Допомога по безробіттю

Ідентифікатор послуги
01261
Строк
1 день (робочі)
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Призначення допомоги по безробіттю
Інформація про послугу
Згідно із законодавством кожен українець, який залишився без роботи, має право на отримання державної компенсації у вигляді допомоги по безробіттю. Допомога по безробіттю надається громадянам України, які отримали офіційний статус безробітного, а також найманим працівникам підприємств, організацій, які втратили частину доходу (зарплати) через форс-мажорні обставини.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Державна служба зайнятості (Центральний апарат)
Обласні, Київський та Севастопольський міські центри зайнятості
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, електронною поштою чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://diia.gov.ua/services/dopomoga-po-bezrobittyu.
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про призначення допомоги по безробіттю за встановленою формою https://cutt.ly/lk7A9mK
Довідка про заробітну плату (грошове забезпечення, винагороду за цивільно-правовим договором), видана особі роботодавцем, військовим комісаріатом, де така особа перебувала на обліку, військовою частиною, органом, де особа проходила службу (подається у разі відсутності відомостей у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування)
Умови і випадки надання

Допомога по безробіттю надається громадянам України, які отримали офіційний статус безробітного і призначається центрами зайнятості з восьмого дня після реєстрації безробітного за його особистою заявою. 

У період проведення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19),  допомога по безробіттю призначається з першого дня після надання статусу безробітного.


Розмір допомоги по безробіттю визначається на підставі відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування залежно від страхового стажу, заробітної плати (доходу), а в разі відсутності цих відомостей - довідок про заробітну плату (грошове забезпечення, винагороду за цивільно-правовим договором), виданих особі роботодавцем, військовим комісаріатом, де така особа перебувала на обліку, військовою частиною, органом, де особа проходила службу. Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю застрахованим особам не може перевищувати 360 календарних днів (особам передпенсійного віку - не більше 720 календарних днів) протягом двох років з дня її призначення. 


Вік набуття права на пенсію визначається на дату звернення особи залежно від наявного страхового стажу, обчисленого на підставі відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру, а за період до запровадження реєстру - на підставі трудової книжки або інших документів, які підтверджують стаж. 


Залежно від тривалості безробіття допомога по безробіттю зменшується і виплачується у відсотках до визначеного розміру: 

- перші 90 календарних днів - 100 відсотків; 

- протягом наступних 90 календарних днів - 80 відсотків; 

- далі - 70 відсотків. 

Допомога по безробіттю не надається особам, які не мають страхового стажу крім осіб, зазначених у частині другій статті 6 Закону та абзаці третьому частини четвертої статті 7 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб". 


Облік осіб безробітних проводиться центром зайнятості незалежно від зареєстрованого місця проживання чи їхнього перебування.


Послугу можна отримати через Єдиний державний веб-портал електронних послуг “Портал Дія”. Для цього потрібно знайти необхідну послугу, зареєструйтесь чи авторизуйтесь у кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису та заповнити заяву, відповідаючи на питання в анкеті.

Результат та способи отримання результату
Виплата допомоги по безробіттю
Отримати результати надання послуги заявник може особисто, електронною поштою чи на сайті: https://diia.gov.ua/services/dopomoga-po-bezrobittyu.

Строк та вартість надання послуги

Допомога по безробіттю призначається центрами зайнятості з восьмого дня після реєстрації безробітного за його особистою заявою за формою, наведеною в додатку 1 до Порядку. У період проведення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій допомога по безробіттю призначається з першого дня після надання статусу безробітного
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
1 день (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Документи подані не в повному обсязі
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Як відбувається розрахунок допомоги по безробіттю?”
В залежності від тривалості безробіття допомога по безробіттю зменшується і виплачується у відсотках до визначеного розміру: - перші 90 календарних днів - 100%; - на протязі наступних 90 календарних днів - 80%; - далі - 70%.
Який строк надання послуги?
Реєстрація безробітних і призначення виплати тепер здійснюється з першого дня після подання заяви, а не з сьомого, як було раніше. Але після завершення карантину час розгляду заяви буде змінено.