Замовлення індивідуального номерного знаку на транспортний засіб/автомобіль

Ідентифікатор послуги
00521
Строк
до 40 днів
Повна назва
Виготовлення макетів індивідуальних номерних знаків транспортних засобів, які виготовляються на замовлення власників транспортних засобів, з видачею номерних знаків
Інформація про послугу
Щоб отримати індивідуальний номерний знак транспортного засобу, необхідно замовити його макет у сервісному центрі МВС ЦНАП, або в Єдиному порталі електронних послуг. Отримати результати надання послуги заявник може особисто, через законного представника або поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу при поданні заяви через Електронний кабінет водія. Після отримання комплекту виготовлених індивідуальних номерних знаків необхідно звернутись до територіального сервісного центру МВС для перереєстрації транспортного засобу.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://bit.ly/3LfUsgI.
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про встановлення можливості оформлення індивідуального номерного знака
Заява про забезпечення виготовлення комплекту індивідуальних номерних знаків
Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або його копія
Документ, що підтверджує повноваження представника (для представників фізичних осіб – нотаріально посвідчена довіреність)
Паспорт громадянина України чи ID-картка з довідкою про реєстрацію місця проживання або тимчасове посвідчення громадянина України, посвідчення на постійне чи тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує захисту чи якій надано тимчасовий захист
Засвідчена копія документа, що підтверджує реєстрацію символіки, знака (торговельної марки) (у разі нанесення на індивідуальний номерний знак символіки установи, організації, підприємства або знака (торговельної марки) фізичної або юридичної особи)
Засвідчена копія установчих документів установи, організації, підприємства тощо у разі нанесення на індивідуальний номерний знак їх абревіатури або скороченої назви
Письмова згода установи, організації, підприємства в разі нанесення їх символіки, абревіатури, скороченої назви чи письмова згоду фізичної або юридичної особи в разі нанесення її знака (торговельної марки) на індивідуальний номерний знак транспортного засобу, що належить іншій фізичній або іншій юридичній особі
Документ, що підтверджує оплату вартості комплекту індивідуальних номерних знаків і адміністративної послуги
Умови і випадки надання

Для отримання адміністративної послуги суб’єкт звернення:

особисто або через уповноваженого представника подає документи в паперовій формі до суб’єкта надання адміністративної послуги або центра надання адміністративних послуг;

здійснює замовлення онлайн (через мережу Інтернет) шляхом внесення відповідної інформації. Здійснити замовлення індивідуального номерного знака можливо за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія) або через Електронний кабінет водія.


У разі замовлення індивідуального номерного знака особисто, власник транспортного засобу (юридична або фізична особа) або уповноважена ним особа особисто подає до територіального сервісного центру МВС незалежно від місця реєстрації транспортного засобу заяву про встановлення можливості оформлення індивідуального номерного знака, яка одразу після реєстрації надсилається каналами електронного зв’язку до Головного сервісного центру МВС для здійснення відповідної перевірки.


З метою виключення повторного замовлення комплекту індивідуальних номерних знаків уповноважена особа ГСЦ МВС на підставі поданої заяви  впродовж двох робочих днів перевіряє в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів напис, який планується нанести, за переліком написів, замовлених у регіоні, в якому зареєстрований транспортний засіб власника, а також перевіряє відповідність напису та/або графічного елемента визначеним законодавством вимогам та у разі їх відповідності -  уповноваженою особою ГСЦ МВС розробляється макет індивідуального номерного знака із зазначенням прізвища, ініціалів і посади розробника, зазначається дата його розроблення, після чого він надсилається до ТСЦ МВС каналами електронного зв’язку.


Уповноваженою особою ТСЦ МВС засобами Єдиного державного реєстру транспортних засобів формується заява про забезпечення виготовлення комплекту індивідуальних номерних знаків, яка подається на підпис замовнику. Разом з заявою замовником подається необхідний пакет документів. 


Видача комплекту індивідуальних номерних знаків здійснюється з понеділка по п'ятнию, за адресою вул. Мрії, 19 м. Київ, або за умови замовлення послуги через ЕКВ є можливість доставки ІНЗ поштовим зв'язком.Результат та способи отримання результату
Видача комплекту індивідуальних номерних знаків (здійснюється за адресою: вул. Мрії, 19, м. Київ)
Надання листа з обґрунтуванням причин відмови в наданні адміністративної послуги
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Вартість трьох символів
Адміністративний збір
300,00 UAH
Строк надання
40 днів (календарні)
Вартість кожного наступного символу (до восьми символів)
Адміністративний збір
90,00 UAH
Строк надання
40 днів (календарні)
Графічний елемент
Адміністративний збір
500,00 UAH
Строк надання
40 днів (календарні)
На час воєнного стану може перевищувати 40 днів
Строк надання
40 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Невідповідність документів установленим вимогам
Якщо символи на індивідуальні номерні знаки не відповідають вимогам, встановленим Порядком замовлення, видачі та обліку номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються на індивідуальне замовлення їх власників
Невідповідність напису та/або графічного елемента вимогам пунктів 5 – 11 розділу І Порядку замовлення, видачі та обліку номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються на індивідуальне замовлення їх власників, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11 березня 2016 року № 174, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 квітня 2016 року за № 494/28624, (у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України від 26 грудня 2018 № 1058)
Подання неповного пакета документів
Перебування транспортного засобу або його власника в розшуку
Відсутність відомостей про транспортний засіб в Єдиному державному реєстрі МВС
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Як повернути кошти, у разі якщо індивідуальний номерний знак зайнято або він не відповідає вимогам?
Для цього потрібно надіслати до Головного сервісного центру МВС (04071, м. Київ, вул. Лук’янівська, 62) наступні документи: -письмову заяву з наданням реквізитів банківської карти та ПІБ особи, яка здійснювала оплату; -роздрукований варіант квитанції за оплату послуги, що був надісланий на електронну пошту; -копію документу, що посвідчує особу, яка здійснювала оплату.
Що може бути нанесено на індивідуальний номерний знак?
На індивідуальному номерному знаці можна розміщувати: -літери; -літери і цифри; -літери, цифри і графічний елемент; -літери і графічний елемент.
Які дії після отримання комплекту виготовлених індивідуальних номерних знаків?
Після отримання комплекту виготовлених індивідуальних номерних знаків необхідно звернутись до ТСЦ МВС для перереєстрації транспортного засобу.
Які вимоги до символів (графічних елементів), що можуть бути розміщені на індивідуальному номерному знаку?
На ІНЗ можна розміщувати літери (української чи латинської абетки); літери та цифри; літери, цифри та графічний елемент. ІНЗ має містити від 3 до 8 символів, якщо це лише літери. Якщо це літери та цифри, від 3 до 7 елементів, при чому принаймні 2 символи з них мають бути літерами; -для мототранспорту – від 3 до 6 символів (від 2 до 5 літер і цифр). На ІНЗ заборонено наносити написи дискримінаційного характеру за ознаками мови, расової та національної належності, ставлення до релігії, соціального й майнового стану, статі, освіти, роду та характеру занять, місця проживання; написи ненормативного походження; символіку, абревіатури або скорочені назви установ, організацій, підприємств без їх письмової згоди (на індивідуальні номерні знаки транспортних засобів, що належать фізичним чи юридичним особам); знак (торговельну марку) фізичної чи юридичної особи, що належить іншій фізичній або юридичній особі, без їх письмової згоди. На ІНЗ заборонено наносити графічний елемент дискримінаційного характеру; На ІНЗ заборонено наносити графічний елемент, що схожий за накресленням із літерами чи цифрами; імітацію зображення Державного Герба України або Державного Прапора України (крім символів державної належності, передбачених чинними державними стандартами України), державних символів інших країн та міжнародних організацій, офіційні назви органів державної влади України або їх скорочені найменування, крім випадків, передбачених чинним законодавством; написи, в яких одночасно використовуються літери української та латинської абеток, за винятком літер, що збігаються за написом; ІНЗ не мають бути тотожні або схожі за накресленням із номерними знаками, які видають (видавали) під час державної або відомчої реєстрації транспортних засобів в Україні. У разі якщо індивідуальний номерний знак починається з двох окремих літер, їх сполучення не має збігатися з літеросполукою, що використовується для позначення адміністративно-територіальної належності.
Який термін виготовлення індивідуальних номерних знаків?
До одного місяця (з дати передачі виробникові примірника макета індивідуального номерного знака).
Яка послідовність дій одержувача послуги?
Послідовність дій така: 1. подання до адміністративного органу повного комплекту документів, необхідного для виготовлення індивідуальних номерних знаків; 2. здійснення оплати за надання адміністративної послуги; 3. отримання комплекту індивідуальних номерних знаків у суб'єкта надання адміністративної послуги.
Як відбувається перезакріплення індивідуального номерного знака?
Власник індивідуального номерного знака може перезакріпити його за іншим належним йому транспортним засобом або передати його іншому власникові. Для цього замовник подає до ТСЦ МВС такі документи: -заяву про перезакріплення індивідуального номерного знака (заповнюється в ТСЦ МВС); -свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу; -нотаріально засвідчену довіреність, оформлену в установленому порядку (для фізичних осіб у разі відсутності власника транспортного засобу); -довіреність, оформлену в установленому порядку (для юридичних осіб); -документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, посвідка на постійне проживання тощо); -у разі передачі індивідуального номерного знака іншому власникові – письмову згоду власника індивідуального номерного знака на передачу його іншому власникові (якщо власник не присутній при подачі заяви, така письмова згода повинна бути нотаріально засвідчена). Після перезакріплення індивідуального номерного знака проводиться перереєстрація транспортного засобу. Вартість перереєстрації транспортних засобів усіх категорій коштує 512 грн. У разі, якщо наявний номерний знак транспортного засобу не відповідає вимогам наказу МВС № 166 від 02.03.2021, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 22.03.2021 за № 353/35975, здійснюється його обов’язкова заміна (орієнтовно 178,20 грн)
Як замовити індивідуальний номерний знак онлайн?
Для цього потрібно зареєструватись в Електронному кабінеті водія за допомогою кваліфікованого електронного підпису, Bank ID або MobileID, заповнити електронну форму (вказати регіон, в якому зареєстрований транспортний засіб, і напис, який бажаєте нанести на номерний знак, спосіб отримання), підписати макет за допомогою скориставшись КЕП (фізичної особи), здійснити оплату за допомогою системи електронних платежів. Після того, як документи оформлено та подано, очікуйте на лист від Головного сервісного центру МВС на електронну пошту після виготовлення ІНЗ виробником та їх отримання Головним сервісним центром МВС.
Як повернути кошти, у разі якщо індивідуальний номерний знак зайнято або він не відповідає вимогам?
Як повернути кошти, у разі якщо індивідуальний номерний знак зайнято або він не відповідає вимогам? Для цього потрібно надіслати до Головного сервісного центру МВС (04085, м. Київ, вул. Лук’янівська, 62) наступні документи: - письмову заяву з наданням реквізитів банківської карти та ПІБ особи, яка здійснювала оплату; -роздрукований варіант квитанції за оплату послуги, що був надісланий на електронну пошту; -копію документу, що посвідчує особу, яка здійснювала оплату. При оплаті через ЕКВ кошти автоматично повертаються на карту замовника

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України "Про дорожній рух" cтатті 29, 32, 34 Закон України "Про адміністративні послуги" увесь Постанова КМУ від 11.07.2000 №1081 "Про запровадження номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальними замовленнями їх власників" пункт 2 Постанова КМУ від 26.10.2011 №1098 "Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг" пункт 22 Переліку Постанова КМУ від 04.06.2007 №795 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання" Розпорядження КМУ від 16.05.2014 №523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг" Наказ ЦОВВ від 02.03.2021 №166 "Про деякі питання державних номерних знаків транспортних засобів" Наказ ЦОВВ від 11.03.2016 №174 "Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються на індивідуальне замовлення їх власниківатвердження Порядку замовлення, видачі та обліку номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються на індивідуальне замовлення їх власників" розділи ІІ, ІV