Свідоцтво про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання

Ідентифікатор послуги
00362
Строк
80 днів (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Видача свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском
Інформація про послугу
Підприємства, що у виробництві використовують нерознімні з’єднання, повинні отримати свідоцтво про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство економіки України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском
Опис сфери призначення згідно з технічним регламентом, стосовно якої претендент на призначення заявляє про свою компетентність, підписаний керівником претендента на призначення, за формою згідно з додатком 3 до Порядку
Копія атестата про акредитацію, що засвідчує відповідність претендента на призначення спеціальним вимогам до визнаних незалежних організацій (сфера акредитації претендента на призначення повинна охоплювати процедури оцінки відповідності та види продукції, стосовно яких він заявляє про свою компетентність)
Довідка про досвід виконання кожним працівником із числа штатного персоналу, відповідального за виконання завдань із затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском, робіт із затвердження (атестації) технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, у будь-який період протягом останніх трьох років, підписана керівником претендента на призначення, за формою згідно з додатком 5 до Порядку
Відомості про кваліфікацію персоналу органу з оцінки відповідності, підписані керівником претендента на призначення, за формою згідно з додатком 6 до Порядку
Копія договору страхування відповідальності перед третіми особами на час провадження діяльності визнаної незалежної організації, засвідчена претендентом на призначення
Умови і випадки надання

Заяву  про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском та пакет документів орган з оцінки відповідності, що претендує на призначення подає Мінекономіки в паперовій формі особисто або через уповноважену ним особу чи надсилає поштою або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи з накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника органу з оцінки відповідності.  


Заява подається за формою згідно з додатком 2 до Порядку видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії або анулювання такого свідоцтва та внесення змін до спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2000 № 1071.


Мінекономіки проводить перевірку поданих претендентом на призначення  пакета документів на комплектність і відповідність установленим до них вимогам. У разі подання заяви про призначення та пакета документів із порушенням строку, визначеного в абзацах тринадцятому частини другої та одинадцятому частини восьмої статті 35 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", вона залишається без розгляду.


У разі подання претендентом на призначення, неповного пакета документів, та/або порушення претендентом на призначення установлених вимог до заяви про призначення та пакета документів Мінекономіки готовить письмове повідомлення про відмову у видачі свідоцтва про призначення, із зазначенням обґрунтованих підстав для такої відмови.  


У разі подання претендентом на призначення повного пакета документів - проводиться оцінювання претендента на призначення стосовно його відповідності вимогам до визнаних незалежних організацій, визначеним у Технічному регламенті.


Свідоцтво про призначення або повідомлення про відмову у видачі свідоцтва про призначення із зазначенням обґрунтованих підстав для такої відмови надсилається визнаній незалежній організації в паперовій формі поштою на адресу його місцезнаходження або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи. 


Отримати результати надання послуги заявник може в паперовій формі поштою на адресу його місцезнаходження (рекомендованим листом з повідомленням про вручення чи кур’єром за додаткову плату або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи (лише для заявників, що подали заяву в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи).

Результат та способи отримання результату
Наказ про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з Технічним регламентом, та свідоцтво про призначення (додаток 9 до Порядку)
Повідомлення про відмову у видачі свідоцтва про призначення, із зазначенням обґрунтованих підстав для такої відмови
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).

Строк та вартість надання послуги

З дня одержання заяви про призначення та пакета документів
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
80 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Встановлення за результатами оцінювання претендента на призначення стосовно його відповідності вимогам до визнаних незалежних організацій (далі – оцінювання) факту виконання ним без призначення завдань з оцінки відповідності, які згідно технічним регламентом виконуються визнаними незалежними організаціями за умови призначення (крім завдань з оцінки відповідності, за виконання яких без призначення претенденту на призначення раніше було відмовлено у видачі свідоцтва про призначення, або раніше видане йому свідоцтво про призначення було анульоване з підстави, передбаченої пунктом 4 частини другої статті 37 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"
Порушення претендентом на призначення установлених вимог до заяви про призначення та пакета документів
Відмова претендента на призначення у допуску посадових осіб Мінекономіки, та/або фахівців, залучених згідно з частиною четвертою статті 38 Закону, до проведення його оцінювання, з підстав, не передбачених законом, про що посадові особи, які проводять відповідне оцінювання, складають акт
Відсутність у технічному регламенті завдань з оцінки відповідності, які виконуються визнаними незалежними організаціями, у тому числі щодо таких видів продукції та/або процедур оцінки відповідності, стосовно яких претендент на призначення заявляє про свою компетентність
Виявлення в пакеті документів недостовірних відомостей (крім технічних помилок)
Подання претендентом на призначення неповного пакета документів, необхідних для призначення
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Коли вносяться відомості про призначення визнаної незалежної організації до реєстру визнаних незалежних організацій?
Відомості про призначення визнаної незалежної організації вносяться до реєстру призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій (далі - реєстр) не пізніше п’яти робочих днів з дня видання наказу про призначення визнаної незалежної організації.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України "Про адміністративні послуги" ст. 1 - 2 Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ст. 2 Закон України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" ст. 35 Закон України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" п. 120 Переліку Постанова КМУ від 16.01.2019 №27 "Про затвердження Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском" п. 1 - 3 Постанова КМУ від 04.11.2020 №1071 "Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії або анулювання такого свідоцтва та внесення змін до спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності" п. 1 - 11 Порядку Постанова КМУ від 16.12.2015 №1057 "Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади та Служба безпеки України здійснюють функції технічного регулювання" п. 1