Ідентифікатор послуги
00610
Строк
до 30 днів
Повна назва
Виділення номерного ресурсу
Інформація про послугу
Номерний ресурс надається оператору телекомунікацій Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, на підставі заяви щодо виділення номерного ресурсу за наявності дозволу.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою.
Хто може звернутися: юридична особа, фізична особа-підприємець
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про виділення номерного ресурсу за формою https://bit.ly/3gGOtop
Заява про виділення скороченого номера за формою https://bit.ly/32RnQF8
Відомості про використання виділеного номерного ресурсу (за формою https://bit.ly/3gL6Low) на тій території, де заявник планує отримати номерний ресурс, станом на перше число місяця, у якому подається заява (при первинному зверненні заявника на отримання номерного ресурсу та до заяви про виділення кодів пунктів сигналізації мережі СКС-7 відомості не додаються)
Звернення замовника інформаційно-довідкової служби або замовної послуги з обґрунтуванням необхідності створення такої служби або надання послуги (при отриманні скорочених номерів)
Інші інформаційні матеріали, що містять додаткові пояснення щодо мети звернення (за бажанням заявника)
Пояснювальна записка з обґрунтуванням потреби у виділенні заявленого обсягу номерного ресурсу (до заяви на виділення кодів пунктів сигналізації мережі СКС-7 не додається)
Супровідний лист
Умови і випадки надання

Для отримання номерного ресурсу оператор подає до НКРЗІ із супровідним листом заяву про виділення номерного ресурсу та необхідний пакет документів.

Заява і комплект документів, які заявник подає НКРЗІ, повинні містити повну та достовірну інформацію і складаються українською мовою. Не допускається надання одного комплекту документів по різних типах заяв та видах номерного ресурсу.

У разі подачі неповного комплекту документів або неправильного оформлення документів відповідний структурний підрозділ НКРЗІ у 10-денний строк інформує заявника про виявлені порушення та пропонує їх усунути.

Результат та способи отримання результату
Рішення про виділення номерного ресурсу
Рішення про відмову у виділенні номерного ресурсу
Отримати результати надання послуги заявник може особисто.

Строк та вартість надання послуги

Виділення коду мережі рухомого (мобільного) зв'язку (MNC)
Адміністративний збір
10000,00 UAH
Строк надання
30 днів (календарні)
Виділення кодів глобальних телекомунікаційних послуг 700, 800, 900 (за кожний двозначний код Z(1), Z(2))
Адміністративний збір
20000,00 UAH
Строк надання
30 днів (календарні)
Виділення національного ідентифікаційного коду мережі рухомого зв'язку
Адміністративний збір
10000000,00 UAH
Строк надання
30 днів (календарні)
Виділення національного ідентифікаційного коду мережі призначення з абонентською ємністю до 800 000 номерів
Адміністративний збір
500000,00 UAH
Строк надання
30 днів (календарні)
Виділення скорочених номерів для служб соціального спрямування (телефон довіри, медична консультаційна служба тощо, які не отримують прибутку)
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
30 днів (календарні)
Виділення скорочених номерів для служб екстреного виклику
Адміністративний збір
Безоплатне надання
Строк надання
30 днів (календарні)
Номерний ресурс місцевих телефонних мереж у межах зони нумерації (у розрахунку на один номер)
Адміністративний збір
30,00 UAH
Строк надання
30 днів (календарні)
Міжнародний код ідентифікації мережі рухомого зв'язку MNC (за кожний код)
Адміністративний збір
10000,00 UAH
Строк надання
30 днів (календарні)
Коди операторів послуг вибору нетелефонної, відомчої та альтернативної міжміської та міжнародної телефонної мережі (за кожний двозначний код Z(1), Z(2))
Адміністративний збір
20000,00 UAH
Строк надання
30 днів (календарні)
Код мережі спільноканальної сигналізації № 7
Адміністративний збір
20000,00 UAH
Строк надання
30 днів (календарні)
Міжнародний код спільноканальної сигналізації № 7
Адміністративний збір
20000,00 UAH
Строк надання
30 днів (календарні)
Транзитний код спільноканальної сигналізації № 7
Адміністративний збір
2000,00 UAH
Строк надання
30 днів (календарні)
Кінцевий код спільноканальної сигналізації № 7
Адміністративний збір
500,00 UAH
Строк надання
30 днів (календарні)
Скорочені телефонні номери для інших довідково-інформаційних служб (за кожний номер) (чотиризначні, для окремої мережі рухового (мобільного) зв'язку або фіксованого зв'язку з негеографічним планом нумерації на території м. Києва або Автомної Республіки Крим, або однієї з областей)
Адміністративний збір
10000,00 UAH
Строк надання
30 днів (календарні)
Скорочені телефонні номери для інших довідково-інформаційних служб (за кожний номер) (п'ятизначні, для однієї місцевої телефонної мережі)
Адміністративний збір
5000,00 UAH
Строк надання
30 днів (календарні)
Скорочені телефонні номери для інших довідково-інформаційних служб (за кожний номер) (п'ятизначні, для окремої мережі рухомого (мобільного) зв'язку або фіксованого зв'язку з негеографічним планом нумерації на території м. Києва або Автономної Республіки Крим, або однієї з областей)
Адміністративний збір
5000,00 UAH
Строк надання
30 днів (календарні)
Єдиний скорочений чотиризначний телефонний номер для всіх місцевих телефонних мереж на території України
Адміністративний збір
1000000,00 UAH
Строк надання
30 днів (календарні)
Скорочені телефонні номери для інших довідково-інформаційних служб (за кожний номер) (чотиризначні, для однієї місцевої телефонної мережі)
Адміністративний збір
10000,00 UAH
Строк надання
30 днів (календарні)
Єдиний скорочений чотиризначний телефонний номер для окремих мереж рухомого (мобільного) зв'язку або фіксованого зв'язку з негеографічним планом нумерації на території України
Адміністративний збір
200000,00 UAH
Строк надання
30 днів (календарні)
Єдиний скорочений чотиризначний телефонний номер для місцевих телефонних мереж рухомого (мобільного) зв'язку, або мереж фіксованого зв'язку з негеографічним планом нумерації на території мм. Києва, Севастополя, Сімферополя та обласних центрів
Адміністративний збір
100000,00 UAH
Строк надання
30 днів (календарні)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Невідповідність заявленого номерного ресурсу видам телекомунікаційних послуг
Неефективність використання раніше виділеного номерного ресурсу на території, на якій заявлене виділення. Неефективним використанням раніше виділеного номерного ресурсу вважається надання оператором споживачам менше 75% раніше виділених обсягів номерного ресурсу
Ненадходження від заявника доопрацьованих документів протягом 30 робочих днів з дати відправлення повідомлення згідно з пунктом 2.6 Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України
Відсутність вільного номерного ресурсу на заявленій території
Відсутність заявленого на виділення номерного ресурсу в Національному плані нумерації
Порушення особливих умов, що зазначені в дозволі на використання номерного ресурсу
Недостовірність даних у заяві оператора та доданих до неї документах
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Скільки коштує номерний ресурс та в які терміни необхідно вносить плату?
Розмір плати за виділення номерного ресурсу затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.08 № 1147 “Про затвердження розміру плати за виділення номерного ресурсу і порядок її внесення” (далі - Постанова). Постановою встановлено, що плата за виділення номерного ресурсу вноситься протягом 30 днів після отримання оператором телекомунікацій повідомлення про прийняття національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації рішення про виділення номерного ресурсу.
Хто має право отримувати номерний ресурс?
Відповідно до частини першої статті 70 Закону України "Про телекомунікації" номерний ресурс надається оператору телекомунікацій Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації на підставі дозволу на строк не менше п'яти років для використання без права передачі іншим особам, крім випадків, визначених цим Законом, та випадків вторинного розподілу, відповідно до Законодавства.
Хто може отримати скорочений номер?
Згідно пункту 4.2.50 Національного плану нумерації, який затверджений наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 23.11.2006 № 1105 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.12.2006 за № 1284/13158 (далі – Національний план нумерації) для організації замовних та інформаційно-довідкових послуг на всій території України в мережах фіксованого зв’язку з географічним планом нумерації, мережах фіксованого зв’язку з негеографічним планом нумерації та мережах рухомого (мобільного) зв’язку виділяються єдині номери тільки формату 151Х (160Х, 165Х, 166Х – резерв). Тобто, скорочені номери форматів 12X, 15XX (крім номерів формату 151Х), 16XX (крім 160Х, 165Х, 166Х), 14ХХХ виділяються для використання в межах місцевих телефонних мереж. Відповідно до пункту 5.3 глави 5 Положення скорочені номери виділяються операторам телекомунікацій для замовника інформаційно-довідкової служби або замовної послуги, які приєднані до нього або мають намір приєднатися. Один скорочений номер може бути виділений оператору фіксованого зв’язку та/або одному або декільком операторам рухомого (мобільного) зв’язку для організації однієї замовної або інформаційно-довідкової послуги (служби) на місцевій телефонній мережі фіксованого зв’язку та/або на мережах рухомого зв’язку і в інтересах тільки одного замовника – її постачальника.
Куди та як сплачувати за виділення номерного ресурсу?
Операторам телекомунікацій необхідно за місцем реєстрації підприємства сплатити протягом місяця після отримання листа про прийняття рішення НКРЗІ щодо виділення номерного ресурсу (далі - Лист) на рахунок загального фонду державного бюджету (за кодом бюджетної класифікації 22012200 “Плата за виділення номерного ресурсу”) кошти у розмірі, визначені у Листі. Код бюджетної класифікації 22012200 визначається Додатком 1 “Доходи Державного бюджету України на … рік” до Закону України “Про Державний бюджет України на … рік”. Номери рахунків за кодом бюджетної класифікації 22012200 визначаються Держказначейством для кожного регіонального відділення самостійно. Дані стосовно закріплення номерів рахунків за регіональними відділеннями Держказначейства в НКРЗІ відсутні, тому оператор телекомунікацій повинен отримувати їх самостійно, у регіональному відділенні Держказначейства за місцем реєстрації.