Статус безробітного

Ідентифікатор послуги
01256
Строк
до 7 днів
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Надання статусу безробітного
Інформація про послугу
Безробітнім вважається особа віком від 15 до 70 років, яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів як джерела існування, готова та здатна приступити до роботи. Такий статус потрібно отримати офіційно, звернувшись до центру зайнятості з необхідним пакетом документів.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Обласні, Київський та Севастопольський міські центри зайнятості
Міський, районний, міськрайонний центр зайнятості або філії регіонального центру зайнятості
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://bit.ly/3yUnwGL.
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про надання статусу безробітного в електронній формі за допомогою Порталу Дія
Заява про надання (поновлення) статусу безробітного разом з поданням необхідних документів (під час особистого звернення)
Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України
Посвідка на постійне проживання або посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист (подають іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, визнані в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, яким надано в Україні притулок чи тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію).
Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України).
Військово-обліковий документ для осіб, які звільнилися із строкової військової служби
Трудову книжку (цивільно-правовий договір чи документ, який підтверджує припинення останнього виду зайнятості).
Внутрішньо переміщеними особами у разі відсутності документів, що підтверджують факт звільнення подається заява про припинення трудових відносин, справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, або документ, що підтверджує факт припинення зайнятості (цивільно-правовий договір, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), або відповідне рішення суду - у разі припинення трудових відносин (припинення зайнятості) у судовому порядку. А також, розрахунковий документ (квитанція), що підтверджує надсилання зазначеної заяви роботодавцю рекомендованим листом з описом вкладення (за можливості)
Документ про освіту або його дублікат (за наявності такого документа або дубліката)
Військово-обліковий документ, в якому зазначена дата взяття на облік у військовому комісаріаті (подається військовослужбовцями (крім військовослужбовців строкової служби))
Довідка про припинення ведення особистого селянського господарства або вихід з такого господарства (подається членами особистого селянського господарства для яких така робота була основною (крім осіб, які є внутрішньо переміщеними особами, проходили військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, закінчили або припинили навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти), звільнилися із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і вперше приймаються на роботу та звернулися для реєстрації до центру зайнятості протягом шести місяців з дня закінчення або припинення навчання чи звільнення із служби)).
Посвідчення учасника бойових дій, копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або копія довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення (подається учасниками бойових дій, зазначеними у пунктах 19-21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту").
Умови і випадки надання

Статус безробітного надається особам, які зазначені у частині першій статті 43 Закону України "Про зайнятість населення" .

До таких осіб належать:

1) особи працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), які через відсутність роботи не мають заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готові та здатні приступити до роботи;

2) особи з інвалідністю, які не досягла встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" пенсійного віку та отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу відповідно до законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" та "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю";

3) особи, молодші 16-річного віку, які працювали і були звільнені у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема припиненням або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності (штату) працівників.


На період дії воєнного стану реєстрація безробітного здійснюється в день подання особою, яка шукає роботу, заяви про надання статусу безробітного до обраного нею міського, районного, міськрайонного центру зайнятості або філії регіонального центру зайнятості особисто, під час безпосереднього відвідування, в електронній формі за допомогою засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - Портал Дія), у тому числі мобільного додатку Порталу Дія або за допомогою електронних сервісів Державної служби зайнятості www.dcz.gov.ua. Статус безробітного надається особам з першого дня реєстрації її у центрі зайнятості за її особистою заявою.


На території бойових дій або на тимчасово окупованій території громадяни можуть подати заяву про надання статусу безробітного, призначення допомоги чи припинення реєстрації через Портал Дія, у тому числі за допомогою мобільного додатку Порталу Дія або електронних сервісів Державної служби зайнятості. 


Подати заяву в електронній формі за допомогою Порталу Дія може громадянин України, який пройшов електронну ідентифікацію та автентифікацію, має паспорт громадянина України та/або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, сформований засобами Єдиного державного демографічного реєстру, та реєстраційний номер облікової картки платника податків.


Про прийняте рішення щодо надання статусу безробітного (перереєстрацію безробітного), відмову у наданні такого статусу (перереєстрації) особі повідомляється шляхом надсилання інформаційного повідомлення програмними засобами Порталу Дія.


Для подання заяви через Портал Дія особі необхідно:

- створити особистий електронний кабінет користувача на Порталі Дія;

- заповнити та підписати заяви про надання статусу безробітного та про призначення допомоги по безробіттю, які формуються засобами Порталу Дія;

- подати до обраного нею центру зайнятості заяву про надання статусу безробітного та про призначення допомоги по безробіттю;

- обрати та/або відкрити поточний рахунок у порядку, передбаченому абзацом четвертим пункту 5 Порядку надання допомоги в рамках Програми "єПідтримка", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 р. № 1272.


У такому випадку вимоги щодо подання особою до центру зайнятості документів, перелік яких визначено пунктами 17-19 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу не поширюються. Протягом 30 календарних днів після припинення чи скасування воєнного стану, під час першого фактичного відвідування безробітним центру зайнятості (в якому він зареєстрований), він зобов’язаний подати до такого центру зайнятості всі необхідні Порядком документи. Зазначений період може бути продовжений з урахуванням поважної причини.  У такому разі документи подаються до центру зайнятості на наступний день, що настає після закінчення дії обставин, що склалися у зв’язку з поважною причиною.  


Безробітний також може підтвердити намір перебування у статусі зареєстрованого безробітного за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку або безпосереднього звернення до центру зайнятості.

Результат та способи отримання результату
Рішення про надання статусу безробітного
Рішення про відмову у наданні статусу безробітного
Отримати результати надання послуги заявник може особисто чи на сайті: https://bit.ly/3yUnwGL.

Строк та вартість надання послуги

Не пізніше сьомого календарного дня з дня подання особою, яка шукає роботу, заяви про надання статусу безробітного
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
7 днів (календарні)
Документи подані за допомогою порталу Дія вважаються отриманами та реєструються центром зайнятості у день їх надходження
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
1 день (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Неповернення особою коштів, отриманих за період попередньої реєстрації, що припинена на підставі абзаців вісімнадцятого - двадцятого підпункту 1 пункту 30 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу
Встановлення факту зайнятості особи, у тому числі отримання повідомлення від роботодавця про працевлаштування особи
Невідвідування роботодавця та неподання в установлений строк без поважних причин особою письмової відповіді роботодавця про результати співбесіди відповідно до виданого центром зайнятості направлення на працевлаштування
Відсутність на дату прийняття рішення про надання статусу безробітного необхідних для прийняття такого рішення документів
Подання заяви про надання статусу безробітного особою, яка не зазначена у частині першій статті 43 Закону України "Про зайнятість населення"
Наявність в особи статусу безробітного.
Письмова відмова особи від пропозиції підходящої роботи
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Особливості реєстрації, перереєстрації безробітних на період дії воєнного стану?
На період дії воєнного стану, встановленого Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, статус безробітного надається особі, зазначеній в частині першій статті 43 Закону України “Про зайнятість населення”, з першого дня реєстрації її у центрі зайнятості за її особистою заявою. Реєстрація безробітного здійснюється в день подання особою, яка шукає роботу, заяви про надання статусу безробітного до обраного нею центру зайнятості в один із нищезазначених способів: - особисто, під час безпосереднього відвідування центру зайнятості; - за допомогою засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі — Портал Дія) https://bit.ly/3q8au3F, в тому числі через мобільний додаток Порталу Дія; - за допомогою електронних сервісів Державної служби зайнятості www.dcz.gov.ua.
Коли можна подати повторно документи у разі отримання відмови?
У разі прийняття центром зайнятості рішення про відмову у наданні статусу безробітного особа може повторно подати заяву про надання зазначеного статусу не раніше ніж через сім календарних днів з дня прийняття такого рішення.
Яким чином можна отримати результат надання адміністративної послуги?
З рішенням про надання (відмову в наданні) статусу безробітного, визначення розміру і строку виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття, відкладення, скорочення тривалості та припинення виплати такого забезпечення особа ознайомлюється під час відвідування кар’єрного радника, про що ставить підпис у відповідному додатку до персональної картки. У разі відмови особи поставити підпис у додатку до персональної картки кар’єрним радником вноситься до неї відповідний запис.
Які подальші дії безробітного після отримання ним такого статусу?
Після реєстрації безробітного кар’єрний радник протягом десяти календарних днів вживає заходів із здійснення щодо нього поглибленого профілювання. На основі отриманих результатів поглибленого профілювання кар’єрний радник разом із зареєстрованим безробітним розробляє індивідуальний план працевлаштування. Зареєстрований безробітний протягом трьох робочих днів підписує запропонований індивідуальний план працевлаштування. Індивідуальний план працевлаштування складається у двох примірниках, підписується безпосередньо зареєстрованим безробітним та кар’єрним радником. Один примірник підписаного обома сторонами індивідуального плану працевлаштування видається зареєстрованому безробітному. Індивідуальний план працевлаштування підлягає коригуванню у разі зміни обставин, які впливають на можливості інтеграції зареєстрованого безробітного до ринку праці.
Як здійснювати реєстрацію статусу бузробітного через електронний сервіс Державної служби зайнятості?
Для реєстрації як безробітного через електронний сервіс Державної служби зайнятості необхідно заповнити заяви про надання (поновлення) статусу безробітного та про призначення (поновлення) виплати допомоги по безробіттю та подати їх онлайн до обраного центру зайнятості (www.dcz.gov.ua ).
Як відбувається реєстрація безробітного у період карантину?
У період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, статус безробітного надається особі, зазначеній в частині першій статті 43 Закону України «Про зайнятість населення», з першого дня реєстрації її у центрі зайнятості за її особистою заявою без дотримання вимог до наявності підходящої роботи. Реєстрація безробітного здійснюється в день подання особою, яка шукає роботу, заяви про надання статусу безробітного за формою, визначеною Державним центром зайнятості. Допомога по безробіттю у такому разі призначається з першого дня надання статусу безробітного.

Нормативна база