в будинку Видача довідки про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру Надання дозволу на реєстрацію громадян Внесення до будинкової книги відомостей про громадянина

Освітня діяльність

Видача ліцензії на освітню діяльність на рівні вищої освіти Переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні вищої освіти Розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти Звуження провадження освітньої діяльності на рівні вищої освіти Видача ліцензії на освітню діяльність у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою Переоформлення ліцензії на освітню діяльність у сфері післядипломної освіти Розширення провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою Видача ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти Звуження провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти Переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти Розширення провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти Видача ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні фахової передвищої освіти Звуження провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти Переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні фахової передвищої освіти Розширення провадження освітньої діяльності на рівні фахової передвищої освіти Видача ліцензії на освітню діяльність у сфері дошкільної освіти Звуження провадження освітньої діяльності на рівні фахової передвищої освіти Анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні фахової передвищої освіти Анулювання ліцензії на освітню діяльність у сфері дошкільної освіти Видача ліцензії на освітню діяльність у сфері повної загальної середньої освіти Переоформлення ліцензії на освітню діяльність у сфері повної загальної середньої освіти Звуження провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти Розширення провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти Видача направлення в дошкільні навчальні заклади (групи) компенсуючого типу Анулювання ліцензії на освітню діяльність у сфері повної загальної середньої освіти Проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідної категорії Видача витягу з Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою Проведення процедури визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів Державне визнання документів про вищу духовну освіту Відновлення ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти Звуження провадження освтньої діяльності у сфері позашкільної освіти Розширення провадження освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти Видача державного сертифіката про рівень володіння державною мовою Видача ліцензії на провадження освітньої діяльності на відповідному рівні вищої освіти або за освітньою програмою, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, на відповідному рівні вищої освіти Зупинення ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти Державна реєстрація технологічних парків Розширення провадження освітньої діяльності на відповідному рівні вищої освіти або за освітньою програмою, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, на відповідному рівні вищої освіти Постановка дітей у чергу в дошкільні навчальні заклади Видача цільових направлень для вступу до вищих навчальних закладів абітурієнтам, які постійно проживають у сільській місцевості або селищі міського типу Анулювання ліцензії на відповідному рівні вищої освіти або за освітньою програмою, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, на відповідному рівні вищої освіти Переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти Заміна свідоцтва про державну реєстрацію технологічного парку Видача ліцензії на освітню діяльність у сфері позашкільної освіти Розширення провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти Анулювання ліцензії на освітню діяльність на рівні професійної (професійно-технічної) освіти Переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти Державна атестація вищих навчальних закладів в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності Анулювання ліцензії на освітню діяльність у сфері позашкільної освіти Відновлення ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти Державна акредитація фізичних та юридичних осіб на право проведення наукової та науково-технічної експертизи Надання дозволу на утворення територіально відокремленого структурного підрозділу іноземного закладу вищої освіти

Тваринництво

Реєстрація імпортованих селекційних досягнень Внесення змін до Державного реєстру селекційних досягнень у тваринництві Видача ветеринарно-санітарного паспорта на тварину Видача сертифікату племінних (генетичних) ресурсів Часткове відшкодування вартості тваринницьких об’єктів (будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції) Часткове відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів Видача довідки про те, що утримує в господарстві Видача довідки про ведення спільного господарства громадян на момент смерті одного з них Видача довідки про те, що особа тримає у підсобному господарстві молодняк великої рогатої худоби Присвоєння кваліфікаційних звань особам, які займаються тренінгом, випробуваннями та суддівством випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід Відшкодування витрат на оплату послуг з ідентифікації та реєстрації тварин Видача витягу з Єдиного державного реєстру тварин Реєстрація господарства у Єдиному державному реєстрі тварин Видача довідки про наявність худоби Видача довідки про вилучення з обліку особистого селянського господарства Внесення змін до відомостей реєстрації господарства у Єдиному державному реєстрі тварин

Материнство та дитинство

Призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування Комплексна послуга "єМалятко" Призначення державної допомоги при народженні дитини Видача довідки про те, що батькам за місцем реєстрації не видавалось посвідчення батьків багатодітної родини Видача дубліката посвідчення батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї Призначення одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" Призначення грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" Призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання чи перебування невідоме Призначення державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня" Присвоєння почесного звання "Мати-героїня" Призначення державної допомоги одному з батьків, усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, одному з прийомних батьків, батькам-вихователям, які доглядають за хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність Установлення статусу, видача посвідчень батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї Продовження строку дії посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї Вклейка фотокартки в посвідчення дитини з багатодітної сім`ї у зв`язку з досягненням 14-річного віку Видача довідки про наявність заборгованості зі сплати аліментів Надання згоди на виїзд дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення Надання одноразової допомоги сім’ям, у яких народилася трійня (або більше дітей) Направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку вищої категорії, які розташовані в гірських районах (районах, в яких розташовані населені пункти, віднесені до категорії гірських) Видача довідки про народжених дітей громадянкою та виховання їх до певного віку Видача рішення про тимчасове влаштування дитини до державного закладу на повне державне утримання (за заявою батьків)

Опіка та піклування

Призначення державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування Підтвердження статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування для виїзду за кордон на відпочинок та оздоровлення Призначення і виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною" Оплата послуг патронатного вихователя та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя Видача особі подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена Звільнення опікуна, піклувальника дитини від здійснення їх повноважень Надання дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким має дитина Прийняття рішення (згоди) про проведення психіатричного огляду або надання психіатричної допомоги особі віком до 14 років у разі незгоди одного з батьків або за відсутності батьків Прийняття рішення про утворення прийомної сім’ї Прийняття рішення про створення та забезпечення функціонування дитячого будинку сімейного типу Надання висновку про можливість передачі дитини для подальшого виховання матері чи батькові Надання висновку щодо цільового витрачання аліментів на дитину Надання висновку про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України Видача направлення для знайомства з дитиною, яка може бути усиновлена Прийняття рішення про визначення місця проживання (перебування) дитини Прийняття рішення про встановлення опіки, піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування Прийняття рішення про способи участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від неї Прийняття рішення про розв'язання спору між батьками щодо визначення або зміни імені, прізвища, по батькові дитини Прийняття рішення про доцільність цілодобового перебування дитини в закладі, який здійснює інституційний догляд і виховання дітей Надання направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія" Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, в управління іншій особі за договором Видача довідки про те, що житлова площа не закріплена за малолітніми (до 14 років) та неповнолітніми (від 14 до 18 років) дітьми Встановлення опіки над майном недієздатної особи (особи, цивільна дієздатність якої обмежена) Видача довідки про спільне проживання матері (батька) і дитини Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо видання письмових зобов’язань від імені підопічного Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочину щодо укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири Прийняття рішення про продовження функціонування прийомної сім’ї Взяття на облік багатодітної сім'ї, яка прибула з іншого регіону Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо укладення договорів щодо іншого цінного майна Надання дозволу на переоформлення, продаж належних неповнолітнім дітям транспортних засобів (частини транспортного засобу) Видача довідки про встановлення опікунства над недієздатною особою Надання висновку про доцільність (недоцільність) поновлення батьківських прав Прийняття рішення про припинення функціонування прийомної сім’ї Взяття на облік громадян України, які постійно проживають на території України і бажають усиновити дитину Надання висновку про доцільність повернення дитини батькам, опікуну, піклувальнику, до державного закладу Надання дозволу на працевлаштування неповнолітньої дитини Видача дозволу на оформлення нотаріальних заяв, довіреностей від імені дитини Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо управління нерухомим майном або майном, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа Видача довідки, що сім’я є багатодітною Виплата грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа Надання дозволу на зняття або переведення грошових коштів з банківських рахунків, які належать неповнолітній особі Внесення даних про новонароджену дитину у посвідчення батьків багатодітної сім’ї Видача висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини Видача дозволу родичам, знайомим на перебування в їх сім’ях під час канікул, у святкові та вихідні дні вихованців інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Видача посвідчення опікуна або піклувальника Взяття на квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Надання висновку про доцільність відібрання дітей у батьків без позбавлення батьківських прав Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, у тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири Надання висновку про доцільність побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав Прийняття рішення про надання дозволу на спілкування батьками з дитиною Погодження на зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, стосовно яких встановлено опіку чи піклування Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо відмови від майнових прав підопічного Видача висновку про доцільність усиновлення одним з подружжя дитини другого з подружжя Надання висновку про доцільність (недоцільність) позбавлення батьківських прав Видача довідки про осіб, з якими проживають неповнолітні діти Взяття на облік та видача направлення для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Надання довідки про позбавлення батьківських прав одного з батьків Видача рішення про тимчасове влаштування дитини, яка залишилася без батьківського піклування, у сім’ю родичів, знайомих Надання згоди на звільнення працівників молодше вісімнадцяти років з ініціативи власника або уповноваженого ним органу Прийняття рішення про вибуття вихованців з дитячого будинку сімейного типу Надання дозволу на відмову від прийняття спадщини від імені дитини Видача копії розпорядження про дозвіл на укладення угод стосовно продажу акцій та сертифікатів, право володіння якими мають діти Надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування Виплата одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку Видача довідки про те, що дитина знаходиться на утриманні одного з батьків або опікуна Прийняття рішення про вибуття прийомної дитини з прийомної сім'ї Видача рішення про надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я , якщо цього не зробили батьки дитини Надання довідки непрацюючому громадянину, який має на утриманні дитину, про те, що він (вона) не позбавлені батьківських прав Видача довідки про продовження строку дії висновку про можливість бути усиновлювачами Видача піклувальнику дозволу для надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо відмови від майнових прав підопічного Видача піклувальнику дозволу для надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо видання письмових зобов'язань від імені підопічного Видача рішення про встановлення опіки над майном дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування Видача акта обстеження умов проживання малолітніх (до 14 років) та неповнолітніх (від 14 до 18 років) дітей Надання дозволу на укладення договору про припинення права на аліменти для дитини у зв‘язку з набуттям права власності на нерухоме майно Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів стосовно укладення договорів щодо іншого цінного майна Видача витягу з обліково-статистичної картки дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування Видача довідки про встановлення опікунства над дитиною, позбавленою батьківського піклування Надання погодження на відрахування неповнолітньої дитини з навчального закладу

Соціальні допомоги та послуги

Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на непрофесійній основі Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям Надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 Формування сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби Призначення страхової виплати медичному працівнику у разі встановлення групи інвалідності та ступеня втрати працездатності протягом одного календарного року у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження Призначення страхових виплат членам сім’ї, батькам, утриманцям померлого медичного працівника у разі його смерті, що настала внаслідок його інфікування гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження Встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми Виплата одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми Надання одноразової грошової допомоги особам, звільненим з місць відбування покарання Виплата допомоги на поховання Надання платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася похоронити померлого Включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги Прийняття рішення щодо надання соціальних послуг Прийняття рішення про надання соціальної послуги з перекладу жестовою мовою Прийняття рішення про надання соціальної послуги з паліативного догляду Прийняття рішення про надання соціальної послуги з соціально-трудової адаптації Прийняття рішення про надання соціальної послуги з супроводу під час інклюзивного навчання Прийняття рішення про надання соціальної послуги зі стаціонарного догляду Прийняття рішення про надання соціальної послуги з надання транспортних послуг Прийняття рішення про надання соціальної послуги з денного догляду дітей з інвалідністю Прийняття рішення про надання соціальної послуги з соціальної інтеграції та реінтеграції Прийняття рішення про надання соціальної послуги з денного догляду Прийняття рішення про надання соціальної послуги з призначення персонального асистента Прийняття рішення про надання соціальної послуги з соціальної реабілітації осіб з інтелектуальними та психічними порушеннями Прийняття рішення про надання соціальної послуги з соціально-психологічної реабілітації Прийняття рішення про надання соціальної послуги з надання натуральної допомоги Прийняття рішення про надання соціальної послуги з соціальної адаптації Прийняття рішення про надання соціальної послуги з соціально-психологічної реабілітації осіб із залежністю від наркотичних засобів чи психотропних речовин Прийняття рішення про надання соціальної послуги з соціально-психологічної реабілітації осіб із ігровою залежністю Прийняття рішення про надання соціальної послуги з екстреного (кризового) втручання Прийняття рішення про надання соціальної послуги з фізичного супроводу осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, з інтелектуальними, сенсорними, фізичними, моторними, психічними та поведінковими порушеннями Прийняття рішення про надання соціальної послуги з догляду вдома Прийняття рішення про надання соціальної послуги з соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці Прийняття рішення про надання соціальної послуги з підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю Прийняття рішення про надання соціальної послуги з соціальної профілактики Прийняття рішення про надання соціальної послуги консультування Видача архівних довідок, копій або витягів на запити фізичних і юридичних осіб, необхідних для соціального захисту громадян Видача довідки про отримання (неотримання) соціальної допомоги Переведення особового рахунку на іншу особу Надання житла членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов Надання одноразової адресної грошової допомоги громадянам у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем Надання матеріальної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз в лікувально-профілактичних закладах області Реєстрація помічника дієздатної фізичної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки Видача довідки про присвоєння звання "Мати-героїня" Видача довідки про період проживання/роботи в зоні посиленого радіоекологічного контролю (4 зона ЧАЕС) Надання матеріальної допомоги киянам - учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції Відшкодування витрат українських авіаперевізників в період запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 Надання пільг з оплати за харчування в закладах дошкільної освіти Надання одноразової матеріальної допомоги на лікування Прийняття рішення про розміщення майданчиків для паркування транспортних засобів Надання згоди на перерахування коштів як оплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей Прийняття рішення про надання соціальної послуги з інформування Видача нового посвідчення громадянина, який проживає, працює (навчається) на території гірського населеного пункту Надання одноразової грошової допомоги батькам, які виховують дітей з інвалідністю Прийняття рішення про надання соціальної послуги з надання притулку Видача довідки про те, що заявниця народила та виховала дитину до 3 – ох річного віку, до 6 – ти річного віку, до 8 – ох річного віку Прийняття рішення щодо включення установи, організації, закладу, фізичної особи - підприємця до переліку суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації Видача матеріальної допомоги військовослужбовцям, які уклали контракт про проходження військової служби у Збройних силах України Довідка про відсутність газопостачання Видача листів талонів на пільговий проїзд окремих категорій громадян Надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим від пожежі або стихійного лиха Надання довідки про зняття з обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, в разі зміни місця проживання Видача пільговикам довідки для отримання інших видів пільг, які надаються з урахуванням доходу (безоплатне одержання ліків, лікарських засобів) відповідно до законодавства Підготовка клопотання про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" Прийняття рішення про надання соціальної послуги з надання нічного притулку Видача довідки про те, чи особа отримувала матеріальну допомогу на лікування від селищної ради Надання допомоги в рамках Програми "єПідтримка" у зв’язку із втратою частини заробітної плати (доходу), робота (економічна діяльність) яких тимчасово зупинена внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні Видача направлення на безоплатне зберігання транспортного засобу на автостоянці Надання довідки про перебування (не перебування) на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги Видача довідки про склад сім’ї та пічне опалення і наявність газової установки до управління соціального захисту населення Надання грошової допомоги громадянам похилого віку до ювілейних дат (75-річчя та більше) Видача довідки про здійснення догляду за громадянином (громадянкою), який (яка) є особою з інвалідністю Відшкодування за проїзд хворим з хронічною нирковою недостатністю до закладу охорони здоров'я Надання довідки громадянину для отримання додаткової соціальної відпустки Оформлення та видача картки жителя міста Надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні Надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї Надання дозволу на звільнення (часткове звільнення) від плати за харчування учнів навчальних закладів загальної середньої освіти Видача єдиного квитка дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування Надання довідки, що підтверджує факт перебування на утриманні померлого годувальника непрацездатних членів сім’ї Видача посвідчення батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї у разі їх пошкодження чи заміни у зв’язку зі зміною прізвища Надання адресної матеріальної допомоги згідно міської програми "Турбота" Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам ВВВ, учасникам АТО (ООС) Видача акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї Прийняття рішення про припинення дії посвідчення громадянина, який проживає, працює (навчається) на території гірського населеного пункту