Допомога по безробіттю

Ідентифікатор послуги
01261
Строк
до 7 днів
Вартість
Безкоштовно
Повна назва
Призначення допомоги по безробіттю
Інформація про послугу
Кожен українець, який залишився без роботи, має право на отримання державної допомоги по безробіттю. Допомога по безробіттю надається громадянам України, які отримали статус безробітного відповідно до статті 43 Закону України «Про зайнятість населення».

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міський, районний, міськрайонний центр зайнятості або філії регіонального центру зайнятості
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://bit.ly/3yUnwGL.
Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про призначення (поновлення) виплати допомоги по безробіттю
Умови і випадки надання

Допомога по безробіттю надається громадянам України, які отримали статус зареєстрованого безробітного, і призначається центрами зайнятості з восьмого дня після реєстрації безробітного за його особистою заявою.

Під час воєнного стану допомога по безробіттю призначається з першого дня після дня надання статусу зареєстрованого безробітного.

Розмір допомоги по безробіттю визначається на підставі відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування залежно від страхового стажу, заробітної плати (доходу), а в разі відсутності цих відомостей — довідок про заробітну плату (грошове забезпечення, винагороду за цивільно-правовим договором), виданих особі роботодавцем, центром комплектування та соціальної підтримки, де така особа перебувала на обліку, військовою частиною, органом, де особа проходила службу.

Під час воєнного стану призначення допомоги по безробіттю внутрішньо переміщеним особам або тим, хто перебуває на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), які не мають документів про періоди страхового стажу, трудової діяльності, заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), здійснюється на підставі відомостей, наявних у:

Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків;

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб —підприємців та громадських формувань;

реєстрі страхувальників та реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

інформаційній системі ДМС та МВС;

єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб;

Перелік територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), формується в електронній формі відповідно до Положення про інформаційну систему формування переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затвердженого постановою КМУ від 07.05.2022 № 562, а у разі відсутності технічної можливості формування такого переліку в електронній формі — затверджується Мінреінтеграції за погодженням з Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Допомога по безробіттю не надається особам, які не мають страхового стажу крім осіб, зазначених у частині другій статті 6 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та абзаці третьому частини четвертої статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

Заява про призначення (поновлення) допомоги по безробіттю подається разом з заявою про надання (поновлення) статусу безробітного особисто, звернувшись до центру зайнятості,  через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, у тому числі мобільним застосунком (Портал Дія) або офіційний вебсайт Державного центру зайнятості (https://dcz.gov.ua).


Результат та способи отримання результату
Рішення про призначення допомоги по безробіттю
Рішення про відмову у призначенні допомоги по безробіттю
Отримати результати надання послуги заявник може особисто чи на сайті: https://dcz.gov.ua, https://bit.ly/3yUnwGL.

Строк та вартість надання послуги

Допомога по безробіттю призначається центрами зайнятості з восьмого дня після реєстрації безробітного за його особистою заявою
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
7 днів (календарні)
Документи подані за допомогою порталу Дія або засобами офіційного вебсайту Державного центру зайнятості вважаються отриманими та реєструються центром зайнятості у день їх надходження, а у разі подання у неробочий час робочого дня, неробочий день, пізніше ніж за годину до закінчення робочого дня, святковий або вихідний день - у перший робочий день, наступний за днем її подання
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
1 день (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Особою використано право на допомогу по безробіттю в межах дворічного періоду.
Особі відмовлено у статусі безробітного.
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Як відбувається розрахунок допомоги по безробіттю?”
Розмір допомоги по безробіттю залежить безпосередньо від наявного страхового стажу (як загального, так і протягом 12 місяців, що передують реєстрації як безробітного), розміру заробітної плати (доходу), тривалості безробіття, статті звільнення з останнього місця роботи тощо.
Який строк надання послуги?
У період воєнного стану допомога по безробіттю призначається з першого дня після дня надання статусу безробітного