Інформатизація, космос та електронні довірчі послуги

Захист інформації

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України Переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України Розширення провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України Звуження провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України Анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України

Телекомунікаційні послуги

Погодження встановлення споруд електрозв’язку на території населеного пункту Видача ліцензії провайдера програмної послуги Переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги Продовження строку дії ліцензії провайдера програмної послуги Видача дубліката ліцензії провайдера програмної послуги Анулювання ліцензії провайдера програмної послуги за заявою ліцензіата Видача дозволу на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення Продовження терміну дії дозволу на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на наступний період Анулювання дозволу на тимчасове мовлення телерадіоорганізації на територіях з особливим режимом мовлення Державна реєстрація суб’єктів господарювання як суб’єктів інформаційної діяльності та видача свідоцтва про державну реєстрацію Видача ліцензії на ефірне аналогове мовлення Видача дубліката ліцензії на ефірне аналогове мовлення Переоформлення ліцензії на ефірне аналогове мовлення Продовження строку дії ліцензії на ефірне аналогове мовлення Анулювання ліцензії на ефірне аналогове мовлення за заявою ліцензіата Видача ліцензії на супутникове мовлення Видача дубліката ліцензії на супутникове мовлення Переоформлення ліцензії на супутникове мовлення Продовження строку дії ліцензії на супутникове мовлення Анулювання ліцензії на супутникове мовлення за заявою ліцензіата Видача ліцензії на проводове мовлення Видача дубліката ліцензії на проводове мовлення Переоформлення ліцензії на проводове мовлення Продовження строку дії ліцензії на проводове мовлення Анулювання ліцензії на проводове мовлення за заявою ліцензіата Видача ліцензії на кабельне мовлення Видача дубліката ліцензії на кабельне мовлення Переоформлення ліцензії на кабельне мовлення Продовження строку дії ліцензії на кабельне мовлення Анулювання ліцензії на кабельне мовлення за заявою ліцензіата Видача ліцензії на цифрове мовлення Видача дубліката ліцензії на цифрове мовлення Переоформлення ліцензії на цифрове мовлення Продовження строку дії ліцензії на цифрове мовлення Анулювання ліцензії на цифрове мовлення за заявою ліцензіата

Космічна діяльність

Видача дозволу на провадження окремих видів космічної діяльності Переоформлення дозволу на провадження окремих видів космічної діяльності Анулювання дозволу на провадження окремих видів космічної діяльності Реєстрація змін даних у зареєстрованій декларації про провадження господарської діяльності у сфері космічної діяльності Реєстрація декларації про провадження господарської діяльності у сфері космічної діяльності Видача дозволів суб'єктам космічної діяльності України на проведення переговорів з іноземними суб'єктами господарської діяльності з питань дослідження і використання космічного простору, виробництва та експлуатації космічної техніки, здійснення експорту, імпорту і реекспорту космічної техніки та космічних технологій, їх тимчасового вивезення за межі України або тимчасового ввезення на її територію, транзиту територією України Реєстрація укладених договорів (контрактів) суб’єктами космічної діяльності України для здійснення зовнішньоекономічної діяльності Видача резидентам - суб’єктам космічної діяльності довідок про внесення до Реєстру науково-дослідних і дослідно-конструкторських (дослідницько-конструкторських) робіт, які виконуються для потреб космічної діяльності