Адміністрування та сплата податків

Я хочу правильно сплачувати усі податки

Податки

Надання витягу з реєстру платників податку на додану вартість Надання витягу з реєстру платників єдиного податку Видача картки платника податків, внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків Реєстрація платника єдиного податку Видача довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) Підтвердження статусу податкового резидента України Видача довідки про сплату податкових зобов’язань платником податку – резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов’язань Внесення змін до відомостей, що містяться у Реєстрі неприбуткових установ та організацій Внесення змін до облікової картки фізичної особи - платника податків (повідомлення фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) Видача довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) Реєстрація платника податку на додану вартість Повторна видача документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, з причини втрати або зіпсування такого документа Включення неприбуткового підприємства (установи, організації) до Реєстру неприбуткових установ та організацій Надання витягу з Реєстру неприбуткових установ та організацій Видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків

Фінансові послуги

Анулювання небанківській фінансовій установі дозволу на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів за заявою Продовження строку первинної реєстрації моделі реєстратора розрахункових операцій, включеної до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій Виключення інформації про юридичну особу з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги Погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі (для юридичної особи, яка зареєстрована за законодавством України) Виключення моделі реєстратора розрахункових операцій з Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій Включення моделі реєстраторів розрахункових операцій до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій Погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі (для фізичної особи - іноземця) Видача довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи Анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) Видача свідоцтва про відповідність кваліфікаційним вимогам до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками Переоформлення документа про внесення інформації про юридичну особу до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги Погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі (для іноземної юридичної особи) Погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи Реєстрація книг обліку розрахункових операцій Внесення інформації про юридичну особу до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги Реєстрація розрахункових книжок Реєстрація реєстратора розрахункових операцій Погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі (для фізичної особи – громадянина України) Видача дубліката свідоцтва про відповідність кваліфікаційним вимогам до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками Видача дубліката документа про внесення інформації про юридичну особу до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) Внесення інформації до Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів Анулювання свідоцтва про відповідність кваліфікаційним вимогам до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками