Погодження на заміну номерного агрегату транспортного засобу, а також переобладнання засобу без заміни номерних знаків

Ідентифікатор послуги
00687
Строк
10 днів (робочі)
Повна назва
Оформлення та видача погодження (висновку) на заміну номерного агрегата транспортного засобу, а також на переобладнання транспортного засобу без заміни номерних агрегатів
Інформація про послугу
Щоб оформити та отримати погодження на зміну номерного агрегату або на переобладнання транспортного засобу без заміни номерних засобів, власнику необхідно особисто чи через представника звернутися до Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України із заявою та пакетом документів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ
Державне підприємство "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут"
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: фізична особа, юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Письмова заява про погодження переобладнання транспортного засобу
Документ, що підтверджує повноваження представника (у разі звернення через уповноваженого представника)
Копія акта проведення огляду транспортного засобу працівниками сервісного центру МВС
Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу
Платіжні документи (платіжні доручення, квитанції) з кодом проведеної операції або відміткою банку, відділення поштового зв’язку або код проведеної операції (реквізити платежу) про внесення плати в будь-якій формі, який можливо перевірити за допомогою державного сервісу перевірки квитанцій за адресою: https://check.gov.ua
Умови і випадки надання

Для отримання адміністративної послуги необхідно звернутись до Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ (м. Київ, вул. Лук`янівська, 62) із письмовою заявою про погодження переобладнання транспортного засобу, у якій зазначаються відомості про транспортний засіб, вид переобладнання, а також технічна та інша інформація, необхідна для проведення переобладнання, та іншими необхідними документами. 


Суб’єкт звернення особисто або через уповноваженого ним представника подає повний пакет документів у паперовому вигляді, або надсилає їх поштою. 


Термін надання 10 робочих днів, але через воєнний стан термін може подовжуватися.


Видача оформлених висновків про погодження переобладнання транспортного засобу юридичним та фізичним особам здійснюється двічі на тиждень у приміщеннях (за попередньою згодою):

ГСЦ МВС (м. Київ, вул. Лук`янівська, 62) щовівторка та щочетверга;

РСЦ МВС У Львівській області (м. Львів, вул. Данила Апостола, 11) за додатковими повідомленнями на порталі ГСЦ МВС.


 Юридична особа для отримання висновку повинна мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), доручення за формою М-2 або на фірмовому бланку підприємства. У разі отримання висновку безпосередньо керівником підприємства при собі необхідно мати печатку підприємства, документ, що посвідчує особу (паспорт) та завірений витяг з реєстру юридичних осіб.


Фізична особа (власник транспортного засобу) для отримання висновку повинна мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Крім того, за бажанням власників цих транспортних засобів оформлені висновки можуть бути надіслані на зазначену у заяві адресу засобами поштового зв`язку (Укрпошта) за рахунок отримувача. 

Результат та способи отримання результату
Оформлення та видача погодження (висновку) на заміну номерного агрегата транспортного засобу або на переобладнання транспортного засобу без заміни номерних агрегатів
Надання листа з обґрунтуванням причин відмови в наданні адміністративної послуги
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника усно.

Строк та вартість надання послуги

Із урахуванням бланкової продукції
Адміністративний збір
134,60 UAH
Строк надання
10 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Невідповідність конструкції та технічного стану переобладнаних транспортних засобів вимогам безпеки дорожнього руху, встановленим правилам і нормативам, які діють на території України.
Подання неповного пакета документів
Наявність у поданих документах відомостей, що не відповідають дійсності
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Чи можна використовувати транспортний засіб (ТЗ), переобладнаний із вантажного на пасажирський (чи навпаки), без реєстрації переобладнання в сервісному центрі МВС?
Ні, переобладнаний ТЗ підлягає обов’язковій перереєстрації. Керування ТЗ, не зареєстрованим або не перереєстрованим в установленому порядку, забороняється, а порушення такої заборони тягне за собою адміністративну відповідальність.
Що таке переобладнання?
Переобладнання – це зміна типу або марки (моделі), призначення чи параметрів конструкції транспортного засобу (ТЗ), що перебувають в експлуатації, шляхом установки кабіни, кузова чи їх деталей, спеціального обладнання і номерних агрегатів, не передбачених нормативно-технічною документацією на даний ТЗ.
Чи необхідно сплачувати акцизний збір у випадку переобладнання транспортного засобу (ТЗ) із вантажного на пасажирський?
Так, необхідно. Акцизний податок сплачується власником не пізніше дати подання документів до сервісного центру МВС для реєстрації або перереєстрації транспортного засобу (ТЗ). Платники акцизного податку при зверненні до сервісного центру МВС для реєстрації або перереєстрації переобладнаного вантажного ТЗ у легковий автомобіль (пасажирський) зобов’язані пред’явити квитанції або платіжні доручення про сплату податку з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення. Акцизний податок з операції переобладнання вантажного ТЗ у легковий автомобіль сплачується за місцем знаходження (проживання) особи, яка є власником переобладнаного ТЗ.
Які кроки необхідно здійснити власнику транспортного засобу (ТЗ) для переобладнання належного йому ТЗ в індивідуальному порядку?
Для здійснення переобладнання транспортного засобу (ТЗ) в індивідуальному порядку необхідно: надати ТЗ до найближчого Територіального сервісного центру МВС (ТСЦ МВС) для проведення огляду, за результатами якого складається відповідний акт за формою, установленою МВС; звернутись до спеціально уповноваженої організації ДП «ДержавтотрансНДІпроект» (пр-т Перемоги, 57, Київ, 03113) або Головного сервісного центру МВС (вул. Лук’янівська, 62, м. Київ, 04071 або вул. Академіка Туполєва, 19, м. Київ) із заявою (до якої додати копію свідоцтва про реєстрацію ТЗ та акт проведення його огляду) про погодження переобладнання ТЗ, в якій зазначаються відомості про ТЗ, а також його власника, вид переобладнання, а також технічна та інша інформація, необхідна для проведення переобладнання; отримати документ про погодження переобладнання, у якому будуть зазначені відомості про ТЗ і його власника, вид та умови (вимоги) переобладнання ТЗ з урахуванням того, що конструкція переобладнаного ТЗ повинна відповідати встановленим правилам і нормативам; забезпечити переобладнання ТЗ відповідно до умов (вимог), викладених у документі про погодження переобладнання; з метою підтвердження відповідності конструкції ТЗ, що переобладнаний, повинен відповідати встановленим правилам і нормативам, а також умовам (вимогам), викладеним у документі про погодження переобладнання, надати переобладнаний ТЗ для оцінювання до органу із сертифікації; у 10-денний термін здійснити перереєстрацію переобладнаного ТЗ у ТСЦ МВС.
Які основні вимоги та порядок здійснення переобладнання транспортного засобу (ТЗ) та де це можна зробити?
Власник транспортного засобу або його представник забезпечує переобладнання транспортного засобу відповідно до умов (вимог), викладених у документі про погодження, власноручно або на спеціалізованій станції технічного обслуговування.
Хто може здійснювати переобладнання транспортного засобу (ТЗ) для роботи на газовому моторному паливі та альтернативних видах рідкого і газового палива?
Переобладнання транспортного засобу (ТЗ) для роботи на газовому моторному паливі та альтернативних видах рідкого і газового палива проводиться суб’єктом господарювання, який має нормативно-технічну документацію на відповідний вид переобладнання і свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.
Що таке Висновок на переобладнання транспортного засобу (ТЗ) з вантажного на пасажирський?
Це документ про погодження переобладнання, який визначає технічну можливість, вид та умови (вимоги) переобладнання транспортного засобу (ТЗ) з урахуванням того, що конструкція переобладнаного ТЗ повинна відповідати встановленим правилам і нормативам.
Як отримати Висновок на переобладнання транспортного засобу (ТЗ) з вантажного на пасажирський та які документи для цього необхідні?
Для отримання Висновку на переобладнання транспортного засобу (ТЗ) необхідно звернутися до спеціально уповноваженої організації: Головний сервісний центр МВС (вул. Лук’янівська, 62, м. Київ, 0407 або вул. Академіка Туполєва, 19, м. Київ); ДП «ДержавтотрансНДІпроект» (пр-т Перемоги, 57, Київ, 03113). Для отримання Висновку на переобладнання необхідна заява, до якої додається копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ та акт проведення його огляду. Також, у разі необхідності, заявником надається технічна та інша інформація стосовно особливостей бажаного переобладнання.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України "Про стандартизацію" увесь Закон України "Про адміністративні послуги" увесь Закон України "Про автомобільний транспорт" увесь Закон України "Про дорожній рух" Статті 29, 32, 34 Постанова КМУ від 21.07.2010 №607 "Про затвердження Порядку переобладнання транспортних засобів" Постанова КМУ від 26.10.2011 №1098 "Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг" Постанова КМУ від 22.12.2010 №1166 "Про єдині вимоги до конструкції та технічного стану колісних транспортних засобів, що експлуатуються" Постанова КМУ від 04.06.2007 №795 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання" Постанова КМУ від 07.09.1998 №1388 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів" Наказ ЦОВВ від 17.08.2012 №521 "Про затвердження Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання та Порядку ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання"