Розширення сфери призначення визнаної незалежної організації, яка була призначена раніше

Ідентифікатор послуги
00375
Строк
80 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Розширення сфери призначення згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском, стосовно якого визнана незалежна організація була призначена раніше
Інформація про послугу
Призначення - надання органом, що призначає Мінекономіки, органу з оцінки відповідності права здійснювати певну діяльність з оцінки відповідності. Рішення про розширення сфери призначення визнаної незалежної організації приймає Мінекономіки, до якого необхідно звернутися із відповідною заявою.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство економіки України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про розширення сфери призначення за встановленою формою https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/84/f499849n119.docx
Свідоцтво про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском
Опис сфери призначення згідно з технічним регламентом, із внесеними змінами, пов’язаними з розширенням сфери призначення, стосовно якої претендент на розширення заявляє про свою компетентність, підписаний керівником претендента на розширення, за формою згідно з додатком 3 до Порядку
Копія атестата про акредитацію, що засвідчує відповідність претендента на розширення спеціальним вимогам до визнаних незалежних організацій, визначеним у технічному регламенті (сфера акредитації претендента на розширення повинна охоплювати процедури оцінки відповідності та види продукції, стосовно яких він заявляє про свою компетентність)
Довідка про досвід виконання кожним працівником із числа штатного персоналу, відповідального за виконання завдань із затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском, робіт із затвердження (атестації) технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, у будь-який період протягом останніх трьох років, підписана керівником претендента на призначення, за формою згідно з додатком 5 до Порядку
Відомості про кваліфікацію персоналу органу з оцінки відповідності, підписані керівником претендента на розширення за формою згідно з додатком 6 до Порядку
Копія договору страхування відповідальності перед третіми особами на час провадження діяльності визнаної незалежної організації, засвідчена претендентом на розширення
Умови і випадки надання

Призначений орган з оцінки відповідності або визнана незалежна організація, що претендує на розширення сфери призначення згідно з технічним регламентом, стосовно якого його/її було призначено раніше, подає Мінекономіки заяву про розширення сфери призначення за формою згідно з додатком 11 Порядку видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії або анулювання такого свідоцтва.


Подати заяву на отримання послуги заявник (керівник органу з оцінки відповідності) може в паперовій формі особисто або через уповноважену ним особу чи надіслати поштою або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи з накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника органу з оцінки відповідності.


У разі подання претендентом на розширення, неповного пакета документів, та/або порушення претендентом на розширення установлених вимог до заяви про розширення сфери призначення та пакета документів Мінекономіки готує письмове повідомлення про відмову у видачі свідоцтва про призначення із зазначенням обґрунтованих підстав для такої відмови. 


У разі подання претендентом на розширення повного пакета документів Мінекономіки проведить оцінювання претендента на розширення стосовно його відповідності вимогам до призначених визнаних незалежних організацій, визначеним Технічним регламентом обладнання, що працює під тиском. 


Мінекономіки видає наказ про розширення сфери призначення та свідоцтво про призначення органу з оцінки відповідності або свідоцтво про призначення визнаної незалежної організації із внесеними змінами, пов’язаними із розширенням сфери призначення, яке надсилає призначеному органу з оцінки відповідності або визнаній незалежній організації, що претендує на розширення сфери призначення згідно з технічним регламентом, щодо якого його/її було призначено раніше, у паперовій формі поштою на адресу його/її місцезнаходження або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи.


Відомості про розширення сфери призначення призначеного органу з оцінки відповідності або визнаної незалежної організації вносяться до реєстру та переліку не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дня видання наказу про розширення сфери призначення, а до Єдиного реєстру - в установленому законодавством порядку.


Сфера призначення вважається розширеною з дня видання наказу про розширення сфери призначення.


Отримати результати надання послуги заявник може в паперовій формі поштою на адресу його місцезнаходження (рекомендованим листом з повідомленням про вручення чи кур’єром за додаткову плату або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи (лише для заявників, що подали заяву в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи).

Результат та способи отримання результату
Наказ про розширення сфери призначення та свідоцтво про призначення із внесеними змінами, пов’язаними із розширенням сфери призначення
Повідомлення про відмову у розширенні сфери призначення із зазначенням обґрунтованих підстав для такої відмови
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

Звичайне надання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
80 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Подання претендентом на розширення неповного пакета документів
У разі подання заяви про розширення сфери призначення та пакета документів із порушенням строку, визначеного в абзацах тринадцятому частини другої та одинадцятому частини восьмої статті 35 Закону, вона залишається без розгляду
Порушення претендентом на розширення установлених вимог до заяви про розширення сфери призначення та пакета документів
Відмова претендента на розширення у допуску посадових осіб центрального органу виконавчої влади або Служби безпеки України, на яких покладаються функції технічного регулювання у визначеній сфері діяльності, та/або фахівців, залучених згідно з частиною четвертою статті 38 Закону, до проведення його оцінювання, з підстав, не передбачених законом, про що посадові особи, які проводять відповідне оцінювання, складають акт
Встановлення за результатами оцінювання претендента на розширення стосовно його відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності (далі – оцінювання) факту виконання ним без призначення завдань з оцінки відповідності, які згідно з відповідним технічним регламентом виконуються органами з оцінки відповідності за умови призначення (крім завдань з оцінки відповідності, за виконання яких без призначення претенденту на розширення раніше було відмовлено у видачі свідоцтва про призначення або раніше видане йому свідоцтво про призначення було анульоване з підстави, передбаченої пунктом 4 частини другої статті 37 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"
Виявлення в пакеті документів недостовірних відомостей (крім технічних помилок)
Відсутність у відповідному технічному регламенті завдань з оцінки відповідності, які виконуються призначеними органами з оцінки відповідності, у тому числі щодо таких видів продукції та/або процедур оцінки відповідності, стосовно яких претендент на розширення заявляє про свою компетентність
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Яка вартість послуги?
Послуга є безоплатною.
На який строк видається рішення про розширення сфери призначення визнаної незалежної організації?
Рішення про розширення сфери призначення визнаної незалежної організації видається на необмежений строк, відповідно до п. 13 Порядку видачі або відмови у видачі рішення про призначення, його переоформлення та видачі його дубліката, розширення та обмеження сфери призначення, тимчасового припинення і поновлення дії рішення про призначення та анулювання такого рішення, затвердженого постановою КМУ від січня 2016 р. № 96.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" ст. 1 Закон України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" ст. 1 Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ст. 1 Закон України "Про адміністративні послуги" ст. 1 Постанова КМУ від 16.12.2019 №27 "Про затвердження Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском" Постанова КМУ від 16.12.2015 №1057 "Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої та Служба безпеки України влади здійснюють функції технічного регулювання" Постанова КМУ від 04.11.2020 №1071 "Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії або анулювання такого свідоцтва та внесення змін до спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності"