Свідоцтво про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології

Ідентифікатор послуги
00368
Строк
до 80 днів
Повна назва
Видача свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології
Інформація про послугу
Для проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, наукові метрологічні центри, метрологічні центри та повірочні лабораторії зобов’язані одержати свідоцтво про уповноваження. Рішення про видачу такого свідоцтва приймає Мінекономіки після проведення експертизи поданих заявником документів, перевірки повноти відомостей, а також після проведення перевірки заявника за його місцезнаходженням на відповідність встановленим критеріям.

Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати
Міністерство економіки України
Як замовити послугу
Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://my.gov.ua/info/service/online-34/2716/details.
Хто може звернутися: юридична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
Заява про видачу свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології
Паспорт заявника або його відокремленого підрозділу, який буде виконувати роботи з повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затверджений керівником заявника
Проект сфери уповноваження заявника на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, який повинен містити відомості про категорії законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та їх метрологічні характеристики, підписаний керівником заявника. У разі якщо заявник входить до складу підприємства чи організації як відокремлений підрозділ, проект сфери уповноваження підписується керівником цього підприємства чи організації
Копія договору користування приміщенням (найму приміщення), укладеного не менше ніж на п’ять років, засвідчена заявником (у разі якщо заявник не має власного приміщення, необхідного для виконання повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки відповідно до заявленої сфери уповноваження)
Платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) про сплату коштів за видачу свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або кодом проведення операції.
Умови і випадки надання

Для одержання свідоцтва про уповноваження керівник заявникам особисто або через уповноважену ним особу подає у паперовій формі або надсилає поштою, або в електронній формі до Мінекономіки заяву про уповноваження. 


У заяві зазначаються: повне найменування заявника; повне найменування Мінекономіки; назва свідоцтва про уповноваження; об’єкт, на який видається свідоцтво про уповноваження; вид господарської діяльності (згідно з класифікатором видів економічної діяльності); ідентифікаційний код юридичної особи; місцезнаходження юридичної особи та її контактні дані (адреса електронної поштової скриньки, веб-сайт, номери телефону, телефаксу (за наявності), а також місце провадження її господарської діяльності; прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи; дата складення заяви; перелік документів, що додаються до заяви; спосіб одержання свідоцтва про уповноваження (особисто керівником заявника або уповноваженою ним особою/ поштою (у тому числі за бажанням заявника кур’єром за додаткову плату) / за допомогою технічних засобів електронних комунікацій (електронною поштою/ через Єдиний державний веб-портал електронних послуг (у разі технічної можливості).


Вимоги до окремих документів затверджено наказом Мінекономіки від 08.10.2020 № 2004 "Про затвердження примірних  (зразкових) форм деяких документів, що додаються до заяви про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо  регульованої метрології".


У заяві про уповноваження заявник вказує спосіб одержання свідоцтва про уповноваження особисто керівником заявника або уповноваженою ним  особою/поштою (у тому числі за бажанням заявника кур’єром за додаткову плату) / за допомогою засобів телекомунікацій (електронною поштою/через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (у разі технічної можливості). 


На час воєнного стану в Україні строк надання адміністративної послуги зупиняється та поновлюється у місячний строк після припинення чи скасування воєнного стану на відповідній територій Укарїни.

Результат та способи отримання результату
Видача свідоцтва про уповноваження
Письмове повідомлення про відмову у видачі свідоцтва про уповноваження разом із зазначенням підстав для такої відмови
Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) або електронною поштою.

Строк та вартість надання послуги

До 2 категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки у проекті сфери уповноваження
Адміністративний збір
6,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого діє на день подання заяви про уповноваження
Строк надання
80 днів (робочі)
До 5 категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки у проекті сфери уповноваження
Адміністративний збір
7,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого діє на день подання заяви про уповноваження.
Строк надання
80 днів (робочі)
До 10 категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки у проекті сфери уповноваження
Адміністративний збір
10,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого діє на день подання заяви про уповноваження.
Строк надання
80 днів (робочі)
До 20 категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки у проекті сфери уповноваження
Адміністративний збір
14 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого діє на день подання заяви про уповноваження.
Строк надання
80 днів (робочі)
До 30 категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки у проекті сфери уповноваження
Адміністративний збір
19,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого діє на день подання заяви про уповноваження.
Строк надання
80 днів (робочі)
До 50 категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки у проекті сфери уповноваження
Адміністративний збір
25,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого діє на день подання заяви про уповноваження.
Строк надання
80 днів (робочі)
Понад 50 категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки у проекті сфери уповноваження
Адміністративний збір
33,9 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого діє на день подання заяви про уповноваження.
Строк надання
80 днів (робочі)

Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні послуги?

Підстави для відмови у наданні послуги
Подання заявником неповного пакета документів, необхідних для уповноваження
Встановлення за результатами перевірки заявника на відповідність встановленим критеріям факту виконання ним без уповноваження робіт з повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, які згідно з Законом України “Про метрологію та метрологічну діяльність” виконуються за умови уповноваження (крім робіт, за виконання яких без уповноваження заявнику раніше було відмовлено у видачі свідоцтва про уповноваження з підстави, передбаченої абзацом четвертим частини шостої статті 18 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”, або раніше видане йому свідоцтво про уповноваження було анульоване з підстави, передбаченої абзацом восьмим частини десятої статті 18 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”)
Відмова заявника у допуску посадових осіб органу з уповноваження (Мінекономіки) та/або залучених фахівців наукових метрологічних центрів до проведення його перевірки на відповідність встановленим критеріям з підстав, не передбачених законом, про що посадові особи, які проводять відповідну перевірку, складають акт
Виявлення в документах, поданих заявником, недостовірних відомостей (крім технічних помилок)
Невідповідність заявника встановленим критеріям згідно із частиною четвертою статті 18 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”
Скаргу може подавати: оскаржувач, представник оскаржувача
Органи, до яких оскаржується
Окружний адміністративний суд
Судовий порядок оскарження
Спосіб подання позовної заяви: Подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
Строк для подання позовної заяви: Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.
Строк розгляду позовної заяви: Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
В позовній заяві зазначаються:
найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв’язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень;
зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості стосовно представника.
До позовної заяви додається: документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
Інші додатки: У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.

Часті питання та відповіді

Який строк дії свідоцтва про уповноваження?
Строк дії свідоцтва про уповноваження становить п’ять років.

Нормативна база

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:
Закон України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" п. 120 Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність" ст. 18 Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ст. 2 Закон України "Про адміністративні послуги" ст. 1 - ст. 20 Постанова КМУ від 28.02.2022 №165 "Деякі питання реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб" п. 1-2 Постанова КМУ від 24.02.2016 №117 "Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, його анулювання" п. 1 - 5 Порядку Наказ ЦОВВ від 30.06.2020 №1242 "Деякі питання щодо видачі свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології" п. 1 - 2