Реєстрація платника ПДВ

Ідентифікатор послуги
01992
Строк
3 дні (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Реєстрація платника податку на додану вартість
Інформація про послугу
Особа, у якої загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, у тому числі операцій з постачання товарів/послуг з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі (зокрема, але не виключно шляхом встановлення спеціального застосунку або додатку на смартфонах, планшетах чи інших цифрових пристроях), нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн грн (без урахування ПДВ), зобов'язана зареєструватись платником податку на додану вартість. Для цього необхідно звернутись до територіального органу ДПС із заявою. Якщо обсяги оподатковуваних операцій відсутні або є меншими від встановленої суми, особа може зареєструватися платником ПДВ добровільно (за власним бажанням).

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Головні управління Державної податкової служби України в областях та м. Києві
Міжрегіональні управління ДПС по роботі з великими платниками податків
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://cabinet.tax.gov.ua/login.
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Реєстраційна заява платника податку на додану вартість за формою № 1-ПДВ
Умови і випадки надання

Реєстраційна заява платника податку на додану вартість подається до контролюючого органу за місцезнаходженням (місцем проживання) платника засобами інформаційно-комунікаційної системи "Електронний кабінет", вхід до якої здійснюється за адресою: cabinet.tax.gov.ua або інформаційно-комунікаційної системи "Єдине вікно подання електронної звітності".

Новостворені суб’єкти господарювання під час державної реєстрації створення юридичної особи або державної реєстрації фізичної особи – підприємця та державної реєстрації змін до відомостей про суб'єкта господарювання, що містяться у Єдиному державному реєстрі, можуть заявити своє бажання добровільно зареєструватись платником податку на додану вартість у Заяві щодо державної реєстрації фізичної особи – підприємця (форма 1) або Заяві щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань і органів влади) (форма 2), форми яких затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 19.05.2020 № 1716/5).

Заява щодо державної реєстрації суб'єкта господарювання або щодо державної реєстрації змін до відомостей про суб'єкта господарювання з позначкою про реєстрацію платником податку на додану вартість подається державному реєстратору.

Відомості із заяви у сфері державної реєстрації суб'єкта господарювання одночасно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань передаються до контролюючих органів у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань".

Особа, відповідальна за утримання та внесення податку на додану вартість до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність або договору управління майном, подає реєстраційну заяву платника податку на додану вартість за формою № 1-ПДВ одночасно із документами для взяття на облік договору про спільну діяльність або договору управління майном згідно з Порядком обліку платників податків і зборів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 №1588, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за № 1562/20300.

Отримати результати надання послуги заявник може шляхом:

ознайомлення із даними з реєстру платників податку на додану вартість, оприлюдненими на вебпорталі ДПС (tax.gov.ua) для безоплатного доступу, засобами інформаційно-комунікаційної системи "Електронний кабінет" режим "Реєстри. Дані реєстру платників ПДВ" за посиланням (http://cabinet.tax.gov.ua/login);

використання пошукового сервісу «Реєстр платників ПДВ», що розміщений за посиланням (http://cabinet.tax.gov.ua/registers);

отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість (надається за окремим запитом).

Результат та способи отримання результату
Внесення до реєстру платників податку на додану вартість запису про реєстрацію особи платником податку на додану вартість
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника чи на сайті: https://cabinet.tax.gov.ua/login.

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
3 дні (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Особа не відповідає вимогам, визначеним статтею 180, пунктом 181.1 статті 181, пунктом 182.1 статті 182 та пунктом 183.7 статті 183 розділу V Податкового кодексу України
Існують обставини, які є підставою для анулювання реєстрації згідно зі статтею 184 розділу V Податкового кодексу
При поданні реєстраційної заяви чи визначенні бажаного (запланованого) дня реєстрації не дотримано порядок та строки (терміни), встановлені пунктами 183.1, 183.3 - 183.7 статті 183 розділу V Податкового кодексу
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи присвоюється платнику ПДВ окремий індивідуальний податковий номер?
Особі, яка реєструється як платник ПДВ, присвоюється індивідуальний податковий номер, який використовується для сплати податку. Індивідуальний податковий номер є єдиним для всього інформаційного простору України і зберігається за платником ПДВ до моменту анулювання реєстрації платника ПДВ. Використання індивідуального податкового номера, наданого при реєстрації, є обов'язковим при оформленні й користуванні всіма видами документів, пов'язаних із розрахунками при придбанні товарів, обліком, звітністю про податок на додану вартість, оформленні податкового кредиту.